Genom min firma Meritera utför jag diverse uppdrag. Bland annat:
• Översättning från finska och engelska till svenska
• Korrekturläsning med språkgranskning
av svenska texter
• Översättning/undertextning
av tv-program

Kort om en bråkdel av mina uppdrag:
I oktober 2002 utsåg en kommitté på tio personer mig till något de valde att kalla Medborgarnas flyktingombudsman. Efter fem år och och i protest mot den allt mer ”vildvuxna” asylhanteringen, lade vi ner den verksamheten. Jag har sedan 1995 varit ideellt juridiskt ombud åt asylsökande och har under alla dessa år skaffat mig mängder av gedigen och ingående kunskap på asylområdet. Jag fortsätter därför att upplysa om och uppmärksamma de asylsökandes situation och asylhanteringen i Sverige men också till viss del i andra länder, och att på olika sätt belysa flykting-, asyl- och invandringsfrågor. Läs mer under Asyl&Migration i vänsterspalten på den här bloggen.

Här finns recensioner av min första bok
Personliga meriter.

Under 2003 var jag aktiv i Ja till euron-kampanjen
och reste då runt i Sverige och talade under parollen:
”Kan Finland, kan vi”.


Jag har också haft uppdrag som:

• moderator
• talare, bland annat om personligt ansvar och civilkurage, kulturella skillnader mellan svenskar och finländare, asyl- och migrationsfrågor. Den 4 augusti 2006 talade jag om enmansföretagandets vedermödor och glädjeämnen på Centerns valkonvent. I samband med Svenskt Näringslivs kampanj Fri företagsamhet, i vilken jag också deltar som ”ambassadör” talade jag om egenföretagarnas situation.
• inläsare av texter för olika tillfällen.

Min dokumentärfilm om Vickys Livs sändes fem gånger under april, maj och juli 2006 i TV8. Den är uppdelad i tre 10-minutersavsnitt.

Från juni 2006 till januari 2011 har jag varit kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida. Jag skriver krönikor i landsortstidningar via Svenska Nyhetsbyrån. Länkar till mina kolumner – och andra artiklar – finns här.

Förutom turistbroschyrer, artiklar, en bok om marknadsföring för advokater, dokumentärprogram för tv och finskspråkiga nyheter (Uutiset) i SVT, har jag översatt fyra barnromaner om Risto Rappare för Bonnier Carlsen förlag.