Klicka på bildrutan för att läsa hela texten.

Så här illustreras ett av de hundratals och åter hundratals pressmeddelanden (just detta är en debattartikel) som aktiviströrelsen vistårinteut i en strid ström sänder ut, ofta två och till och med flera om dagen. Visst har den här rörelsen skickat ut en hel del märkliga och bisarra texter tidigare också, men i märklighet och bisarrhet tar kanske detta ändå priset. Inte undra på att vistårinteut tvingas meddela att:

Debattartikeln skrevs inför flyktingarnas dag 25 november, men tillfrågade tidningar tog inte in den.

Ur texten (och nu får ju den ju ändå lite spridning!) och kommentarer:

Den mest brännande frågan idag gäller de ensamkommande ungdomar som kom under 2015. De blev hitlockade med att ”Sverige är det bästa landet”. Väl här ändrades lagstiftningen retroaktivt, Migrationsverket ändrade praxis och Sverige blev ett av de ”sämsta” länderna i EU.

Kommentar: Aktiviströrelsen “glömmer” konsekvent att tala om att dessa pojkar och män – en majoritet var sannolikt vuxna redan när de kom – gav sig av i sökande efter ett bättre liv. vistårinteut-rörelsen undviker att nämna att pojkarna och männen (och enstaka flickor och kvinnor) inte hade asyl- eller skyddsskäl gentemot Iran som en majoritet verkar komma ifrån, gentemot Pakistan varifrån många också kommer eller ens gentemot Afghanistan varifrån en del kommer. Att Sverige var “bäst” hade dessa tiotusentals människor hört av bland annat människosmugglare och “bäst” betyder i sammanhanget “mest lättlurat, mest blåögt och mest generöst”.

Men ytterst få tog sig till exempel till det inte så lättlurade, inte så blåögda Finland där man följer utlänningslagen och gör noggranna utredningar. Och där ett “ja” är ett “ja” och ett “nej” definitivt är ett “nej”.

När man väl hade tagit sig in i Sverige och sökt asyl på grunder som smugglare ofta hjälpt till att skapa så kunde man – fram till skärpningen av bestämmelserna – relativt lätt få hit sin familj oavsett hur stor den var; “bästa Sverige” skulle ge dem alla bostäder, försörjning och utbildning utan krav på motprestationer överhuvudtaget. Det var vad de hade hört och det stämde ju också, till stor del.

Jag vet inte vad rörelsen menar med “väl här ändrades lagstiftningen retroaktivt”? Lagen fick diverse tillägg, men att den skulle ha “ändrats retroaktivt”??? Dock kräver aktivisterna nu att lagen ska ändras retroaktivt…

Ur texten:

Vi skäms över gamla synder: 10 judiska läkare från Nazityskland vägrades inresetillstånd 1939. 146 baltiska soldater utlämnades till Sovjetunionen 1946. 10.000 kosovoalbaner utvisades till förföljelse i ett krigshärjat land 1993-1994. Två egyptier lät vi CIA utvisa 2001, till fängelse och tortyr.

KommentarVad i hela fridens dar har detta med dagens “invasion” av huvudsakligen manliga afghanska medborgare att göra? Det ter sig ju rent barockt, att dra upp att 146 baltiska soldater för 71 år sedan utlämnades till Sovjetunionen, det har väl ingenting alls att göra med att tiotusentals afghaner som sökt asyl här, i laga ordning fått avslag och ska lämna landet?! Och att kalla det “barnutlämningen” när inga barn överhuvudtaget  har “lämnats ut” någonstans utan tiotusentals män ska lämna landet, inte “utlämnas”.  Det här är kanske det mest långsökta de hittat på hittills och bland det mest pinsamma. Och inkorrekta.

Ur texten:

Mänskliga rättigheter handlar om förföljelse och diskriminering: ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Ingen får hållas i slaveri eller träldom. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Kommentar: I Sverige har dessa mäns asyl- eller skyddsskäl prövats enligt gällande lag och konventioner och de har inte befunnits ha sådana skäl. Varför är det så svårt för vistårinteut-rörelsen att se och förstå det och att också förmedla det till dem som sökte sig hit i hopp om ett bättre liv? varför är det så svårt att klart och tydligt informera dem att:

De beslut som fattats av Migrationsverket och migrationsdomstolen i rättsstaten Sverige gäller och här tar er vistelse i Sverige slut. Ni ska så snart som möjligt återvända till era medborgarskapsländer och får också ett återvändandebidrag om 30.000 kronor, förutsatt att ni inte avviker eller obstruerar mot beslutet.”

vistårinteut listar sedan också en massa sådant som de vill att människor ska tro är asylskäl men som inte är det, och som vistårinteut-företrädarna vid det här laget borde ha större kunskaper om:

 • Man är hazar, en folkgrupp som är utsatt för diskriminering och förföljelse i Afghanistan, Iran och Pakistan.
 • Man är shiamuslim, dvs. ”otrogen” och utsatt för dödshot från talibanerna.
 • Man är eller har blivit kristen. Att avfalla från islam är belagt med dödsstraff enligt sharialagarna.
 • Man är hbtq-person och hotas av dödsstraff enligt sharialagarna.
 • Man har vägrat att gå över till talibanerna. Man riskerar att utsättas för tortyr (inklusive sexuella övergrepp) och dödshot när man återvänder.
 • Man hotas av blodshämnd på grund av en specifik händelse. Släkt- och grannfejder kan pågå i generationer.
 • Man har varit danspojke, dvs. sexslav hos någon krigsherre.
 • Man är kvinna och riskerar stening då man varit i väst utan manligt beskydd.

Kommentar: Inget av det som vistårinteut räknar upp är generella asyl- eller skyddsskäl! Det måste de helt enkelt känna till. Utrymmet här räcker inte för långa kommentarer, men i korthet kan sägas följande:

 • Man är hazar. En folkgrupp som har fulla medborgerliga rättigheter och ett antal höga poster i landet. Läs till exempel texten Hazaren och presidenten – 13 juli 2017.
 • Man är shiamuslim. Det räcker inte som asyl- eller skyddsskäl om man inte kan bevisa att man, personligen, har dödshotat eftersom asyl- och skyddsskäl enligt lag ska bedömas individuellt.
 • Man är eller har blivit kristen. Att man uttalar att man blivit kristen räcker i sig inte som asyl- eller skyddsskäl. I så fall skulle varje muslim som kommer till Sverige kunna påstå att han/hon nu är kristen vilket skulle vara en biljett rakt in i välfärdsssverige. Varje asylsökandes historia ska noggrant bedömas individuellt.
 • Man är hbtq-person. Det räcker inte heller självklart som asyl- eller skyddsskäl att säga att man är hbtq-person, man måste visa att det finns individuella skäl och faktiska hot.
 • Man har vägrat att gå över till talibanerna. Det har inget med asyl eller uppehållstillstånd i Sverige att göra
 • Man hotas av blodshämnd. Det är inte skäl för asyl eller uppehållstillstånd.
 • Man har varit danspojke. Det är inte skäl för asyl eller uppehållstillstånd.
 • Man är kvinna och riskerar stening då man varit i väst utan manligt beskydd. Det är inte självklart asylgrundande. Individuell prövning görs alltid.

OBS! Som sagt är utrymmet här för kort varför kommentarerna är korta och inte fullständiga. Men det står givetvis var och en fritt att, i mängder av öppna källor, söka mer information. Också för dem som företräder vistårinteut.

Ur texten:

Högaktuell är gruppen afghanska ungdomar. Av de 23.000 som kom under 2015 hotas hälften av utvisning med nuvarande asylpolitik. De får sina avslag allteftersom de fyller eller skrivs upp till 18 år.

Kommentar: Det är ett märkligt sätt vistårinteut-aktivisterna uttrycker sig på här. Afghanerna hotas inte av utvisning, de ska utvisas. Det föreligger inget som helst hot utan enbart beslut om avslag på asylansökan och besked om att personerna ska lämna landet. Vari “hotet” skulle bestå förklaras inte, kanske för att de skrivande vet att det inte föreligger något sådant men vill få dem som läser texten att tro att det gör det. När de är 18 år eller äldre och inte har rött att stanna i Sverige ska de lämna landet. Helst frivilligt och med återvändandebidrag, i andra hand med tvång och utan återvändandebidrag.

Ur texten:

Ett skuggsamhälle växer fram. Allt fler ställs utan försörjning efter ”tredje avslaget”, i hopp från regeringen att de föredrar att ”frivilligt” ensamutvisas till Afghanistan.
——–
Det tar minst fem år innan de 10.000 ungdomarna deporterats. Kostnaderna blir stora för poliser, förvar och charterplan.

Vi skapar det skuggsamhälle vi inte vill ha och som polisen oroar sig för.

Kommentar: Aktivisterna i vistårinteut-rörelsen bidrar själva stort till detta skuggsamhälle! Det är de som aktivt och högljutt intalar sina afghanska “barn” och “pojkar”, som de själva ofta kallar dessa unga och lite äldre män, om att de kommer att få stanna och att de “kämpar och aldrig ger upp”. Många afghaner hade kunnat återvända hem till sina familjer för länge sedan om dessa kvinnor (mestadels, men också en del män) hade tagit ansvar och förmedlat att när man inte har laglig rätt att stanna i Sverige så ska man lämna landet. Pojkarna och männen hade då kunnat återvända med 30.000 kronor var i generöst “startkapital” bekostat av svenska skattebetalare. I stället hålls de kvar här av människorna i den här rörelsen som bidrar till att afghanerna som stannar här illegalt lever i skuggsamhällen, riskerar att bli narkotikaberoende, kan komma att drabbas av psykisk ohälsa och ibland också av självmordstankar och rentav begå självmord i situationer där de trott att vistårinteut-aktivisterna ska “rädda” dem men insett att så inte har skett. Men aktivisterna i vistårinte-rörelsen tycks helt blinda och döva för sin egen skuld i situationen.

Även de flesta övriga påståendena i vistårinteut:s debattartikel är oschyssta och orealistiska. Att “ensamutvisade utmärker sig med klädsel, kroppsspråk, inställning till religionen, svenska värderingar”, som de skriver om, är givetvis inte asylskäl. Dessutom tappar ingen vuxen eller nästan vuxen människa sin egen kultur och sin förmåga att smälta in för att han varit borta 1,5 -2 år, det är ju helt absurt att försöka låtsas att det skulle förhålla sig så.

Att Sverige skulle behöva ett enormt överskott av unga män torde knappast heller vara med sanningen överensstämmande. Läs till exempel “Det abnorma antalet unga män är ett problem för Sverige” – 28 november 2017. Här citeras Valerie M Hudson, professor och ansvarig för the Program on Women, Peace and Security, Texas A&M University, USA, som i en intervju i Göteborgs-Posten sagt att ”det abnorma antalet unga män är ett problem för Sverige”:

Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Min forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar, något som Sverige behöver diskutera på allvar.

Främst Miljöpartiet och Socialdemokraterna – men även i hög grad Centerpartiet – bär stor skuld till den oreda och det kaos som råder på asylområdet i Sverige, en oreda och ett kaos som inte har sin like i något annat EU-land. Dessa partier underblåser vistårinteut-rörelsens verksamhet och bidrar också till att afghanerna inte återvänder trots att de inte har asylskäl utan låter dem hoppas att de ska få icke-asylrättsligt grundad rätt att hysas, försörjas och utbildas i Sverige.

 

©denna stat. Vid ev citat ur texten vänligen länka alltid till originalinlägget.