Klicka på textrutan för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.

Dagen före julafton skrev den här representanten för aktiviströreseln vistårinte ut ett pressmeddelande igen. Lika snedvridet som så många andra av hennes/deras ofta icke sansade och icke genomtänkta  meddelanden som hon/de via media förmedlat till svenska folket, men främst till den lättpåverkade regeringen, dito politiker, polisen och Migrationsverket som de flesta av deras pressmeddelanden har varit under drygt ett år. Ur texten, med den oförskämda och dessutom ogrundade rubriken Politiker ni har skapat självmord:

Natten till idag berättade en afghansk ungdom på Facebook att en av hans klasskamrater begått självmord. Bilder av honom lades ut. En frisk och glad tonåring som inte finns bland oss längre. Detta självmord är ännu inte bekräftat på annat sätt.

Att människor väljer att begå självmord kan vara svårt för alla oss att förstå, som aldrig har närt den tanken. Men icke desto mindre så är det alltid en individ som själv gör det valet. Att antyda eller påstå att det skulle vara politikers fel om en afghan i Sverige väljer den utvägen är att gå för långt. Inte minst för att den här aktiviströrelsen aldrig någonsin vänder sig mot sig själv och rannsakar sig för sin egen eventuella skuld i om det sker. Att inte tala om för dessa människor att när de fått beslut enligt svensk lag om att de inte får stanna så måste de lämna landet, utan månad efter månad agera som om rörelsen faktiskt kan ändra på detta faktum, det är att vilseleda och skapa förväntningar som, när de inte uppfylls, kan få förödande konsekvenser. Men aktivisterna tar inget som helst ansvar för sitt agerande utan fortsätter invagga afghanska män i tron att de ska få blir kvar här trots att lagliga kriterier inte är uppfyllda vilket står klart efter asylprocesser och överklaganden.

I pressmeddelandet kan man vidare läsa:

De sista veckorna har väldigt många fått sin nya ålder 18 år och sina avslag. Med kort varsel ska de flytta från sitt nuvarande boende. Julen ska tillbringas i ensamhet i något stort vuxenboende i skogen, där han inte känner någon. Sedan kommer sysslolösheten när skolorna börjar. Kanske finns inga kommunikationer till tätorten. Vad ska han göra när ångesten kommer krypande?

Ett svar är att hade de handhjärtegoda kämparna i vistårinteut förklarat för de hoppfulla migranterna att Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut och domar i enlighet med svensk utlänningslag gäller och måste respekteras så hade deras skyddslingar vetat vad som gäller och kunnat rätta sig efter det. Många hade kunnat återvända med 30.000 kronor i återvändandebidrag. I stället har aktivisterna bidragit stort till att många av de hitkomna mår psykiskt dåligt och att en del väljer utvägen att ta sina liv efter att länge har slitits mellan hopp och hopplöshet på grund av just dessa handhjärteaktivister.

Sådana här pekoralistiska skriverier är ovärdiga:

Det svaga ljus de ser i mörkret är kanske vetskapen om att det finns många svenskar på deras sida. Annars är framtiden svart. Inget hopp om ett rimligt liv. Inget hopp om en familj. Sviken av hela världen. Att gå under långsamt i ett land där man aldrig varit. “Bättre jag dödar mig här än att talibanerna gör det.”

Lagen är inte på deras sida och det är – än så länge – lagen som gäller. Det är inte enskilda svenskars tyckanden och kännanden och hundratals pressmeddelanden som ska styr asylhanteringen. Också detta är pekoralistiskt, eller åtminstone på gränsen till det:

Om nu regeringen och Migrationsverket inte bryr sig om hur många afghanska ungdomar som går under borde de kanske fundera på människorna som finns runt omkring dem. Det är uppemot 100.000 hjälpare som far väldigt illa av detta. Vanliga människor, med normal förmåga till empati, som sökt sig till människovårdande yrken eller volontärarbete.

Vuxna, ofta välutbildade svenskar i den här gruppen, borde klara att tänka, uttrycka sig och agera på ett vuxet, sakligt och korrekt sätt. Givetvis är det inget fel – tvärtom! – att känna empati för människor som kanske lånat stora pengar för att ta sig till “The Promised Land” som Sverige är för många. Människor som blivit gravt besvikna och som är oroliga för hur de ska betala tillbaka lånen till människosmugglarna. Men det är faktiskt inte Sveriges och svenskarnas problem. Man kan inte omyndigförklara tiotusentals afghaner som aktivt valt den här vägen. Dessa människor måste, precis som alla andra, ta ansvar för sina handlingar.

Och de 100.000 hjälparna som det talas om är ju också vuxna, myndiga individer som valt att engagera sig och självklart måste ta ansvar för det. Att de “far illa” är tråkigt, men var och en gör sitt val och när man valt att vilseleda människor och sedan ser resultatet av det så far och mår man säkert illa. Dock är det inte på något sätt farligt att “fara illa” utan känslor som vuxna människor bör klara att hantera. Så det är inget att klaga över offentligt och allra minst till regeringen. “Volontärarbete” betyder just det “voluntarily”, det vill säga frivilligt. Det är något dessa individer själva valt – att obstruera mot gällande beslut och domar som meddelats i enlighet med utlänningslagen. Att då klaga på ett man “far illa” kan tyckas lite väl magstarkt.

Slutklämmen i det här pressmeddelandet lyder:

Vad samhället förlorar ska vi inte tala om. När 100.000 förlorar tilliten till politikerna, rättssamhället. När barn växer upp med att människor från andra delar av världen kan behandlas hur som helst.

Det svenska samhället består av 10 miljoner människor utöver dessa 100.000 hjälpare. De flesta av dem vill att lagar och regler ska gälla och efterlevas, att samhällssystemet ska vara förutsebart. Vad samhället förlorar när 100.000 personer väljer att motarbeta det, ska vi inte tala om. Eller egentligen så är det kanske just det som fler borde tala om. Och att hjälparnas barn “växer upp med att människor från andra delar av världen kan behandlas hur som helst” är oroande att höra, särskilt som det är deras föräldrar och ibland också lärare (många lärare sägs ju vara medlemmar av aktiviströrelsen)  som inger dem den tron.

Måtte riksdagen förkasta Miljöpartiets senaste dumheter, som Socialdemokraterna märkligt nog låtit dem föra fram. Måtte varje människas eget ansvar för sitt liv betonas mer och likaså att lagar och regler ska styra verksamheterna i Sverige, inte handhjärteaktivisters personliga tyckanden och snedvridna syn på personer som kommit till Sverige utan lagliga skäl. Personer som till stor del ljugit om sin ålder, inte sällan om sin “asyl”historia och till och med om sin nationalitet. Och man kan bara hoppas att de inser att de bör lära sina barn om lagar och regler och om livets realiteter och om att alla människor som kommer till Sverige inte har rätt att leva och  bo här. En överväldigande majoritet av barnen torde klara att ta in sådan information.

De unga och de lite äldre männen från Afghanistan, Iran och Pakistan klarar säkert också att återvända till sina hemländer. De flesta var vuxna eller nästan vuxna när de tog sig till Sverige och har absolut inte glömt sitt språk, sin kultur, sina liv i sina hemländer och de flesta har också familj och släkt att återvända till och klarar det utmärkt. Och ännu bättre med stöd av 100.000 hjälpare.

Texter i ämnet enbart under tiden 1 oktober – idag. För att läsa tidigare texter, använd sökfuntionen.


•  Brittisk expert på extremism: ”Det finns ingenting som hindrar en 26-årig IS-krigare från att komma hit, påstå att han är 17 år och hävda att han ska få asyl.” – 1 oktober 2017
•  Centerpartist vill att utlänningslagen ska förbigås och att afghanska asylsökande pojkar och män ska få stanna i Sverige för att de ”förtjänar det” –  1 oktober 2017
•  Afghaner utan rätt att vistas i Sverige: ”Vi har bara börjat! Vi ska fortsätta utmana makten och bygga landet – nu med ny strategi!” – 2 oktober 2017
•  Om desinformation, ålderslögner, en handfallen regering och dito myndigheter – 5 oktober 2017

•  Sveriges statsminister: ”Den som inte har asylskäl ska lämna landet.” Men sätts inte handling bakom orden så är orden tomma. – 10 oktober 2017
•  Sverige. Dumheten, blåögdheten och naiviteten överträffar det mesta. – 13w oktober 2017
•  En socialtjänstanställd larmar: ”Nu börjar vi i kommunerna se resultat av det nya ersättningssystemet för ensamkommande minderåriga asylsökande på ett sätt som vi inte hade räknat med.” – 23 oktober 2017
•  Migrationsverket: ”Andelen personer som är aktuella för medicinska åldersbedömningar ökat, och majoriteten av dessa bedöms vara myndiga utifrån RMV:s bedömningar.” – 25 okrober 2017
•  Om självsvåldig skattemedelsruljangs i en del kommuner – 27 oktober 2017
•  Inte ska en kommun låta sig påverkas till skattehöjningar för att aktiviströrelser skriver en massa protestbrev och kräver att vuxna afghanska medborgare ska särbehandlas – 5 november 2017
•  Hur menar aktivisterna att politiker ens ska kunna kalla sig ”förtroendevalda” om de sviker det förtroende de fått när de valdes till sina politiska poster för Socialdemokraterna? – 6 november 2017
•  Migrationsöverdomstolen i februari 2014: ”Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig” – 9 november 2017
•  Enskilda människor och aktiviströrelser ska inte överpröva Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i asylfrågor – 10 november 2017
•  ”Ensamkommande”? ”Rättigheter”? – 16 november 2017
•  God man: ”Samtidigt har jag en situation där HVB-personal och familjehem har egna agendor och är dåligt – eller inte alls – insatta i asylprocessen. Ger löften om att allt ska ordna sig och att de ska ”kämpa” och så vidare.” 16 november 2017
•  ”Det finns många väljare som har sagt att nu lämnar vi Socialdemokratin om ni inte fixar detta.” – 17 november 2017
•  Thomas Gür: Det duger inte med att skriva ”våra hjärtan är öppna”. – 18 nove,ber 2017
•  Regeringspartiet Socialdemokraterna måste stå fast vid den lagstadgade och livsnödvändiga reglerade invandringen till Sverige . – 20 november 2017
•  EMN, European Migration Network, om tvångsutvisningar till Afghanistan – 23 november 2017
•  Asylrätten handlar inte om schyssta arbetsvillkor för socionomer, lärare, sjuksköterskor med flera 23 november 2017
•  Aktivisterna för att afghanska män utan asylskäl ändå ska få uppehållstillstånd uttalar sig märkligt och ställer absurda krav – 25 november 2017
•  ”Det abnorma antalet unga män är ett problem för Sverige”  – 28 nivember 2017
•  Verkligheten börjar sjunka in hos allt fler. Men inte hos MP (MiniPartiet) och tyvärr inte heller hos S. – 29 november 2017
•  Varför lyssnar inte de okunniga på de kunniga? – 3 december 2017
•  Nu skriver också Jörgen Huitfeldt på Kvartal om det olycksaliga åldersbedömningsspektaklet i Sverige – 6 december 2017
•  Det tar aldrig slut för att regeringen och politiker i riksdagen tillåter och möjliggör det! – 8 december 2017
•  Kriminalvårdens rätt att använda tvång grundar sig framför allt på bestämmelser i brottsbalken. – 13 december 2017
•  L och KD: ”Nej till regeringens förslag om att åsidosätta asylrätten till förmån för en stor grupp afghaner utan asylskäl – 15 decvember 2017
•  Åldersbedömning. Det är en skandal att de så kallade ansvariga inte tagit till sig vad experter på området varnat för och som kontinuerligt, tydligt och noggrant rapporterats med länkar och citat här, på denna sajt. -16 december 2017
•  Att i mer än ett decennium blunda för verkligheten och låta sitt asylsystem utnyttjas och saboteras så till den grad som man gjort i Sverige, är en bedrift. – 17 december 2017
•  Centerpartiet gör det hela – om möjligt – ännu värre – 19 december 2017
•  Barnutlämningen? BARNutlämningen??? – 20 december 2017

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.
Månadsbidrag eller andra bidrag mottages med tacksamhet.

Swish