Nedan finns en lista med länkar till texter i den här debatten på Hufvudstadsbladets opinonssida. En debatt som aldrig tar slut. Och det är bra för mycket viktiga frågor ska debatteras.

Den 10 maj skrev Camilla Frostell ett inlägg under rubriken  Vilka är Sveriges misstag? och samma dag skrev också Karl-Mikael Grimm igen ett inlägg (hans andra) under rubriken Saker är ofta vad de ser ut att vara. På dessa två personers texter har jag slagit samman mina svar i en text – Asylområdet svart och vitt samtidigt – och skriver den 14 maj bland annat:

Camilla Frostell (HBL 10.5), som i personliga mejl till mig kallar miggorna – anställda vid Migrationsverket i Sverige – för ”krypskyttar” och mig för ”begabbare” och som påstår att jag ”misstänkliggör andra”, skriver att jag inte berättar om vilka misstag Sverige har begått. Hon menar troligen Migrationsverket och migrationsdomstolarna, och hon vet mycket väl att svenska medier är fulla av just sådana berättelser. Dag ut och dag in. År ut och år in.

Och:

Karl-Mikael Grimm (HBL 10.5) skriver om konflikten i att områden klassas som trygga eller otrygga beroende på vem säkerhetsrisken anses gälla. Att vara beslutsfattare i asylärenden är ingen lätt sak och knappast något som någon enda Migri-anställd med den uppgiften tar lätt på. Deras förvärvade erfarenhet och kunskaper samt ständigt uppdaterade landinformation och annat som ska ligga till grund för deras beslut torde ändå göra dem betydligt mer lämpade att fatta de svåra besluten än vi som debatterar det hela utifrån.

Texter om och kring min artikel, den första i den här debattomgången, Ta inte efter Sverige på asylområdet på en enda punkt:

•  Finland. Sans och balans. Ta inte efter Sverige i asylfrågor på en enda punkt. – 9 april 2017
•  Finland. Repliker på min artikel i Hufvudstadsbladet. – 11 april 2017
•  Finland. ”Hur långt bör en god människa och ett gott samhälle gå i att utarma sig själv i syftet att hjälpa?” – 11 april 2017
•  Finland. Min slutreplik i Hufvudstadsbladet. – 12 april 2017
•  Finland. Replikerna fortsätter att komma: Nu replikeras det på min slutreplik i Hufvudstadsbladet. – 13 april 2017
•  Finland. ”Vet du något mer om den där Wager?” Om fula knep, tarvligheter och falska tillvitelser. – 14 april 2017
•  Min slutliga slutreplik i Hufvudstadsbladet – hoppas jag – 18 april 2017
•  Finland. Min slutligaste slutliga slutreplik i Hufvudstadsbladet – hoppas jag. – 27 april 2017
•  Finland. Replikerandet och kommenterandet i Hufvudstadsbladet fortsätter… – 6 maj 2017
•  Finland. Hbl-debatten ”rasar” vidare. Hittills har jag skrivit en artikel och fem repliker… – 10 maj 2017