Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln, vilket rekommenderas.

Ur Hufvudstadsbladets text:

Finlands regering vill att EU ska införa en modell där asylsökande kan skickas till tredje land för att få sin asylrätt prövad där.

Regeringen nämner intentionen på listan över sina främsta mål i EU:s strategiska agenda och nästa EU-kommissions arbetsprogram. Det står att Finland ”konstruktivt ska främja insatser på EU-nivå för att utveckla möjligheter att förverkliga asylprocessen och erbjuda internationellt skydd i trygga tredjeländer”.

Helsingin Sanomat var först ut med nyheten om att Finland förespråkar den kontroversiella ”Rwanda-modellen”.

Och:

Om Rwanda-modellen tillämpades kunde det i praktiken innebära att asylsökande som kommer till Finland skickades direkt till exempelvis Rwanda. Där skulle EU upprätthålla ett externt center för asylsökande. De skulle uppehålla sig där medan deras ansökan prövas.

Om de sökande beviljades asyl skulle de stanna i Rwanda, och vid avslag skulle de skickas tillbaka till det land de kom ifrån.
—————
Flera europeiska länder försöker hitta lösningar för att bli kvitt asylsökande. Storbritannien har redan lagstiftat om en ny modell. EU-kommissionen har slagit fast att sådana modeller inte är möjliga.

Också Finlands regering sällar sig till dem som vill att EU jobbar för att möjliggöra externaliserade asylprocesser.

Kommentarer: Grunden för flyktingskap är att man i första hand, under den tid man inte kan känna sig säker i sitt eget land för att där pågår krig, ska kunna söka sig till närliggande länder för att där få skydd under den tid som behövs. Meningen är att man ska återvända hem när situationen i hemlandet tillåter det. Det finns inga konventioner som ger någon rätt att emigrera till ett annat land utan att det landet beviljat uppehållstillstånd enligt sina lagar och regler. Invandring till andra länder är alltså inte tillåten utan att man har sökt och fått tillstånd till det*, till exempel för att man sökt och fått arbetstillstånd eller ansökt om att få flytta till en make/maka eller sambo eller om man adopterats.

Ett exempel på personer som getts ”tillfälligt skydd” är ukrainarna. De har, i enlighet med det som kallas ”massflyktsdirektivet”, rätt att under en begränsad tid få skydd i närliggande länder. De flesta trodde och hoppades i början av kriget att det inte skulle bli så långvarigt, men när det visat sig att ingen fredlig lösning är i sikte, har rätten att vistas i säkerhet i närliggande länder förlängts.

Inflödet från länder utanför Europa av människor som inte är flyktingar undan krig och förföljelse, utan människor som söker sig vad de hoppas ska vara ett bättre liv i Europa, blivit ohanterligt. Därför söker man febrilt lösningar på situationen som blivit övermäktig för EU, som inte klarar av att ta emot de mängder av människor som faktiskt illegalt (utan tillstånd) tar sig in här. Alltså ekonomiska migranter, ”bättre liv”-migranter utan tillstånd att invandra, utan ordnade arbeten och bostäder innan de anländer, det vill säga personer som tar sig in i EU olagligt. Och ett av förslagen i EU är alltså det som den finländska regeringen nu ställt sig bakom om att flyktingar och andra som lämnar sina hemländer för att söka skydd eller ett annat liv, ska få sina ansökningar om uppehållstillstånd prövade i något mer närliggande land, varav Rwanda har nämnts, men det kan också bli aktuellt med andra länder.

* Sedan 1954 har nordiska medborgare rätt att fritt vistas i och flytta inom Norden.