Ur Migrationsverkets presentation av fakta:

Totalt beviljade Migrationsverket 102.000 ansökningar om uppehållstillstånd 2023. Det är en minskning med 40.000 jämfört med året innan.

Av 2023 års beviljade tillstånd var närmare 36.000 uppehållstillstånd för arbete och cirka 25.000 tillstånd baserade på familjeanknytning.

Knappt 17.000 förstagångsansökningar om skydd beviljades, varav närmare 11.000 till personer från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Sverige tog också emot färre kvotflyktingar än 2022.

Återvändande har varit ett område som stått i fokus, och myndigheten har intensifierat arbetet med att återkalla tillstånd. Under 2023 återkallades närmare 11.000 uppehållstillstånd och statusförklaringar för personer som inte längre uppfyllde kraven. År 2022 var motsvarande siffra drygt 4.800.

Antalet ansökningar om medborgarskap minskade förra året, liksom antalet beviljade medborgarskap. Närmare 70.000 personer beviljades svenskt medborgarskap 2023, jämfört med nästan 90.000 personer 2022.

Närmare 16.000 personer beviljades uppehållstillstånd för studier, vilket är något fler än föregående år. Under 2022 beviljades cirka 14.500 personer uppehållstillstånd för att studera i Sverige.

Mer fakta och statistik finns på Migrationsverkets sajt.