Klicka på text- och bildrutorna för att komma till texterna på Yle.

Ur texten om och av president Tarja Halonen:

Halonen hoppas att de finländska myndigheterna besöker konfliktländerna för att på ort och ställe bekanta sig med läget och med de myndigheter som tar emot dem som tvångsavvisas.

Halonen anser att tvångsavvisningar inte ska verkställas innan myndigheterna på det här sättet har uppdaterat sig om läget i mottagarländerna. Efter uppdateringen kan man enligt Halonen på nytt ta ställning till frågan.

Halonen hoppas vidare att de som i Finland konverterat till kristendomen inte tvångsavvisas eftersom det kan vara farligt för dem att vistas i det tidigare hemlandet i och med att de har lämnat islam.
—————————-
Halonen skriver också att Finland inte kan ta emot alla de människor som på grund av olika slags otrygghet måste lämna hemlandet. Det som Finland enligt Halonen kan göra är att höja flyktingkvoten från nuvarande 750 personer per år.

Ur texten om och av förre statsminister Matti Vanhanen:

Asylsökande som i Finland konverterat till kristendomen kan visst avvisas tillbaka till ursprungslandet, anser Matti Vanhanen (C) som är ordförande för riksdagens utrikesutskott.

Enligt Halonen ska man inte tvångsavvisa de här nyomvända eftersom de kan råka illa ut i hemlandet i och med att de lämnat islam.

Vanhanen sade i Yleprogrammet Morgonettan i TV1 i dag att man inte borde skapa nya kriterier för att få uppehållstillstånd i Finland.

Jag skulle vara mycket försiktig med att ändra på sådana här principer, säger Vanhanen som inte vill göra Finland mer attraktivt i asylsökandenas ögon.

Vanhanen kommenterade också Halonens uppmaning att tvångsavvisningarna till konfliktländerna Iran, Irak och Afghanistan borde avbrytas, och omprövas efter att myndigheterna besökt de här länderna.

Vanhanen litar på att myndigheterna följer med läget i de konfliktländer som tar emot tvångsavvisade flyktingar.

Läs också:

•  Finland. Replikerna fortsätter att komma: Nu replikeras det på min slutreplik i Hufvudstadsbladet. – 13 april 2017. I denna text finns länkar till min debattartikel med uppmaningen Ta inte efter Sverige i asylfrågor på en endaste punkt och diverse repliker och slutrepliker. Det är en allvarligt menad uppmaning och det är den svenska linjen Halonen verkar förespråka. Den kommer att bli lika förödande för Finland som den har varit för Sverige om den får genomslag.

•  Finland. Asylsökande kan återsändas till osäkra länder, finländare rekommenderas inte att resa dit. – 21 maj 2016. Ur texten (som president Halonen borde ha läst:

Flora Kuparinen, som leder kris- och biståndsteamet säger, att Migrationsverket och Utrikesministeriet gör bedömningar om två helt olika saker.

– Migrationsverkets bedömningar rör personer som bor eller har bott i länderna, för vilka kulturen är bekant. De talar landets språk och avviker inte från majoritetsbefolkningen.

Utrikesministeriets reseråd riktar sig till vanliga finländska resenärer som inte känner till lokala förhållanden. Det är mot dem vi försöker uppskatta säkerhetsrisker, säger Kuparinen.

Också Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio påpekar att det riktas andra hot mot västerländska resenärer än mot den lokala befolkningen:

I till exempel Mogadishu kan en somalier utan problem röra sig fritt, men om jag skulle resa dit så skulle jag kunna kidnappas.

Utrikesministeriet nämner också särskilt i sina reseråd till samtliga tre länder att det finns ett kidnappningshot mot västerlänningar.

•  En migga: ”Jag kan idag, tolv år senare, konstatera att den här församlingen, som fortfarande döper asylsökande, inte har någon enda afghansk pastor eller någon enda tolk i dari. Jag har inte heller läst om några kristna missionärer i Afghanistan, ditsända av denna församling.” – 22 april 2017. Ur texten:

En migga: De fick PUT av Utlänningsnämnden på grund av att deras värdfamiljer intygade att de antingen skulle bli missionärer i sitt eget hemland, Afghanistan, eller också skulle de bli pastorer eller åtminstone tolkar i den egna församlingen.

Jag tycker att Svenska kyrkan och alla dessa frikyrkor som på löpande band döpt asylsökande i minst tio års tid nu borde publicera någon typ av uppföljning av hur många av dessa konvertiter som fått uppehållstillstånd som fortfarande är kristna och aktiva i församlingen.