Texten, som ursprungligen skrevs i mars 2010, har gåtts igenom och uppdaterats i juni 2019.

För alla som läser min blogg vill jag klargöra:

Jag har aldrig någonsin varit anställd eller på något som helst sätt varit medarbetare vid Migrationsverket.
• Alla texter är © denna blogg.
Korta citat ur mina blogginlägg är tillåtna, länkning ska alltid göras till originalinlägget så att de som är intresserade kan läsa det jag skrivit eller relaterat i sin helhet och inte lösryckt ur sitt sammanhang.
• Jag är inte en offentlig person och jag bloggar som den privatperson jag är.

Jag vill också påminna mina läsare som inte alltid förstår (eller inte alltid vill förstå) eller minns hur jag tänker när jag skriver om asyl- och migrationsfrågor. Påminnelse och information finns här.

Det finns de som i olika former sprider vidare texter från min blogg. Det är givetvis tillåtet att citera delar, men inte i sin helhet återge dem, under förutsättning att ©-regler efterlevs, bland annat så att vid citat ur texter på bloggen, länkning alltid sker till originalinlägget. Jag vill inte att vare sig miggornas berättelser eller mina åsikter och kommentarer på något som helst sätt ska förvanskas. Mina oförvanskade ord finns här, på denna blogg och i böckerna Inte svart eller vitt utan svart och vitt. Liksom de oförvanskade orden från andra betrodda och kunniga skribenter som ibland skriver gästtexter under rubriken Be my guest.

Jag har inga andra syften med det jag skriver – och låter andra berätta – under rubriken Asyl&Migration och annorstädes, än att skapa medvetenhet och sprida kunskap om att det finns flera sidor av saker och ting än vad mainstream media för fram, och att allmänheten har rätt att få hela bilden och inte bara skärvor av den. För undvikande av medvetna eller omedvetna missförstånd vill jag också påpeka, att jag givetvis anser, som jag alltid har gjort, att den, som styrker sin identitet (eller i vissa fall ”gör den trovärdig”); varifrån han/hon kommer och att han/hon har asyl- eller skyddsbehov enligt utlänningslagen, ska ges uppehållstillstånd.

Som framgår under fliken MFO var jag engagerad dels som Medborgarnas flyktingombudsman under fem år 2002-2007; dels både före och efter det också som asylombud i otaliga fall. Än idag är jag rådgivare åt såväl asylsökande som andra som behöver diskutera och få råd och hjälp. Jag har aldrig ändrat uppfattning när det gäller människors rätt att söka och beviljas asyl eller uppehållstillstånd när lagens kriterier för det uppfylls. Dock är varken asylströmmen eller lagars tillämpning eller situationen i världen statiska och mellan åren 2002 och 2019 – 17 år – har mycket hänt som gör att en hel del som gällde då inte gäller nu eftersom asyl- och migrationsområdet har förändrats mycket under denna tid.

Min (liksom ofta miggornas) kritik riktar sig i första och största hand mot dem som är ansvariga för att stiftade lagar respekteras och efterlevs, inte mot de människor som söker en fristad eller ett bättre liv i Sverige. Miggorna själva, men även jag, riktar också i olika texter kritik mot Migrationsverket samt mot riksdagen och regeringen.

Dessutom:
• Vad jag skriver och publicerar på min blogg bestäms enbart av mig.
• Jag är inte partipolitiskt engagerad.
• Jag bloggar helt efter egna tankar, kunskaper och insikter.
• Jag låter bland annat miggor (anställda vid Migrationsverket) komma till tals eftersom de har unika kunskaper om hur asylprocessen ser ut och går till. Det de berättar är deras upplevelser och erfarenheter, inte mina.

Kort information om bloggen:

profileDet finns inga andra syften med det som publiceras under rubriken Asyl&Migration där ofta ”miggor” (anställda vid Migrationsverket) kommer till tals, än att skapa medvetenhet och sprida kunskap om att det finns flera sidor av saker och ting än vad de så kallade gammelmedierna för fram, och att allmänheten har rätt att få hela bilden och inte bara skärvor av den. För undvikande av medvetna eller omedvetna missförstånd vill jag också påpeka, att jag givetvis anser, som jag alltid har gjort, att den, som styrker sin identitet (eller i vissa fall ”gör den trovärdig”); varifrån han/hon kommer och att han/hon har asyl- eller skyddsbehov enligt utlänningslagen, ska ges uppehållstillstånd. Liksom att den som får avslag ska lämna landet. Utlänningslagen ska följas.

Den här sajten innehåller också en hel del andra texter i helt andra frågor och de olika ämneskategorierna finns under menyn Kategorier i vänsterspalten. det finns också en hel del information om och från Finland.

För att komma i kontakt med mig och ge synpunkter eller tipsa eller berätta om något, använd gärna formuläret under Info/Kontakt. Alla mejl behandlas konfidentiellt.

Framsida miggbok 1 2008-2012Framsida miggbok 2012-mars 2014Information om – och möjlighet att i pappersformat eller som e-böcker köpa – de tre böckerna Inte svart eller vitt utan svart och vitt med miggornas berättelser under tiden 2008 – oktober 2015, finns här.