Klicka på textrutan för att komma till artikeln i Svenska Dagbladet eller förstora textrutan på skärmen för att kunna läsa texten.

En person som jag känt i mer än 15 år och som är engagerad för asylsökande – också för personer som velat konvertera – skriver följande apropå min artikel i Svenska Dagbladet den 4 maj som getts rubriken Systematiskt bruk av konverteringar för asyl och handlar om asylsökande som konverterar för att när deras skäl för att söka asyl inte räcker till uppehållstillstånd, försöka att på falska grunder skaffa sig uppehållstillstånd i Sverige:

Jag har inte samma mod att skriva öppet som Gun Holmertz, vars inlägg jag kan förstärka mycket.

Jag har arbetat för kristna konvertiter i ca 20 år, många från Iran. För 15 år sedan fick jag mycket stöd och hjälp av dig – tack! Jag beundrar och uppskattar fortfarande ditt viktiga arbete.

I den här diskussionen efter din artikel så har ju Elisabeth Sandlund och även Joel Halldorf i tidningen Dagen skrivit mot din artikel i vad jag faktiskt tycker är kränkande och hetsande ordalag.

Problemet är ju, att de två hej vilt blandar ihop olika sätt att möta och behandla sökare! Det är ju enögda skrivbordsprodukter. De lever ju inte med och bland dessa sökare i församlingar med massdop av ” konvertiter”, varav många försvinner efter PUT/TUT, eller hur?

De tänker på den delen där ett litet antal integreras i små församlingar där de verkligen får uppleva omsorg och blir kvar. Som till exempel hos “flyktingpastorn” Bengt Sjöberg. Det är en helt annan sak än de, som i stora grupper får social omsorg och lokaler som “fritidsgårdar” att träffas och umgås i som en egen sekt och tala farsi och dari samt får auktoritära lockande/hotande tillsägelser av landsmän, som inte helt har förstått Jesu efterföljelse (synkretism?), men kan en hel del teologi, att lära ut inför förhör på Migrationsverket.

Under sex år har jag skrivit till olika kristna instanser om detta. Samtidigt har jag haft asylsökande boende i tre år och stöttat flera “äkta” konvertiter. En iransk vän och hans son (som båda hört vad som talas om i grupperna) och jag är mycket oroliga för att de “äkta konvertiterna” “spolas ut med badvattnet”, nu när när så många ”konverterar”. Vi tycker det är blir fel såväl mot Gud som mot “sökarna” själva liksom mot församlingarna och hela samhället. Jag förstår starka Gun Holmertzs uppgivenhet!

Kanske är din artikel svaret på våra böner om att sanningen ska göra oss fria?

Kommentar: Personen som skrivit detta har mer att berätta. Kanske publiceras det också här, så småningom.

Läs också
 Finland. ”Man måste göra en utvärdering, inte bara på basis av att någon låtit döpa sig och gått med i församlingen.” – 27 april 2017
 Om asylsökande som konverterar till kristendomen – 4 maj 2017
•  Om att ”nykristna” startar religiösa bråk – 4 maj 2017
 En migga: ”Att falskeligen konvertera är bara ett av många verktyg i verktygslådan för den som vill få asyl trots avsaknad av asylskäl.” – 4 maj 2017
•  Kommentar till min text i Svenska Dagbladet av Christoffer Abrahamsson, präst i Betlehemskyrkan Stockholm, samt min replik på den. – 8 maj 2017
 En del blir kristna, en del blir homosexuella – 9 maj 2017
•  Be my guest # 126 Gun Holmertz – 10 maj 2017

 

©denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.