Klicka på textrutan för att läsa texten.

 

Den 18 december rapporteras att ”C stödjer inte förslaget om ensamkommande – nu”. Den försiktiga optimism om att sans och balans har nått partiet som väcktes, grusades av det lilla ordet ”nu” i rubriken. Partiets debattartikel Regeringens förslag om ensamkommande brister samma dag visade också att ingenting förändrats. Och att oklarheterna och röran egentligen blir – om möjligt – ännu större av partiledarens och den migrationspolitiska talespersonens uttalanden.

Någon insikt om vad det innebär att ta ansvar på det viktiga asyl- och migrationsområdet hade således inte nått Centerpartiet. Inte heller fanns någon tanke på att Migrationsverket har att följa utlänningslagen som gäller för alla och att likabehandlingsprincipen som nästintill är helig i alla andra sammanhang, också ska gälla på asylområdet. Hur högljudd gruppen asylsökande afghanska män än är så ska den behandlas på samma sätt som alla andra. Hur uppbackade dessa män än är av en likaledes högljudd aktiviströrelse som oavbrutet producerar nya pressmeddelanden texter, upprop samt brev till ”Stefan” och ”Ylva” och ”Annika” med uppmaningar att frångå utlänningslagen och behandla deras skyddslingar på ett lagstridigt och orättvist sätt, så ska samma utlänningslag gälla för dessa asylsökande som för alla andra.

I sin debattartikel skriver de två företrädarna för Centerpartiet:

På grund av orimligt långa handläggningstider har tusentals ensamkommande hamnat i en situation där de blivit myndiga innan deras asylärende avgjorts. Det påverkar deras chanser att få stanna negativt.

Men asylrätten handlar ju inte på något sätt alls om att den sökande ska ha ”chanser” att få stanna utan enbart om ifall personen har asyl- eller skyddsskäl. Minderårighet är inte ett sådant skäl. Och om handläggningstiden blivit lång på grund av att 163.000 asylsökande kom 2015, varav de allra flesta under årets sista månader, så innebär det inte att särskilda nya orealistiska och orättvisa regler ska tas fram. I stället ska de som får avslag för att de av Migrationsverket och migrationsdomstolar befunnits inte ha rätt till det, tydligt och klart informeras om att de måste lämna landet och att de då får 30.000 kronor i ”startkapital” när de återvänder.

Centerpartiet virrar vidare in sig i formuleringar som:

Centerpartiet föreslog därför redan i somras förändringar som skulle innebära att den som var minderårig när asylansökan lämnades in inte skulle straffas på grund av långa handläggningstider. Det står vi fast vid.

Har ingen talat om för dem att vi inte tillämpar lagar retroaktivt? Alltså inte heller utlänningslagen. Har ingen talat om att det är åldern och situationen i medborgarskapslandet vid beslutstillfället som enligt utlänningslagen är det som gäller? Inte hur gammal man sade sig vara för två år sedan, inte ens vilka eventuella skyddsskäl man eventuellt kunde ha haft då.

Besluten i asylärenden grundar sig på fakta den dag de fattas.

Inget annat EU-land sysslar med den här typen av känslomässiga och rättsligt direkt stötande resonemang, inget annat land skapar en sådan oreda på asylområdet som Sverige. Svenska politiker i snart sagt alla partier klagar över att andra länder ”inte tar sitt ansvar” som Sverige gör; i andra länder ser man med förfäran på den oansvarighet som Sverige uppvisar.

I stället för att ta ansvar för Sverige och bidra till den ”ordning och reda på asylområdet” som alla partier säger sig vilja ha och som sannerligen folket och även de asylsökande önskar se, bidrar Centerpartiet till att oordningen och oredan består. De går på Socialdemokraternas och Miljöpartiets linje och vill avskaffa asylrätten till förmån för asylorätten.

Centerpartiets företrädare skriver:

De ensamkommande förtjänar en mer genomtänkt lösning än detta.

Men ”de ensamkommande” omfattas av samma utlänningslag som alla andra asylsökande.

Folket, skattebetalarna, har rätt att kräva att politiker som företräder dem håller huvudet kallt, ser till att stiftade lagar efterlevs. Det är vad de som valt dem förtjänar.

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.