En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Ibland letar jag här på sajten efter någon text som jag vet att jag har skrivit. Eftersom här finns 9135 texter så är det inte lätt att veta och minnas var ett visst inlägg finns och exakt vilken rubrik det kan ha. Jag försöker hitta den text jag är ute efter via olika sökord och då går det oftast bra. Ibland händer det då att jag hamnar i texter som jag inte alls letat efter och som jag saligen glömt eller förträngt. Men så ligger de där på skärmen och när jag läser dem på nytt så tänker jag att jag kanske ska påminna mina läsare om dem också. Så det gör jag nu.

Tre texter skrevs för sex år sedan och en för nio år sedan. Sex år sedan… nio år sedan…

•  Hur tänkte ni nu?30 november 2009. Ur texten:

Bland dem som behöver uppehållstillstånd betydligt mer finns statslösa palestinier som inte är medborgare i något land och som inget land tar emot och många kristna irakier som förföljs, misshandlas, våldtas och dödas för sin religions skull. Men de utvisas medan en Saddam-trogen människa som den här kemiingenjören ges uppehållstillstånd och  livslång försörjning.

Kommentar: Och idag, nio år senare, verkar situationen vara densamma: IS-slaktare och andra terrorister tas emot medan kristna som flytt dessa monster ofta får avslag på sina ansökningar om skydd eller aldrig ens vågar söka asyl utan har tagit sig hit och lever i det allt större parallell- eller skuggsamhället som ingen tar ansvar för att röja upp i.

•  Man ska nog inte påstå att människor ”går en säker död till mötes” utan något belägg för att påståendet är sant – 8 april 2012. Ur texten:

Den här insändaren var införd i Expressen den 8 april 2012. Påståendet ”till en säker död” används ganska ofta av välmenande människor, men att uttala sig så kategoriskt om en så allvarlig sak utan att anföra bevis för det, gör inte att påståendet upplevs som insiktsfullt och trovärdigt. Och trots att journalister gärna vill skriva hemska historier om asylsökande som utvisats, har åtminstone jag aldrig någonsin läst om någon som utvisats från Sverige och verkligen, de facto, därför ”gått en säker död till mötes”.

Det är ett faktum att Iran är en hårdför diktatur och en strikt islamisk stat och det vore fel att påstå att dödsstraff inte förekommer. Men att påstå – som görs i denna insändare – att personer vilkas asyl- och/eller skyddsskäl prövats av både Migrationsverket och migrationsdomstolen ”går en säker död till mötes” vid utvisning till sitt hemland, ter sig överdrivet och osakligt.

Kommentar: Samma argument har använts för att de afghanska männen ska få stanna här trots otaliga avslag både av Migrationsverket och i migrationsdomstol. Vissetrligen modifierade deras arroganta Fatemeh “vi ska bygga Sverige” Khavari detta efter att ha pressas av en journalist till att säga att det inte handlade om fysisk död utan om “psykisk” sådan.

•  Riksdagsledamot på DN Debatt: ”Unga män över 18 år ska inte behandlas som barn” – 26 april 2012. Ur texten:

Staffan Danielsson talar klarspråk, sakligt och lugnt, även om han i det rådande åsikts- och yttrandefrihetsklimatet i Sverige måste ta på sig såväl livrem som hängslen och säkerhetsnålar, vilket många andra också upplever att de måste göra när de skriver om heliga kor som inte gärna får diskuteras ens på korrekta och faktamässiga grunder. Han skriver bland annat:

Orsaken till att antalet ensamkommande under 18 år sjunkit så kraftigt i Norge och Finland torde ha samband med att man infört ålderstester i tveksamma fall genom handledsröntgen och tandundersökning, samt att man har något mer restriktiva principer än Sverige bland annat för att utfärda uppehållstillstånd. Testerna är frivilliga men avvisar man dem innebär det nackdelar i den fortsatta utredningen.

I Danmark genomfördes år 2009 120 åldersundersökningar där 73 procent av de undersökta bedömdes vara 18 år eller äldre. Av de 83 åldersundersökningar som genomfördes på asylsökande i Finland 2010 bedömdes 50 vara över 18 år. År 2010 genomgick 600 personer åldersundersökning i Norge. 289 av dessa personer, eller 48 procent, bedömdes då vara 18 år eller äldre.

Kommentar: Vad blev det av detta?

•  Nya återvändanderegler från den 1 maj för asylsökande som fått avslag – 30 april 2012. Ur texten:

Riksdagen har beslutat om nya regler som påverkar den som har fått avslag på sin ansökan och måste lämna landet. Den som har fått avslag på sin ansökan får besked om att han har en viss tid på sig att (frivilligt) lämna Sverige och övriga Schengenområdet. Den här tiden, eller tidsfristen, är olika lång beroende på om man har fått ett beslut om avvisning eller utvisning. Det står i varje beslut om man har två eller fyra veckor på sig att lämna Schengenområdet.

Kommentar: Vad blev det av detta?

Det är fyra av 9135 texter som publicerats här på den här sajten sedan den 5 maj 2005.