En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.
Klicka på textrutan för att ta del av texten.

Nu har regeringen, Vänsterpartiet och Centerpartiet chansen att göra rätt och rösta ja till lagförslaget.

Varje ensamkommande ungdom är tusentals nya möjligheter för Sverige att växa sig starkare, skriver Fatemeh Khavari.

Så börjar en av de arrogantare och obehagligare debattartiklarna som kan läsas i en svensk tidning just nu. Den publicerades två dagar innan det relativt lilla Centerpartiet tog sig rätten att, å hela folkets vägnar (de som ska betala och ta konsekvenserna av deras dåraktiga beslut), meddela att partiet går på oansvariga Socialdemokraternas och Miljöpartiets linje. Alltså att, genom trots mot Lagrådet och hån av svensk rättstradition och vad som tidigare gällt i vad som sagts vara en rättsstat, ge sitt stöd för att 9000 afghaner som ingen känner till identitet och bakgrund på, ska ges rätt att stanna i Sverige och på skattebetalarnas bekostnad försörjas och utbildas här.

Vem har sagt att svenska skattebetalare vill det? Om ett antal mycket högljudda och hänsynslöst drivande aktivister av svårbegriplig anledning agerar för att vuxna afghaner utan förankring och tillhörighet ska tas in i Sverige och om den gravt politiserade Svenska kyrkans företrädare vill det, så är det verkligen inte detsamma som att fattigpensionärer, lågavlönade eller ens högavlönade – alltså folket – vill det.

Vem har sagt att svenskarna vill att afghaner, som ingen vet vilka de är och vad deras bakgrund är, som i mycket stor utsträckning (enligt Rättsmedicinalverket) ljugit och påstått sig vara “barn” och som stannat här illegalt efter att de fått avslag på sina asylansökningar flera gånger, ska “ta hand om Sverige”?

Var och en kan ta del av siffrorna från myndigheten och se att av de 9617 åldersbedömningar som gjorts och som RMV skickat till Migrationsverket, talade endast 1407 bedömningar av personer av manligt kön som påstått sig vara “barn” för att de var under 18 år. 7810 män bedömdes vara vuxna! Men “barnbegreppet” lever starkt kvar hos aktivister och politiker som struntar i fakta och går på känslor.

RMV meddelar för övrigt på sin hemsida att statistiken hittills för 2018 “är under bearbetning och kommer inom kort publiceras”.

Och hur kan taleskvinnan Khavari tala om “vi ensamkommande” när hon ju tidigare har angett att hon inte kommit hit ensam? Här visar hon att hon – och afghanerna – dock inte är nöjda ännu:

Men vi har mycket kvar.

För målet är att alla afghaner, helt utan anledning, ska stanna och “ta hand om Sverige”. Också de som nu inte ska omfattas av just den här horrören till “lagförslag”. Det räcker inte för afghanerna, de ska stanna i “jalla, jalla, Sverige åt alla”-land och också det kravet har de stöd för av svenska politiker och av kvinnorna i aktivistnätverken. Centerpartiet har gett dem luft under vingarna och de kommer inte att ge sig innan varenda “identitet okänd”-afghan ges fulla rättigheter och full försörjning, bosättning, utbildning, sjukvård etc i landet som de ska “ta hand om”.

Det finns faktiskt bara ett land som behöver “tas om hand” av dessa vuxna män (och ett fåtal kvinnor) och det är deras eget medborgarskapsland: Afghanistan (och i vissa fall Pakistan). Inte Sverige.

Läs också:
•  Val 2018. ”Regeringen visar att den betraktar Migrationsverkets arbete som skräp. Något man kan kasta i papperskorgen.” – 21 mars 2018
•  Val 2018. Lagrådet smular sönder det osannolika ”utomrättsliga” förslag som okunniga politiker lagt fram om uppehållstillstånd för 9000 afghaner utan asyl- eller skyddsskäl – 28 mars 2018
•  Val 2018. Varför pratar politiker falskeligen om ordning och reda på migrationsområdet när de låter lagbrott på området fortsätta begås i decennier? – 2 april 2018
•  Val 2018. Hur tänkte de då och hur tänker de nu? – 3 april 2018
•  Sveriges statsminister om asylsökande: ”De som har fått nej måste lämna landet.” – 7 april 20+18
•  Arif Moradi fick avslag på sin asylansökan redan 2016. Han var över 18 år – varför utvisades han inte? – 8 april 2018
  Statsministern: ”De som har fått nej måste lämna landet”. Aktivistnätverket #vistårinteut: ”Stoppa deportationen!” – 9 april 2018
•  Svenska kyrkans uppgift kan inte vara att hjälpa till att skapa asylskäl för personer utan sådana – 11 april 2018
•  Val 2018. Centerpartiet vill ge 9000 afghanska män utan asylskäl försörjning, boende och utbildning – också dem som bara ”har för avsikt att studera” – i Sverige – 12 april 2018
•  Val 2018. Hur mycket kostar egentligen politikernas osannolika asylområdespåhitt i miljarder skattekronor, i personella resurser och i tappad tilltro till svenska lagar? – 15 april 2018
•  Nej, de har inte ”lockats” hit för att söka asyl! – 17 april 2018
•  Lagrådet om förslaget om särlagstiftning för afghanska män som flera gånger fått avslag: ”Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd”. – 19 april 2018
•  Finland. ”Beslut om asyl kan inte vara beroende av stödpersoners aktivism”. – 24 april 2018.

Ovan är texter som skrivits i ämnet de senaste ca 30 dagarna. Tidigare inlägg kan sökas på ord som “ensamkommande”, “asylsökande”, “minderåriga”, “Afghanistan”, “afghaner”, etc

© denna sajt. Vid citat eller användande av uppgifter, vänligen länka till originalinlägget.