Klicka på bildrutan för att förstora den och läsa texterna.

Men som synes har familjen Hertzberg/Mazzarella skrivit två nya repliker efter dessa och därmed har också jag – som ju har sista ordet i den debatt som startades genom min artikel – skrivit ytterligare en slutreplik. Replikanterna skriver nu om andra saker än det som min artikel handlar om och då borde de egentligen, enligt min åsikt, ha startat en egen debatt och inte fortsatt att apostrofera mig i sina texter.

Hur som helst: klicka alltså på textrutan för att läsa vicehäradshövding Leo R. Herzbergs samt professor Merete Mazzarellas och hennes make, professor Lars Hertzbergs gemensamma repliker.

Och, som sagt: eftersom jag skrev den första artikeln så får jag nu – som jag hoppas – den slutligt slutligaste slutrepliken. Den kan läsas här:

Klicka på textrutan för att förstora den och läsa min slutligt slutligaste slutreplik i den här debattomgången.

Och – än en gång – här är tidigare texter i och kring denna långdragna och aningen märkliga debatt:

 Finland. Sans och balans. Ta inte efter Sverige i asylfrågor på en enda punkt. – 9 april 2017
 Finland. Repliker på min artikel i Hufvudstadsbladet. – 11 april 2017
•  Finland. ”Hur långt bör en god människa och ett gott samhälle gå i att utarma sig själv i syftet att hjälpa?” – 11 april 2017
•  Finland. Min slutreplik i Hufvudstadsbladet. – 12 april 2017
•  Finland. Replikerna fortsätter att komma: Nu replikeras det på min slutreplik i Hufvudstadsbladet. – 13 april 2017
•  Finland. ”Vet du något mer om den där Wager?” Om fula knep, tarvligheter och falska tillvitelser. – 14 april 2017
•  Min slutliga slutreplik i Hufvudstadsbladet – hoppas jag – 18 april 2017

Information för den som inte känner till det:
Jag har själv varit juridiskt ombud åt asylsökande i 14 år, varav fem år som Medborgarnas flyktingombudsman, en hederstitel skapad som en plattform för mitt arbete av dåvarande riksdagsledamoten för Folkpartiet, Mauricio Rojas.