#vistårinteut-rörelsen påstår felaktigt i ett av sina tretton-på-dussinet-pressmeddelanden att:

Åldern kan vara avgörande för om en ensamkommande ungdom ska bedömas ha skyddsbehov eller inte.

Så är det inte och man bör inte sprida felaktigheter. Åldern har ingen betydelse för själva asylprövningen, exakt samma regler vad gäller krav på asyl- eller skyddsskäl gäller för minderåriga som för vuxna. Den enda skillnaden är att om någon bevisligen är – eller efter åldersbedömning visar sig vara – under 18 år så kan den inte skickas tillbaka utan ett ordnat mottagande. Om personen då närmar sig myndighetsåldern (Migrationsverket gör individuella bedömningar) får personen ett tillstånd som gäller tills den blir myndig/vuxen enligt lag, varvid den ska återvända om den alltså inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl.

Dessutom påminns återigen om följande, som tycks vara så svårt för så många att förstå trots att Migrationsöverdomstolen är föredömligt tydlig i sin dom och det inte borde kunna finnas någon som helst risk för missförstånd:

© denna sajt.