Läs först texten Arif Moradi fick avslag på sin asylansökan redan 2016. Han var över 18 år – varför utvisades han inte? – 8 april 2018.

I fallet med den självvalt mycket offentlige – han har själv i byggandet av ett “asylcase” lagt ut och sett till att komma med på hundratals bilder – Arif Moradi med otaliga identiteter och födelsedatum, okänd nationalitet och givetvis icke styrkt eller ens sannolikgjord identitet, kan man konstatera många olika saker. En av dem är Svenska kyrkans agerande. I hans fall, liksom i en hel del andra.

Alltså. I domen från migrationsdomstolen sägs bland annat följande:

Bl.a. har A gett in ett intyg om inträde i Svenska kyrkan, bilder från sitt dop och intyg från ett antal personer. Det är i målet inte ifrågasatt att A genomgått ett kristet dop. Det har även getts in bevisning till styrkande av att A deltar i kyrkans aktiviteter och i sociala medier framhållit sig själv och utpekats av andra som kristen. Migrationsdomstolen ifrågasätter inte innehållet i den skriftliga bevisningen, men anser att den inte ensamt kan göra sannolikt att A konverterat till kristendomen av en genuin och personlig religiös övertygelse. Domstolen måste således bedöma tillförlitligheten i A:s muntliga uppgifter och om han är trovärdig.

Målmedvetet och metodiskt har han, med stöd av “hjälpare” ur aktivistnätverket #vistårinteut, S-politiker i Söderköping och annorstädes samt prästen i Söderköpings församling (i vilken Moradi begick och dömdes för ett sexuellt övergrepp på en 14-årig flicka som ingen verkar bry sig om…) byggt upp ett “asylcase”. Han fick avslag på sin asylansökan redan i maj 2016 av Migrationsverket och avslag också i migrationsdomstolen i oktober 2016. Han ansågs inte ha asyl- eller skyddsskäl och skulle lämna landet. Vilket han inte gjorde. I stället skaffade han sig en enorm kader av främst kvinnor som på Facebook hyllade honom och sände hjärtan och kärlek till honom; någon till och med jämförde honom med Mahatma Ghandi… Att så många lät sig dras med i det som en del som dragit sig ur cirkusen kring mannen beskrivit som: “en mästermanipulerares välregisserade, absurda skådespel”, är en gåta. S-politiker! Präster! Vanliga svenskar, främst kvinnor!

I det sammanhanget drar jag mig till minnes vad en präst i Svenska kyrkan, som tröttnat på låtsaskonverteringar och inte ville vara ett redskap åt asylbedragare, sa till mig redan 2007, nämligen att han inte längre döper en asylsökande förrän efter att denne fått uppehållstillstånd. Han sa:

Tro kan man göra i sitt hjärta, dopet kan man vänta med tills man vet att man får stanna.

Han ville inte bidra till att kristendomen och asylsystemet utnyttjades för falska konverteringar, vilket han märkt hade blivit vanligt. Redan för 11 år sedan…

Klicka på text- och bildrutan för att komma till artikeln i Expressen.

Det ter sig nästan som en mass-solochvår-historia när man tittar på alla delar i detta som till stor del utspelat sig i offentligheten eftersom Moradi velat det för att han tyckt eller trott att det gynnar hans asylskälsbyggande. Nu, däremot, när han nått sitt mål, vill han plötsligt enbart uppge sitt förnamn när han intervjuas av Expressen om sin roll som ledare för grupper som med alla medel försöker stoppa lagakraftvunna utvisningar av afghaner som inte har rätt att stanna i landet. Men han kommer aldrig att bli anonym hur mycket han än ändrar namn och födelsedatum (vilket han gjort igen), han har själv byggt upp sin plattform och, som det heter: “Internet never forgets”. Ur artikeln i Expressen:

Mannen (alltså Moradi) dömdes för sexuellt ofredande av en 14-årig flicka under ett konfirmationsläger. Nu har ungdomsledaren – som använt flera namn – fått uppehållstillstånd, trots att Migrationsdomstolen slår fast att han inte gjort sin identitet sannolik.

– Det känns bra, säger mannen.

I ett Sverige som blir allt makabrare på asylinvandringsområdet och där man för länge sedan verkar ha tappat vett och sans kan det gå till så att en person som Arif Moradi – nu 25 år, enligt egen utsago, inte 19 år som Expressen skriver – kan dupera en massa människor till att hylla honom nästan som en Messias (!) och få en domstol att bevilja honom flyktingstatus. Hans så kallade flyktingstatus är förresten ett stort hån mot dem som de facto är flyktingar. Ur artikeln:

Den dömde har under sin tid i Söderköpings kommun fått en framträdande roll. Han utsågs bland annat att hålla ett nyårstal i Söderköping vid samma tid som polisutredningen om sexuellt ofredande och många har engagerat sig för att han ska få uppehållstillstånd i Sverige. 19-åringen har dessutom fått träffa statsminister Stefan Löfven.

Läs texten Arif Moradi fick avslag på sin asylansökan redan 2016. Han var över 18 år – varför utvisades han inte? – 8 april 2018. Expressen skriver vidare:

Nu har den dömde mannen tilldömts tre års uppehållstillstånd, flyktingstatusförklaring och resedokument.

Mannen från Afghanistan hade tidigare fått avslag, men när han överklagade beslutet la Migrationsdomstolen stor vikt vid att han konverterat till kristendom. Man menar att 19-åringen skulle riskera förföljelse i Afghanistan på grund av sin religiösa uppfattning.

Migrationsdomstolen instämmer dock med Migrationsverket om att mannen – som använt flera namn – “varken styrkt eller gjort sin identitet sannolik”.

Är Sverige ett enda stort skämt? Vad är det för fel på S-politiker, lärare på den skola han fått agera och församlingen i Söderköping som låtit den här mannen ta sig in under huden på dem? Varför har de beundrat honom och litat blint på honom trots att det varit hur lätt som helst att ta reda på att han fått avslag för att han inte hade asylskäl, att han redan sökt asyl i andra identiteter i andra länder, att han uppgett flera olika namn och födelsedatum etc, etc etc? Vad är det som gör att alla dessa “goda svenskar” absolut och till varje pris vill att denne lögnare och sexbrottsdömde man ska stanna i Sverige? Om någon av er alla som varit inblandade, till exempel Lottie Fallman, den S-politiker i Söderköping som stöttade Moradi och arrangerade ett möte mellan honom och statsministern och även stöttade honom när han satt förvarstagen för att utvisas, eller kyrkoherden Ola Linderoth i S:t Anna församling i Söderköping eller någon annan vill berätta så hör av er via Info/Kontakt!

Läs även:

•  Ropen om rasism vändes till stolthet – Folkbladet 18 oktober 2017. Ur texten:

Den unge mannen från Afghanistan har tidigare varit asylsökande men befinner sig nu enligt tingsrättens dom ”olovligen i landet”.  Efter domen i tingsrätten publicerade den unge mannen en text på sin Facebooksida där han beskrev sig som oskyldig och att motivet bakom dessa anklagelser var att ”smutskasta” honom. Han anklagar alltså den 14-åriga flickan för att ljuga och hitta på därför att hon – och kanske andra – vill smutskasta honom.

Hundratals till synes vuxna kvinnor bedyrade snabbt sin tilltro till honom på Facebooksidan – innan mannen raderade sidan – och föll således även de in i anklagelseakten mot den 14-åriga flickan.

•  Uttalande av biskop Martin Modéus i Linköpings stift i Folkbladet, 18 oktober 2017 efter ovan artikel. Ur texten:

I förra veckan föll domen mot en ung man från Afghanistan, som deltagit som assistent vid ett konfirmandläger i Söderköping S:t Anna församling i november 2016 och där sexuellt ofredat en av konfirmanderna.

Domen och omständigheterna kring händelsen gör att kyrkan måste ta en titt i spegeln och fråga sig om vi lever upp till de förväntningar människor med rätta har på oss. Kyrkans konfirmandverksamhet måste självfallet alltid vara en trygg plats, där unga människor ska kunna utvecklas i trygghet och säkerhet. Att ett brott kunnat begås mot en konfirmand är ett hot mot det löfte vi ger alla konfirmander, och deras föräldrar. Det är djupt tragiskt och får inte inträffa.

Det skedda ger alltså anledning till självprövning för kyrkans del. Jag har samtalat med kyrkoherde Ola Linderoth och vi är eniga om att formerna för konfirmandundervisningen måste granskas noga.

•   Hur kunde det bli så här? – Folkbladet 17 februari 2018. Ur texten:

Söderköpingsborna Lena Nilsson och Liselotte Dalén tycker det är märkligt att politiker undviker en öppen debatt, för att i stället skicka privata meddelanden, i diskussionen om den dömde ensamkommande mannen.

– Hur kunde de utse honom till nyårstalare? Det är ett fint uppdrag. Några borde ha satt stopp för det, säger Liselotte.

Talet höll han några månader efter händelsen på konfirmationslägret. När Folkbladet frågade Lottie Fallman, tidigare S som lämnat politiken då hon känt sig trakasserad under debatten, om hur detta kunde ske, svarade hon dels att hon inte hade med utnämningen att göra, dels att ingen visste om att något hänt där på lägret ett par månader tidigare.
————–
– Hur kunde det bli så här? Hur kan man skydda en person i så här många led? Det finns så många som försvarar honom.

I en kommande text förmedlar jag till och med för mig som är van vid det mesta på asylområdet sedan mer än 20 år, chockerande uppgifter av en nämndeman i det här och andra enligt nämndemannen “intill förvillelse likadana” mål.

Mer i ämnet:
•  Hur hänger det här ihop??? – 17 augusti 2009
•  Man ska nog inte påstå att människor ”går en säker död till mötes” utan något belägg för att påståendet är sant – 8 april 2012
•  Kort utdrag ur en kommande bok – 11 augusti 2012
•  En migga: ”Varför döper svenska kyrkan muslimer (asylsökande) på löpande band, utan att ens kräva av dem att de ska veta vad kristendom innebär?” – 9 oktober 2012
•  Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående religion som asylskäl – 12 november 2012
•  Studio Ett frågar: ”Varför konverterar många asylsökande till kristendomen när de kommer hit?” – 23 juli 2013
•  En volontär och god man: ”Alla dessa fabricerade historier drabbar tyvärr de mest sårbara, de som söker asyl och verkligen är i behov av skydd.” – 6 april 2017
•  En migga: ”Jag kan idag, tolv år senare, konstatera att den här församlingen, som fortfarande döper asylsökande, inte har någon enda afghansk pastor eller någon enda tolk i dari. Jag har inte heller läst om några kristna missionärer i Afghanistan, ditsända av denna församling.” – 22 april 2017
•  En migga skriver mer om ”bekvämlighetskonvertiter” och påstått hedersförtryckta som, när de fått PUT, vill ha hit sina familjer – 23 april 2017
•  Om asylsökande som konverterar till kristendomen – 4 maj 2017
•  Om att ”nykristna” startar religiösa bråk – 4 maj 2017
•  Kommentar till min text i Svenska Dagbladet av Christoffer Abrahamsson, präst i Betlehemskyrkan Stockholm, samt min replik på den. – 8 maj 2017
•  En del blir kristna, en del blir homosexuella – 9 maj 2017
•  En migga: ”Att falskeligen konvertera är bara ett av många verktyg i verktygslådan för den som vill få asyl trots avsaknad av asylskäl.” – 4 maj 2017
•  Be my guest # 126 Gun Holmertz – 10 maj 2017
•  ”Kanske är din artikel svaret på våra böner om att sanningen ska göra oss fria?” – 12 maj 2017
•  En kommentar om asylsökande som konverterar från islam till kristendom från en medlem i en kristen församling – 15 maj 2017

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.