Val 2018. Hur mycket kostar egentligen politikernas osannolika asylområdespåhitt i miljarder skattekronor, i personella resurser och i tappad tilltro till svenska lagar?

Val 2018. Hur mycket kostar egentligen politikernas osannolika asylområdespåhitt i miljarder skattekronor, i personella resurser och i tappad tilltro till svenska lagar?
En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan
Klicka på textrutan för att läsa artikeln på Sydsvenskans sajt.

Man kan börja med att beklaga rubriksättningen där man slentrianmässigt talar om “utvisningshotade” när det i själva verket handlar om personer som fått avslag på sina asylansökningar och som därmed ska utvisas.

Sedan måste man inse och konstatera att det finns en utlänningslag och att gängse praxis i Sverige är att lagar ska gälla lika för alla. Det har varit – och det är – förödande på alla sätt att man skapar tilläggslagar som går stick i stäv med redan existerande lag och som dessutom särbehandlar en viss grupp, nämligen afghanska män som i många fall uppgett fel ålder från början och vilkas identitet och nationalitet inte är känd. Ofta är också asylhistorierna som presenteras “intill förvillelse lika”, som en nämndeman i migrationsdomstolen sa till mig häromdagen. Samma historier presenteras så ofta att domstolen inte kan skilja fallen åt.

Ur texten i Sydsvenskan:

Över tusen utvisningshotade har ansökt om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Men hittills har bara cirka 130 fått ja.

I artikeln sägs också:

Sedan lagen började gälla den 1 juni i fjol har cirka 1 300 personer som fått avslag och ska utvisas ansökt om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Hittills har 900 av dessa ärenden avgjorts – men bara cirka 130 har beviljats. Ungefär 450 har avslagits.

Hur stor del av dessa nekade ansökningar som är uppenbart ogrundade kan Migrationsverket inte svara på.

– Det är svårt att uttala sig om huruvida de är grundlösa eller inte. Eftersom lagen är så pass komplicerad, och i många sammanhang har lanserats som att den omfattar väldigt många, är det klart att den väcker hopp hos dem som har ett utvisningsbeslut, säger Anna Lindblad, expert på Migrationsverket.

Patrik Engström, nationell chef vid gränspolisen, säger i artikeln att det blir allt vanligare att personer ansöker om gymnasiestudier enbart för att slippa bli utvisade:

Vi ser att man i större utsträckning lämnar in ansökan om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, också personer som inte omfattas av lagen. Lagens felaktiga konstruktion används för att undvika verkställighet. Exempelvis har brottsdömda lämnat in ansökan för att undgå utvisning, och det förekommer också att personer söker igen och igen.

Så här kaotiskt blir det när, som det verkar, nästintill noviser på lagstiftningsomådet sitter och skapar makalösa nya regler för en särskild, enormt stor grupp afghanska män utan att förstå vad det är de sätter i gång, hur krångligt det blir, hur orättvist, hur lagstridigt och hur dyrt. Eller vilka konsekvenser det får för hela samhället under mycket lång tid framåt.

Polismyndigheten, Förvaltningsrätten i Stockholm, Justitiekanslern, Migrationsverket med flera har riktat skarp kritik mot regeringens nu föreliggande lagförslag Ny möjlighet till uppehållstillstånd. Skarpast har kritiken varit från Lagrådet, som består av lagkunniga som bland annat skrivit:

Lagrådet har tidigare framfört synpunkter på regleringen i de tillfälliga lagarna och bl.a. anfört att dessa är mycket svårtillgängliga, se angivna propositioner. De tillfälliga lagarna ska, under en viss tid, tillämpas parallellt med utlänningslagen, och modifierar denna lag på olika sätt. Regelverken måste läsas ihop för att en viss situation ska kunna bedömas. Den tillfälliga lagen var redan när den infördes år 2016 mycket komplicerad. Genom ändringarna år 2017, då ett antal regler om uppehållstillstånd vid gymnasiestudier infördes, försvårades möjligheten till överblick ytterligare. Dessa utbildningsanknutna regler med dess olika förutsättningar och verkningar blev till ytterlighet komplicerade och svårgripbara.

Redan här är kritiken mycket pinsam för regeringen. Men den blir ännu skarpare när Lagrådet också konstaterar:

Från t.ex. domstolarna har framförts att komplexiteten gör det svårt att överhuvudtaget få en överblick av konsekvenserna av förslaget, och att detta måste komma att medföra svårigheter inte minst för enskilda. Lagrådet delar den bedömningen, och anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Man kan undra om Lagrådet någonsin tidigare i sin historia uttryckt sig så oerhört starkt och så totalsågat något tidigare lagförslag.

Det måste bli ett slut på att regeringen och dess – på detta område – stödpartier Centerpartiets och Vänsterpartiets lek med skattebetalarnas miljarder. Och för deras förakt för Lagrådets och andra tunga remissinstansers osedvanligt hårda kritik. De fyra partierna har inte de tyngsta och kunnigaste remissinstanserna  med sig, tvärtom anser dessa att man inte ska stifta lagar som går på tvärs med hela lagens idé. Blir det inte slut på megalomanin så bör de här personernas oansvariga och respektlösa agerande väga tungt vid valurnorna i september.

Läs också, bland mängder av andra texter på denna sajt:
•  Val 2018. Varför pratar politiker falskeligen om ordning och reda på migrationsområdet när de låter lagbrott på området fortsätta begås i decennier? – 2 april 2018
•  Sveriges statsminister om asylsökande: ”De som har fått nej måste lämna landet.” – 7 april 2018
•  Statsministern: ”De som har fått nej måste lämna landet”. Aktivistnätverket #vistårinteut: ”Stoppa deportationen!” – 9 april 2018
•  Val 2018. Centerpartiet vill ge 9000 afghanska män utan asylskäl försörjning, boende och utbildning – också dem som bara ”har för avsikt att studera” – i Sverige – 12 april 2018

 

Hittills har det blivit 9.147 texter under snart 13 år, sedan den 5 maj 2005 här på sajten, som också är en omfattande sökbar fakta- och databas med texter om asyl och migration, Finland och många andra ämnen. Research, intervjuer, inläsning, faktakontroller, sammanfattningar, skrivande och publicering tar tid och kräver kunskap. Allt görs av en person. Uppskattar man texterna så får man gärna bidra ekonomiskt.
Tack för bidrag!

© denna sajt. Vid citat vänligen länka till originalinlägget.

Arkiv

Kategorier