Klicka på textrutan för att läsa Åsa Lindhagens ordförandebeslut.

Under den enorma migrantströmmen 2015 tog sig dåvarande (fram till idag) socialborgarrådet i Stockholm, Åsa Lindhagen, MP, rätten att dela ut skattemedel till en grupp som kallade sig Islamic Relief och till Katarina församling för hysandet av ett stort antal personer som tagit sig till Sverige från de stora asylländerna, men som inte ens sökt asyl utan bara vandrat rakt in i akt och mening att vandra vidare genom Sverige för att söka sig till Norge och Finland.

Normalt för alla länder är att registrera människor som illegalt tar sig över gränsen och vidta de lagliga åtgärder som ska vidtas i sådana fall. I Sverige struntade man i att de vällde in människor som vägrade registrerar sig utan 1) illegalt befann sig i landet just för att ta sig vidare till andra länder för att där söka asyl (inte tillåtet enligt Dublinförordningen) eller 2) helt enkelt bara “svart” vandra in och stanna i Sverige helt utan att svenska folket har en aning om vilka de är, varför de är här, var de är nu etc. Polis uppskattade under 2016 att lika många utomeuropéer kan ha gått rakt in i landet och försvunnit utan registrering som de som kom och som sökte asyl!

Åsa Lindhagen fattade ensam beslut om att skänka svenska skattebetalares pengar till en islamisk hjälpgrupp och till Svenska kyrkan via Katarina församling för att, i ett vanligt hyreshus på Södermalm utan hotellrättigheter, upplåta rum åt ett femtiotal illegalt invandrade personer. Personer som ingen visste något alls om. Fanns det grova brottslingar bland dem? Terrorister? IS-anhängare? Och mitt i ett tättbebyggt kvarter på Södermalm, bland intet ont anande, vanliga svenska familjer. Detta lämnade alltså Åsa Lindhagen, nu minister i Sveriges regering, skattemedel till. Självsvåldigt. Och fick också senare – när det började brännas lite under fötterna på henne – stöd i följande form av de lika oansvarigt tänkande politiska kollegorna Rana Carlstedt m.fl. (S), Alexandra Mattsson m.fl. (V), Anna Rantala Bonnier (FI), i form av vad de kallade “ett förtydligande” med rubriken ”Stöd till organisationer som arbetar med mottagande av flyktingar”, daterat 2015-10-20. Det undertecknades också av Åsa Lindhagen själv…

Att tillhandahålla boenden för flyktingar som ej sökt asyl är inte ett kommunalt uppdrag. Men när människor flyr från terror och krig och förföljelse ska Stockholms stad stå upp för mänskliga rättigheter och ta ett medmänskligt ansvar. Vi anser därför att det är viktigt att staden är beredd att vid behov stötta organisationer som arbetar med flyktingmottagandet på ett sätt som ökar frivilligkrafternas uthållighet och förmåga att fortsätta sitt arbete.

Staden har nyligen beviljat ekonomiskt stöd på 0,3 mnkr till Islamic relief och Katarina församling på Södermalm för deras fortsatta arbete med flyktingar som ej sökt asyl, med en prioritering av barnfamiljer. Staden tillhandahåller även en verksamhetslokal.

Så oansvarigt och erkänt medvetet felaktig agerade Lindhagen, socialborgarråd i Stockholm. På bland annat sådana o-meriter kan man bli statsråd i en svensk regering.

Att läsa:

•  Om politiker som agerar maktfullkomligt och tycker sig stå över lagen – 3 november 2015. Ur texten:

 skattemedel ska, som lagen är skriven, inte användas på det sätt som främst en enskild politiker här har gjort.

Och något märkligt blir det ju också när en minister (S) tydligt uttalar det som gäller enligt svensk lag: att den som befinner sig i riket utan tillstånd ska lämna landet; medan en annan minister (MP) skänker glans och ”legitimitet” åt en verksamhet för just sådana personer, genom att göra ett besök i den. Som hennes partikamrat, socialborgarrådet i Stockholm, ensam fattat beslut om att stödja med skattemedel.

•  Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd i Stockholm: ”Där fattades ett ordförandebeslut och ansvarig nämnd meddelades om det i efterhand. Det är oprofessionellt.” – 13 november 2015. Ur texten:

Moderaterna i Stockholms stad reagerar nu på samma sak som jag reagerat på och i StockholmDirekt riktar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr hård kritik mot hur den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset hanterat frågan:

– Staden måste använda all kraft till att hjälpa dem vi har ansvar för. Och det är de som söker asyl eller har uppehållstillstånd. Att lägga resurser på personer som inte tänkt stanna i Stockholm sänder fel signaler till dem som vi har ansvar för. Beslutsunderlaget var inte heller korrekt när beslutet togs

Anna König Jerlmyr kritiserar stödet på 300.000 kronor från Stockholms stad till ett boende som drivs av organisationen Islamic Relief.

– Jag vet inte om majoriteten har någon koll på vilka som faktiskt bor där. Och där fattades ett ordförandebeslut, och ansvarig nämnd meddelades om det i efterhand. Det är oprofessionellt.

•  ”…på uppdrag av Stockholms stad.” – 5 december 2015. Ur texten:

Vad har hänt med socialborgarrådets och hennes oppositionskamraters självsvåldiga beslut att betala ut pengar till verksamheter som inte har något att göra med kommunen? Oppositionen har ju reagerat och agerat mot missförhållandena, har därmed felaktigt utbetalda pengar återkrävts?

Tillägg den 22 januari:

•  Att ha Åsa Lindhagen (MP) i regeringen kan bli dyrt – Carolin Dahlman, Kristianstadsbladet. Ur texten:

Vänta nu. ”Har man behov av bistånd ska man få det”? Här knusslas det minsann inte, så håll i portmonnän. Om ”medmänskligheten lever” riskerar slantarna nämligen mirakulöst att försvinna.
————-
När polisen i juli 2017 lyfte problemet med att cirka 200 gatubarn rånade och misshandlade i Stockholm menade Lindhagen att lösningen på problemet var en ny typ av familjehem ”där det finns mer kunskap om de här barnens situation”, eftersom barnen ofta avvisade annan hjälp.

Men man kan inte låta bli att undra vad dessa specialboenden med specialpersonal skulle kosta? Och borde inte responsen ha varit att se till att de kriminella barnen genast skickas till sina hemländer i stället för att tvinga in dem i vänsterrörelsens varma prussiluskefamn?

 

OBS! @ Vid ev användande av och/eller citat ur texter på denna sajt, vänligen länka till originalinläggen. Gäller också svenska medier.