Klicka på textrutan för att se seminariet på Migrationsverkets sajt.

Bifogade Facebook-inlägg (se längst ner) på Migrationsverkets Facebooksida i samband med deras seminarium Fråga verket! den 4 juli, visar med stor tydlighet att de som skriver inte har fått gedigen och korrekt information om vad det innebär att söka asyl i Sverige, eller att de inte har förstått den information de har fått.

Många människor har engagerat sig i en rörelse som kallar sig #vistårinte ut. Vad det verkar som om rörelsen inte står ut med är att svensk utlänningslag och internationella konventioner omfattar dem de engagerat sig för: faktiskt och påstått minderåriga asylsökande från Afghanistan.

Också andra har engagerat sig för den här gruppen asylsökande. När det gäller de ensamkommande som sökt asyl som minderåriga så har de tilldelats gode män som ska hjälpa och stödja dem. Inte heller dessa personer verkar alltid ha klarat av att förklara för de asylsökande vad asylprocessen innebär och hur lagstiftningen ser ut.

Nu kan man invända och säga att det inte är en god mans skyldighet att behärska utlänningslagen och känna till allt om asylprocessen och det stämmer givetvis. Men samtidigt kan man ändå tycka att om en person går in som stöd åt unga afghaner och andra asylsökande så borde en viss utbildning i detta ingå. Man borde åtminstone på ett grundläggande sätt kunna ge information om vad som utgör asyl- respektive skyddsskäl och att det inte räcker att man haft det fattigt och jobbigt i sitt hemland och vill ha ett bättre liv, eller att man väntat länge på beslut eller ens att man är under 18 år, för att få rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Det är behjärtansvärt att stödja och hjälpa asylsökande, både barn och vuxna. Men det minsta man borde kunna begära är absolut att dessa barn och unga ges korrekt, sanningsenlig och faktabaserad information om vad asylprocessen i Migrationsverket och i migrationsdomstolen innebär. Inte att man inger dem falskt hopp. Gör man det, då blir man medskyldig till den obehagliga överraskning de riskerar att drabbas av när sanningen går upp för dem. Alla som har med dessa pojkar och unga män (och i betydligt färre fall flickor och unga kvinnor) att göra måste ta ansvar och också förbereda dem på att det inte finns någon självklar rätt att beviljas uppehållstillstånd i Sverige och att det kan blir så att de måste resa tillbaka.

Klicka på textbilden för att förstora den och läsa Facebook-kommentarerna.

Här är en del av de frågor och kommentarer som asylsökande unga ställde till Migrationsverket via Facebook under seminariet Fråga verket den 4 juli. Deras frågor visar med stor tydlighet att de inte fått information om vad som gäller.

 

© denna sajt. Vid ev citat ur texten, vänligen länka till originalinlägget.