Inrikesministeriet i Finland:

Inrikesministeriet tillsätter ett lagstiftningsprojekt för att bekämpa instrumentalisering av migranter och stärka gränssäkerheten. Projektets mandattid är den 19 februari–31 mars 2024. Målet är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i mars 2024.

Kommentar: Notera tiden för detta lagstiftningsprojekt – 19 februari–31 mars 2024. Och att propositionen ska överlämnas till riksdagen i mars 2024. Inte mars 2026 eller ens mars 2025 utan inom ca 40 dagar.

Ur meddelandet från Inrikesministeriet:

Projektet ska bereda lagändringar med hjälp av vilka påtryckningar mot Finland i form av instrumentalisering av migranter effektivt kan bekämpas och gränssäkerheten stärkas. Lagändringarna ska skydda den nationella säkerheten mot hot som riktas mot den.

Finland måste förbereda sig på att Ryssland fortsätter sina påtryckningar en längre tid och att instrumentaliseringen av migranter får mer omfattande och allvarligare former än tidigare.

Kommentar: Att de styrande har viljan och förmågan att agera och inte dra – för landet viktiga – beslut i långbänkar är en styrka för Finland. Att de styrande i landet, när så behövs, alltid i första hand agerar med Finlands bästa för ögonen, inte det egna partiets. Att de har viljan att hela tiden vara på alerten och att har förmågan att se längre än näsan räcker och vara proaktiva inte agera trögt och senfärdigt, är ett stort plus för ett litet land med en icke vänligt sinnade jättebjörn som granne.

Inrikesministeriet:

Spänningarna i den säkerhetspolitiska miljön i Europa och i Finlands närområden återspeglas i säkerheten vid Finlands östgräns. Finland har sedan hösten 2023 varit utsatt för instrumentalisering av migranter. Detta är ett sätt för Ryssland att försöka påverka Finlands nationella säkerhet och inre ordning.

Den påverkan som riktas mot Finland har hittills bemötts genom åtgärder enligt 16 § i gränsbevakningslagen. Den 8 februari beslutade regeringen att fram till den 14 april 2024 fortsätta stängningen av gränsövergångsställena vid östgränsen och koncentreringen av ansökan om internationellt skydd så, att ansökningar inte tas emot vid östgränsen.

Kommentar: Ett resolut beslutsfattande och genomförande av nya bestämmelser för att skydda landet och folket kan vara avgörande för dess framtid. Alldeles särskilt för ett mycket litet land. Därför är det oerhört viktigt att ett litet land (mer än ett betydligt större) har kompetenta, välutbildade, kunniga, kloka och handlingskraftiga personer som styr landet i regering och riksdag. Inte tjafsiga, grälsjuka personer som inte sätter sitt lands och folks bästa främst, som använder dyrbar tid till att svartmåla vanliga människor som använder sig av sin grundlagsenliga rätt att uttrycka sina åsikter.