Klicka på textrutan för att läsa hela texten på Hufvudstadsbladets sajt. Tidigare texter i debatten finns längst nere på sidan.

Den 1 maj kunde man läsa denna insändare av Karl-Mikael Grimm, ordförande i Helsingfors Centerunga, på Hufvudstadsbladets debattsida. Ur texten:

Wager, Mazzarella och Hertzberg kunde alla förena sig i en kritik av det politiska ledarskapet, landets regering och statsminister som i sista hand är ansvariga för den förda politiken. Den strider som många på HBL:s debattsida redan konstaterat mot många av rättsstatens principer och internationella avtal som Finland har förbundit sig till. Dessutom är det emot alla humanistiska grundprinciper.

Dessutom har bland annat vår statsminister uttryckt sig så att han och hans regering i praktiken skjutit över politiskt ansvar på myndigheter och tjänstemän. Det här är farligt för demokratin eftersom det lätt orsakar en diskussion där ansvaret för den förda politiken och de fattade besluten inte tydligt framgår i offentligheten.

Det är inte statsministern och hans regering som fattar beslut vare sig i asylärenden eller i andra rättsliga frågor. Finland har inte ministerstyre, rättsskipningen och asylärenden hanteras av statliga myndigheter och verk samt domstolar i enlighet med de lagar som stiftats i just den demokratiska ordning som Grimm inte vill trolla bort.

Klicka på textrutan för att läsa hela texten på Hufvudstadsbladets sajt.

Min kommentar till Grimms insändare, där han på ett lite märkligt sätt drar in mig i sin text, har publicerats den 5 maj. Grimm tar bland annat upp att:

Utrikesministeriet klassar flera av de områden som Migri klassar som trygga otrygga. Man kan utan större sakkunskap sluta sig till att ifall två myndigheter gör vitt skilda bedömningar angående tryggheten att vistas på samma geografiska område måste rimligtvis åtminstone den ena av dem ha fel.”

Men nej, så enkelt är det inte. I HS 21.5 2016 (Turvapaikanhakijan voi palauttaa turvattomaan maahan, josta suomalaisia varoitellaan – tästä ristiriidassa on kyse) förklaras det hela enkelt och tydligt (här i sammandrag):

Migrationsverket och Utrikesministeriet gör bedömningar av två olika saker.

Migrationsverkets bedömningar rör personer som bor eller har bott i länderna, för vilka kulturen är bekant. De talar landets språk och avviker inte från majoritetsbefolkningen.

UM:s reseråd riktar sig till finländska resenärer som inte känner till lokala förhållanden. Det är mot dem UM uppskattar säkerhetsriskerna.

Migrationsverket påpekar att det riktas andra hot mot västerländska resenärer än mot lokalbefolkningen.

Båda texterna kan som sagt läsas i sin helhet via bilderna av de publicerade texterna.

•  Finland. Sans och balans. Ta inte efter Sverige i asylfrågor på en enda punkt. – 9 april 2017
•  Finland. Repliker på min artikel i Hufvudstadsbladet. – 11 april 2017
•  Finland. ”Hur långt bör en god människa och ett gott samhälle gå i att utarma sig själv i syftet att hjälpa?” – 11 april 2017
•  Finland. Min slutreplik i Hufvudstadsbladet. – 12 april 2017
•  Finland. Replikerna fortsätter att komma: Nu replikeras det på min slutreplik i Hufvudstadsbladet. – 13 april 2017
•  Finland. ”Vet du något mer om den där Wager?” Om fula knep, tarvligheter och falska tillvitelser. – 14 april 2017
•  Min slutliga slutreplik i Hufvudstadsbladet – hoppas jag – 18 april 2017
•  Finland. Min slutligaste slutliga slutreplik i Hufvudstadsbladet – hoppas jag. – 27 april 2017

Information för den som inte känner till det:
Jag har varit juridiskt ombud åt asylsökande i drygt 14 år, varav fem år som Medborgarnas flyktingombudsman, en hederstitel skapad som en plattform för mitt arbete av dåvarande riksdagsledamoten för Folkpartiet, Mauricio Rojas.