I videon från en konferens i Bryssel om Afghanistan i oktober 2016, anklagar en afghansk hazar, Hadi Sadeghi, som säger sig vara journalist, på ytterst svårbegriplig engelska i en ganska lång monolog, Afghanistans president för lögn och korruption.

Klicka på bilden för att se videon.

Mannen på den övre bilden, Hadi Sadeghi, ter sig – och beter sig – mer som en mångordig aktivist än som en journalist. Också presidenten noterar detta och menar att som journalist borde han söka, värdera, väga och presentera olika fakta på ett rättvist och demokratiskt sätt. Moderatorn försöker flera gånger få Sadeghi att ställa sin fråga, men i stället fortsätter han att häva ur sig anklagelser mot presidenten på ett mycket respektlöst sätt.

Det verkar vara hazarernas strategi, att anklaga andra och framhålla sig själva som grymt och omänskligt behandlade för att i världens ögon framstå som offer och för att bland annat genom offerstatusen lättare kunna tillskansa sig uppehållstillstånd i länder i väst – inte minst i Sverige. Här har de lyckats med sin strategi så till den grad att svenska kvinnor gråter i direktsänd TV över att deras “älskade barn” (!), det vill säga unga (och inte så unga) hazariska pojkar och män, inte får stanna i Sverige för att åtnjuta svensk utbildning och svenska ekonomiska förmåner, så som det framkommit bland annat i UNHCR:s egen rapport att dessa personer sökt sig just till Sverige för att erhålla:

Att hazarerna är en ganska stor minoritet i Afghanistan och att de inte alltid varit så väl sedda och även har förföljts stämmer. Men mycket har ändrats det senaste decenniet och tiden då de kunde se sig som offer för förföljelse av staten och därmed uppfylla kriterierna för skydd i ett annat land på den grunden, är förbi.

Dessutom har en majoritet av dem som befinner sig i Sverige ju inte ens bott i Afghanistan och kan därmed omöjligt framhålla att de har individuella skyddsskäl gentemot det landet. Och det är alltid mot just medborgarskapslandet en asylansökan prövas.

Numera är många hazarer i Afghanistan allt bättre utbildade, många innehar höga poster i samhället och den folkgruppen har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare. Men en del av dem anklagar sitt land, sin regering för etnisk förföljelse och etniska våldsdåd mot dem också när det är uppenbart att det inte är så. Att gamla fördomar kan leva kvar även efter att förändringar i lagstiftningen har gjorts är inte underligt. Precis som de gjort – och fortfarande ibland gör – också här, mot landets nationella minoriteter. Och att gamla beteenden, som detta, lever kvar trots nya lagar kan inte förnekas. Dåden begås dock inte av staten och är inte i sig asyl- eller skyddsgrundande. Vore det så, då skulle varje hazar bosatt i Afghanistan, ca 2,7 miljoner, ha rätt att beviljas asyl eller skydd här. Man måste hålla i minnet att angivna asyl- eller skyddsskäl prövas individuellt, inte gruppvis.

Det tar tid att förändra människors sinnen, men lagarna finns på plats och grundlagen reglerar alla afghaners lika rättigheter och skyldigheter. Sakta men säkert förändras attityderna också.

President Abdullah Ghani säger i videoklippet bland annat, på lite mer lättförståelig engelska, efter att den respektlöse långpratande aktivisten/journalisten äntligen slutat hålla sitt anklagelsetal, följande:

Till skillnad från dig tror jag på demokrati, inte på anklagelser. Låt mig först säga att inte en enda person har arresterats för att den protesterat. För det andra: De som bombade demonstranterna var IS och de tog på sig skulden för dådet. Det finns en kommission som utreder det hela. Människorna som demonstrerade (oklart, han säger “directed”) varnades av chefen för polisen i Kabul, garnisonen i Kabul och generaldirektören för Nationella direktoratet för säkerhet inför hoten.

Amerikanska universitet attackerades. Var det ett etniskt dåd? Poliser bombades till döds. Var det ett etniskt dåd?

Du måste ha underlag för din bedömning (ev. “dina påståenden”). Som journalist verkar du ha bestämt dig i stället för att se till fakta. Det är viktigt att förstå. Andre vice presidenten i Afghanistan är hazar. Högsta chefen för Kommissionen för mänskliga rättigheter i Afghanistan är hazar.

Dessutom kan nämnas att hazarerna, som endast utgör 9 procent av befolkningen, år 2011 (det har inte gått att finna senare uppgifter) fick 25 procent av platserna i parlamentet, enligt uppgift från dåvarande Minority Rights Group. I videon följer efter ovanstående uttalanden av presidenten, ett ganska långt stycke om satsningar på infrastrukturen i landet, som också har att göra med välfärden i de delar av landet där hazarerna främst bor. Därefter säger president Abdullah Ghani till den afghanske hazaren (det finns hazarer i bland annat Iran och Pakistan också) Hadi Sadeghi:

Du har kallat varenda afghan för fula ord, du har förolämpat toleransen hos regeringen. Vi förblir engagerade och du har rätt till korrekta processer och pressfrihet. Våra medier är bland de friaste i landet. Finns det en enda tv-station här som har censurerats? Som vi någonsin närmat oss? När journalister har hotats är väl det första man gör, att man kontaktar Nationella direktoratet för säkerhet?

Som en ung person inbjuder jag dig att att undersöka, att jämföra och när du framför anklagelser: bevisa dem. Är du villig att framföra dina anklagelser i en domstol så för fram dem den rättsliga vägen. Om domstolen dömer i enlighet med dina anklagelser om korruption så kommer alla skyldiga att straffas och jag tar ansvar för det. Så är du villig att öppet föra fram dina anklagelser? Om du bedöms ha farit med falska påståenden blir det du som får gå i fängelse för dem och för att du beljugit ditt land. Det är mitt erbjudande till dig i ett öppet, demokratiskt land, som president, vald i fria val och som tror på frihet och demokrati och rättssäkerhet.

Hazarerna representeras alltså bland annat av en vice premiärminister, generaldirektören Human Rights är hazar, hazarer sitter i parlamentet och finns inom media. Också på många andra samhällsområden är hazarerna vanliga och har samma rättigheter som alla andra folkslag i landet.

Kanske kan det ligga något i tanken att det tar tid för ett folkslag, en etnisk minoritet som, liksom samerna och romerna hos oss, har varit sedda som “mindre värda” och utsatts för nedvärdering och även förföljelse, att sluta att se sig som just förföljda och offer?

Klicka på bilden för att se videoinslaget i TV4 den 29 maj 2017.

I Sverige kanske man ska tänka till lite mer och inte, som representanter för rörelsen #vistårinteut, gråta i TV över nästan vuxna och vuxna hazarer från olika länder som inte har asyl- eller skyddsskäl och därmed inte rätt att leva, bo, studera och bli försörjda i Sverige. Enligt gällande lagar, alltså. Det är inte rätt att aktivister – vare sig hazariska eller svenska sådana – ställer orimliga krav på grunder som inte erkänns i den utlänningslag som, på demokratisk väg, stiftats i Sverige och som gäller och är giltig idag.

Vi är alla väl medvetna om att situationen i Afghanistan är komplicerad och att livet där är ett helt annat än här. Men det är ändå inte Sveriges sak att ge uppehållstillstånd med allt vad det innebär till personer som söker ett bättre liv. I Afghanistan lever och bor ca 33 miljoner människor som inte alla kan ta sig därifrån till Europa, helst till Sverige. Att unga män i hundratusental lämnar landet är knappast något som bör uppmuntras genom att de ges rätt att stanna i Sverige utan individuella asyl- eller skyddsskäl.

Sist och slutligen så är det ändå Migrationsverket och migrationsdomstolarna som avgör vem som ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige i enlighet med utlänningslagen, Genèvekonventionen och Dublinförordningen. Inte aktiviströrelser, inte de asylsökande själva, inte media, inte politiker och inte ministrar.

Ett litet urval av texter i ämnet:
•  Ett ”ensamkommande barn” från Afghanistan berättar – 1 juli 2016
 Nära hälften av alla ensamma barn och unga från Afghanistan som kom till Europa förra året, sökte sig till Sverige – 11 juli 2016
 Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul, Kjell-Terje Torvik: ”Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan.” – 8 mars 2017
 En migga: ”Asylsökande från strikt muslimska länder, främst Afghanistan, Irak, Pakistan och Iran, säger sig plötsligt ha blivit ateister.” – 2 juni 2017
•  ”Europa skickade mig en gång till Afghanistan och nu andra gånger jag kommer till Europa finns nån reglar som migrationsverket får inte sticka mig till andra gång?” – 4 juli 2017
 UNHCR: ”De väljer att söka asyl för att de upplevt att Sverige erbjuder goda möjligheter till utbildning, respekterar mänskliga rättigheter, har en rättvis och effektiv asylprocess och ger möjlighet till ekonomisk utveckling.” – 10 juli 2017.

OBS! Översättningen från engelska är gjord så korrekt som möjligt. Något kan dock ha missförståtts på grund av att presidenten uttrycker sig en aning oklart på några ställen. Jag ber om överseende och om det förekommer något missförstånd, meddela mig gärna här.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.