Den som lyssnat på Jörgen Huitfeldts intervju med Mikael Ribbenvik Cassar, Migrationsverkets tidigare generaldirektör, hörde honom (Ribbenvik Cassar) bland annat berätta om hur man i Sverige släppte in människor från utomeuropeiska länder utan att ens registrera dem. Och hur SJ hjälpte dem att resa gratis (!?) upp till finska gränsen för att där ta sig in i Finland! Tänk om Finland hade gjort så mot Sverige… Få reagerade när jag skrev om det självsvåldiga beteendet bland en del så kallade ansvarig/a stockholmspolitiker i Stadshuset som satt och hanterade skattepengar som om de var deras egna. Vilket inte hindrade att den som varit aktivast bland de självsvåldiga, några år senare utsågs till minister…

Klicka på bilden för att lyssna på intervjun i Kvartals podd.

Läs också dessa texter som visar att allt detta var känt hösten 2015, men att inget hände och politiker som betett sig som det berättas i texterna satt kvar; en blev alltså till och med minister…

Länkar till en del av texterna

Om politiker som agerar maktfullkomligt och tycker sig stå över lagen. 3 november 2015. Ur texten:

Och något märkligt blir det ju också när en minister (S) tydligt uttalar det som gäller enligt svensk lag: att den som befinner sig i riket utan tillstånd ska lämna landet; medan en annan minister (MP) skänker glans och ”legitimitet” åt en verksamhet för just sådana personer, genom att göra ett besök i den. Som hennes partikamrat, socialborgarrådet i Stockholm, ensam fattat beslut om att stödja med skattemedel.

I texten finns en länk till Åsa Lindhagens, MP, ensamma ordförandebeslut om bidrag till verksamheten.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd i Stockholm: ”Där fattades ett ordförandebeslut och ansvarig nämnd meddelades om det i efterhand. Det är oprofessionellt.” 13 november 2015. Ur texten:

Moderaterna i Stockholms stad reagerar nu på samma sak som jag reagerat på och i StockholmDirekt riktar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr hård kritik mot hur den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset hanterat frågan:

”Staden måste använda all kraft till att hjälpa dem vi har ansvar för. Och det är de som söker asyl eller har uppehållstillstånd. Att lägga resurser på personer som inte tänkt stanna i Stockholm sänder fel signaler till dem som vi har ansvar för. Beslutsunderlaget var inte heller korrekt när beslutet togs.”

Anna König Jerlmyr kritiserar stödet på 300.000 kronor från Stockholms stad till ett boende som drivs av organisationen Islamic Relief.

”Jag vet inte om majoriteten har någon koll på vilka som faktiskt bor där. Och där fattades ett ordförandebeslut, och ansvarig nämnd meddelades om det i efterhand. Det är oprofessionellt.”

Självsvåldigt politiskt agerande i Stockholm fortsätter. 24 november 2015. Ur texten:

Trots att de alltså mycket väl känner till vad som gäller, bestämmer sig den rödgrönrosa politiska majoriteten i Socialnämnden för att agera stick i stäv med vad reglerna säger, och som också bekräftas av Statliga Krisinformation.se:s information i rött ovan. De inte bara betalar ut pengar till Islamic Relief och Katarina församling (kanske till  fler?) som hyser personer som vistas illegalt i landet, utan de går också aktivt ut och uppmanar föreningar att söka ännu mera skattepengar för att hysa ännu fler som vistas här illegalt! De skriver till och med, också helt oförblommerat, så här i sitt tjänsteutlåtande med Dnr:1.7.2-737/2015, daterat 2015-11-04:

Staden har i dagsläget ett etablerat samarbete med ett antal idéburna organisationer som arbetar med flyktingar som ej sökt asyl i Stockholm. Dels genom att samverka kring ett tillfälligt boende med sängplatser, mat, information och andra förnödenheter, dels genom att bidra med ekonomiska resurser och lokaler för att förstärka organisationernas möjligheter att utföra sitt arbete.

”…på uppdrag av Stockholms stad”. 5 december 2015. Ur texten:

Det handlade om att socialborgarrådet Åsa Lindhagen, MP, ensam i ett så kallat ordförandebeslut, bestämt att 300.000 skattekronor – i strid med gällande regler – skulle skänkas till Islamic Relief och Katarina församling som bidrag till drift av vad hon kallar ”transitboende”, men som är en övernattningsverksamhet för personer som vistas illegalt i Sverige.

Ny regering, nya ministrar. Här om en av dem: Åsa Lindhagen, MP. 21 januari 2019. Utdrag ur texten:

Normalt för alla länder är att registrera människor som illegalt tar sig över gränsen och vidta de lagliga åtgärder som ska vidtas i sådana fall. I Sverige struntade man i att de vällde in människor som vägrade registrerar sig utan 1) illegalt befann sig i landet just för att ta sig vidare till andra länder för att där söka asyl (inte tillåtet enligt Dublinförordningen) eller 2) helt enkelt bara ”svart” vandra in och stanna i Sverige helt utan att svenska folket har en aning om vilka de är, varför de är här, var de är nu etc. Polis uppskattade under 2016 att lika många utomeuropéer kan ha gått rakt in i landet och försvunnit utan registrering som de som kom och som sökte asyl!

Åsa Lindhagen fattade ensam beslut om att skänka svenska skattebetalares pengar till en islamisk hjälpgrupp och till Svenska kyrkan via Katarina församling för att, i ett vanligt hyreshus på Södermalm utan hotellrättigheter, upplåta rum åt ett femtiotal illegalt invandrade personer.

Personer som ingen visste något alls om. Fanns det grova brottslingar bland dem? Terrorister? IS-anhängare? Och mitt i ett tättbebyggt kvarter på Södermalm, bland intet ont anande, vanliga svenska familjer. Detta lämnade alltså Åsa Lindhagen, nu minister i Sveriges regering, skattemedel till. Självsvåldigt.”

Dessutom skrev Lindhagen så här, i texten ovan:

”Staden har nyligen beviljat ekonomiskt stöd på 0,3 mnkr till Islamic relief och Katarina församling på Södermalm för deras fortsatta arbete med flyktingar som ej sökt asyl, med en prioritering av barnfamiljer. Staden tillhandahåller även en verksamhetslokal.”

Reflektion: Hon kallade här felaktig (medvetet?) personer som vandrat in illegalt, var oregistrerade och ”ännu inte sökt asyl” (och sedan fick hjälp upp till finska gränsen) för ”flyktingar”!!!

Slutkommentar: Åsikter och slutsatser om hur de politiska aktörerna agerade och betedde sig får var och en skapa själv. I ovan inslag från november och december 2015, redogjordes så ingående, noggrant och korrekt som möjligt för det, som Migrationsverkets förre generaldirektör Mikael Ribbenvik Cassar, berörde i intervjun i Kvartal nu, i mars 2024.

 

© denna sajt.