En migga skriver en fortsättning på texten med världens kanske längsta rubrik – En migga: ”Jag kan idag, tolv år senare, konstatera att den här församlingen, som fortfarande döper asylsökande, inte har någon enda afghansk pastor eller någon enda tolk i dari. Jag har inte heller läst om några kristna missionärer i Afghanistan, ditsända av denna församling. – och svarar på en del av mina frågor, följande:

Vi återkallar PUT om vi får information om att den sökande ljugit eller utelämnat information av sådant slag som skulle ha lett till att PUT inte beviljats. Men när gäller så kallade bekvämlighetskonvertiter (och påstådda offer för hedersförtryck) är det svårt.

Det är svårt för oss att leda i bevis att en sökande som kände sig som övertygad kristen vid asylutredning men tappade den nyvunna tron någon vecka efter att PUT beviljats hade ljugit för oss. Vi kan inte kräva att en asylsökande som konverterat måste förbli kristen livet ut. Han eller hon har, efter att PUT beviljats, samma religionsfrihet som du och jag har i Sverige.

Likaså är det inte en grund att återkalla PUT för en person som vill ha hit sina anhöriga som hon flytt från på grund av hedersskäl. Familjen kan ha försonats, vi kan inte bevisa att den den sökande ljugit.*

Angående konvertiter vill jag bara säga att det är extremt svårt för oss miggor att utreda och besluta i dessa ärenden.  Vi kan inte se vad som pågår inne i en person, en utbildad sökande som lätt kan återge bibelcitat är inte nödvändigtvis en mer trovärdig konvertit än en analfabet som inte har så mycket kunskap men ändå säger sig ha blivit frälst i Jesus.

Det allra bästa vore om kyrkorna lät bli att undervisa och döpa asylsökande. Prästerna och pastorerna kunde säga till dem att de är välkomna efter att de fått uppehållstillstånd, om de fortfarande  är intresserade av kristendom då.

Kommentar: Som jag skrev tidigare så kan det inte vara rätt att Sverige ska acceptera den typen av bedräglig asylinvandring som i själva verket är en bakvänd bättreliv-invandring.

*Självklart ska PUT inte beviljas åt familjemedlemmar som man sagt sig fly ifrån, vad är det för dumheter? PUT ska dras tillbaka och vederbörande ska, när nu familjen har försonats, ansluta sig till den i hemlandet. Det finns ju inte längre någon grund för skyddsbehov.

 

© denna sajt. Vid korta citat eller annan användning av vad som här skrivs, vänligen länka till originalinlägget.