En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Reaktionskavalkaden – se del 1 här – fortsätter med ett YouTube-inslag.

Var och en i ett så kallat civiliserat samhälle får – eller snarare måste – söka information, ta reda på fakta och själv bilda sig en uppfattning i avgörande samhällspåverkande frågor. En hel del tidigare reaktioner (se nedan) finns också här på sajten. De är från februari, mars, april – från tiden innan Centerpartiets ledning meddelade att den av “medmänskliga” skäl och stick i stäv mot gängse rättsliga principer kommer att stödja regeringens förslag att använda skattebetalarnas pengar till att hysa uppåt 9000 afghanska män utan asyl- eller skyddsskäl i Sverige. Män som de, i strid med svensk rättstradition såsom i skarpa ordalag påpekats av Lagrådet –  ämnar ge rätt att stanna här om de ska studera på gymnasiet eller om de så bara “har för avsikt att studera”. Män som vi inte vet vilka de är, varifrån de kommer, hur gamla de är eller varför de kommit hit.

Klicka på textrutan för att läsa krönikan i Expressen.

 

 

 

•  Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari 2018

•  Val 2018. Remissinstanserna fick knappt tre veckor på sig att besvara regeringens förslag ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar! – 18 februari 2018

•  Val 2018. Förvaltningsrätten i Stockholm: ”Domstolen kan inte se något godtagbart skäl till att de som ska söka tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt lagrådsremissens förslag ska undantas från att styrka sin identitet med en giltig passhandling.” – 21 februari 2018

•  Val 2018. #vistårinteut: ”Lagförslaget bör inkludera varje ensamkommande som anlände som barn och vars totala handläggningstid varit längre än ett år.” – 23 februari 2018

•  Val 2018. Polismyndigheten: ”Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet.” – 24 februari 2018

•  Val 2018. Centerpartiet uppvisar viss likhet med prästens lilla kråka. – 25 februari 2018

•  Val 2018. Sverige – landet där personer som sökt asyl, inte styrkt sin identitet och ålder och fått avslag, ändå ska få stanna! – 20 mars 2018

•  Val 2018. ”Regeringen visar att den betraktar Migrationsverkets arbete som skräp. Något man kan kasta i papperskorgen.” – 21 mars 2018

•  Val 2018. Lagrådet smular sönder det osannolika ”utomrättsliga” förslag som okunniga politiker lagt fram om uppehållstillstånd för 9000 afghaner utan asyl- eller skyddsskäl – 28 mars 2018

•  Val 2018. Centerpartiet vill ge 9000 afghanska män utan asylskäl försörjning, boende och utbildning – också dem som bara ”har för avsikt att studera” – i Sverige – 12 april 2018

•  Val 2018. Hur mycket kostar egentligen politikernas osannolika asylområdespåhitt i miljarder skattekronor, i personella resurser och i tappad tilltro till svenska lagar? – 15 april 2018

•  Vem har sagt att svenska folket vill att afghaner som inte har asylrätt ska ”ta hand om Sverige”? 25 april 2018

Extra

Klicka på textrutan för att läsa texten på Yles sajt.

Om den helt osponsrade, oavlönade researchen, sammanställningen, skrivandet och publiceringen av uppgifter och information uppskattas, bidra gärna via: Tack för bidrag!

© denna sajt. Vid citat eller uppslag ur en text, vänligen länka till originalinlägget.