Nu har också Camilla Frostell, vars fantastiska översättningar av Arto Paasilinnas svåröversatta böcker jag förresten alltid beundrat, sett sig föranlåten att ge sig in i debatten också: Vilka är misstagen?

Hon skrev ett långt och obehagligt mejl till mig. Jag frågade om jag fick publicera det. Det ville hon inte, vilket jag respekterade. Några dagar senare har hon ändå skrivit – betydligt mer återhållsamt än i mejlet – en kommentar till min artikel i tidningen den 9 april (se nedan där alla texter i  denna debattomgång finns länkade till).

Därefter kommer det besked från Hufvudstadsbladet att Karl-Mikael Grimm, ordförande för Helsingfors Centerunga skrivit en kommentar till (efter att redan ha skrivit en tidigare, se länkarna nedan): Saker är ofta vad de ser ut att vara.

Jag ombads skriva en sammanslagen kommentar till dessa båda personers texter. Den publiceras i Hufvudstadsbladet den 11 maj.

Texter om och kring min artikel, den första i den här debattomgången, Ta inte efter Sverige på asylområdet på en enda punkt:

•  Finland. Sans och balans. Ta inte efter Sverige i asylfrågor på en enda punkt. – 9 april 2017
•  Finland. Repliker på min artikel i Hufvudstadsbladet. – 11 april 2017
•  Finland. ”Hur långt bör en god människa och ett gott samhälle gå i att utarma sig själv i syftet att hjälpa?” – 11 april 2017
•  Finland. Min slutreplik i Hufvudstadsbladet. – 12 april 2017
•  Finland. Replikerna fortsätter att komma: Nu replikeras det på min slutreplik i Hufvudstadsbladet. – 13 april 2017
•  Finland. ”Vet du något mer om den där Wager?” Om fula knep, tarvligheter och falska tillvitelser. – 14 april 2017
•  Min slutliga slutreplik i Hufvudstadsbladet – hoppas jag – 18 april 2017
•  Finland. Min slutligaste slutliga slutreplik i Hufvudstadsbladet – hoppas jag. – 27 april 2017
•  Finland. Replikerandet och kommenterandet i Hufvudstadsbladet fortsätter… – 6 maj 2017