Klicka på textrutan för att komma till artikeln på Svenska Yles sajt.

Ur texten:

Kyrkans engagemang för asylsökande och papperslösa flyktingar har gått för långt när man läser negativa asylbeslut på gudstjänster, anser kanslichefen vid inrikesministeriet, Päivi Nerg.
————————————

Enligt församlingarna fanns det en motstridighet i många asylbeslut:

Å ena sidan ser man människornas nöd och behovet av skydd, å andra sidan beviljar man ändå inte asyl.

Flera präster har också tydligt tagit ställning mot Finlands asylpolitik och deltagit i demonstrationer mot deportering av flyktingfamiljer.

Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg är nu upprörd över kyrkornas agerande. Hon upplever det som en kränkning att kyrkan blandar sig i asylpolitiken. Nerg anser att det är provokativt av kyrkan att läsa upp asylbeslut på gudstjänster.

Nerg ifrågasätter också kyrkans agerande vad papperslösa flyktingar beträffar. I stället för att erbjuda dem boende, borde kyrkan uppmuntra dem att återvända hem.

Hon anser också att om kyrkan ger husrum till personer som befinner sig olagligt i landet, borde man meddela om det till myndigheterna.

Läs också:
•  Finland. ”Man måste göra en utvärdering, inte bara på basis av att någon låtit döpa sig och gått med i församlingen.” – 27 april.
•  Om asylsökande som konverterar till kristendomen – 4 maj 2017
•  En migga: ”Att falskeligen konvertera är bara ett av många verktyg i verktygslådan för den som vill få asyl trots avsaknad av asylskäl.”– 4 maj 2017