Läs först Om asylsökande som konverterar till kristendomen, från vilken jag länkar till min artikel på Svenska Dagbladets ledarsida (4 maj).

Christoffer Abrahamsson, präst i Betlehemskyrkan Stockholm, har den 8 maj kommenterat artikeln (klicka på text- och bildrutan för att komma till hans text). Ur texten:

På Svenska Dagbladets ledarsida (4/5-17) kunde vi nyligen ta del av Merit Wagers tankar om ett systematiskt bruk av konverteringar, där tesen som drivs är att personer som får avslag på sin asylansökan greppar ett sista halmstrå genom att konvertera till den kristna tron.

I min replik direkt efter Christoffer Abrahamssons kommentar, förklarar jag:

Men i min text handlar det inte om mina ”tankar” eller om någon ”tes”. I min text citeras en anställd vid Migrationsverket som berättar om en församling som i tolv år låtit döpa asylsökande muslimer som aktivt hämtats från sina boenden till aktiviteter i församlingen. Som, när de kunnat visa intyg på sin nyvunna kristna tro, kunnat använda konverteringen som skäl för att försöka få stanna i Sverige när asyl- och skyddsskäl saknats.

I övrigt är Christoffer Abrahamssons text inte riktigt en kommentar till min artikel utan mer en förklaring  av hur han och andra församlingar arbetar med konvertering. Han blandar också in andra än asylsökande i sin text, trots att min text handlade enbart om just dem. Som:

…febrilt söker efter Gud när allting rasar och hur de mitt i sitt kaos möter Gud.

Det sker säkert, men det är som sagt inte alls det ämnet jag tar upp utan jag tar tydligt och klart upp frågan om asylsökande muslimer som – när de riskerar att få avslag på asylansökan eller redan har fått det – vill konvertera till kristendomen för att därmed öka sina chanser att få stanna i Sverige. Abrahamsson berättar alltså delvis om något helt annat och kommenterar därför också bara delvis min artikel. Och han skriver:

Varför ska vi ta en asylsökandes erfarenhet av ett möte med Jesus på mindre allvar än någon annan persons?

Det har ju faktiskt heller ingenting med falska konverteringar under och efter asylprocessen att göra… Jag påpekar:

Den enes ord är inte starkare än den andres. Den enes verklighet är bara en helt annan än den andres. Verkligheten är inte svart eller vit, den är oftast både och.

På samma sätt som det går att läsa och förstå vad Christoffer Abrahamsson skriver, borde det gå att läsa och förstå det jag skriver och det som anställda vid Migrationsverket berättar. Det ena utesluter inte det andra. Jag tror att Christoffer Abrahamsson är uppriktig i det han berättar. Jag vet att de anställda vid Migrationsverket är uppriktiga i sina berättelser.

Som slutord i min replik konstaterar jag att:

Jag instämmer i Christoffer Abrahamssons slutord: ”Låt oss ta frågan på större allvar och med större ödmjukhet!”

Att föra sansade debatter och diskussioner – och helst då tala om samma sak – det är det absolut bästa och mest konstruktiva. Och att visa respekt för att man både kan tycka helt olika och ha vetskap om helt olika saker. Att man kanske vistas i olika verkligheter. Att man inte glömmer att verkligheten så gott som aldrig är svart eller vit utan nästan alltid både/och.

Tillägg: Nu har också Sveriges Radio uppmärksammat frågan om att hundratals asylsökande från muslimska länder konverterar till kristendomen. Jag blev kontaktad av en reporter på Ekot efter min artikel med en vänlig begäran om att förmedla kontakt och skickade mejlet vidare till några bereda så att de själva kunde ta kontakt med reportern, om de ville och vågade:

De som hördes i inslaget (ingen länk finns när detta skrivs men kommer att läggas ut när/om sådan publiceras) var en aning svävande, otydliga kring frågan om att konvertering används i asylprocessen – inte undra på: minsta “felsägning” så hamnar i Facebook- och Twitterflöden, begabbade och beljugna av högljudda (nästintill skräniga) företrädare för “den rätta sidan” som inte bryr sig om fakta och inte heller drar sig för elakheter och lögner mot – och om – dem som för fram sådant som strider mot vad de har bestämt ska gälla, oavsett hur det ser ut i verkligheten.

Det kom en kommentar från en läsare strax efter att denna text publicerats:

Morgonens intervjuer i P1 var inte bara en aning svävande. De var rent undvikande. Migrationsverket för ingen statistik över personer som efter avslag, ett eller två, väljer att konvertera till kristendomen. Om jag hörde rätt.

Läs gärna också information och fakta som länkas till i texten På förekommen anledning – igen.

 

© denna sajt. Vid ev kort citat ur texten, vänligen länka alltid till originalinlägget. Tack!