Klicka på textrutan för att läsa hela texten i Svenska Dagbladet.

I direkt anslutning till att man läser den här texten av Paulina Neuding, bör man också lyssna också inslaget på Realtid.se med Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi. Jag har själv under ett femtontal år undrat över och även varit en aning chockad över oförmågan hos politiker och andra samhällsaktörer att tänka efter före. För nog har det funnits varningssignaler som borde ha tagits på allvar. Inte minst här på denna sida, där miggor och andra berättat, informerat och larmat i tio års tid.  Skriv in ordet “migga” i sök-rutan, eller läs några texter under kategorin Asyl&Migration...

Ur Paulina Neudings text i Svenska Dagbladet:

Hur migrationspolitiken utformas – exempelvis vad gäller illegala migranter som blir kvar i Sverige efter beslut om avvisning – påverkar inte bara vår sårbarhet för våldsbejakande extremism. Grov våldsbrottslighet i allmänhet måste också ha en plats i den migrationspolitiska debatten.

Och här säger Magnus Henrekson de mest självklara saker som många av oss har upprepat till leda under långt mer än ett decennium utan att få det minsta gehör:

Politikerna har fått information men de låtsas inte om det.

Här kan man höra mer av vad Magnus Henrekson har att säga:

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.