Klicka på textrutan för att komma till artikeln i Svenska Dagbladet.

En läsare, medlem i en kristen församling, som likt så många andra i Sverige, vill vara anonym av rädsla för etikettering, utfrysning, mobbning, men som jag vet vem det är och har haft kontakt med tidigare, skriver med anledning av min artikel i Svenska Dagbladet den 4 maj och annat som sagts och skrivits efter det (se nedan):

Vi har så många asylsökande från Mellanöstern så vi upplever det som en fara med falska konverteringar.

De falska konverteringarna skapar inte ödmjukt tacksamma personer som beundrar och uppskattar svenskar utan snarare högmodiga, föraktande. Det bidrar till polariserande i vårt land.

Det känns riktigt att kämpa för en upptäckt och förändring. Klart att de som i god tro glatt sig över denna härliga “väckelse”, blir ledsna och känner sig missförstådda, tyvärr.  Men sanningen brukar kosta.