Migrationsverket har den 8 mars publicerat en rapport/intervju med Kjell-Terje Torvik, som tillfälligt är hemma i Sverige. Han arbetar sedan årsskiftet som återvändandesambandsman i Kabul, Afghanistan. Han säger:

– Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan.

Migrationsverket berättar att Kjell-Terje Torvik har arbetat med återvändandefrågor på Migrationsverket i 15 år och under 2017 är han tjänstledig från sitt vanliga arbete för att på plats i Kabul underlätta återvändandet för personer med utvisningsbeslut. Han är nu anställd av Migrationsverkets internationella avdelning för att arbeta i Afghanistan inom ramen för EU-projektet EURLO.

Jag har ingen direktkontakt med de enskilda individerna. Mitt jobb går ut på att förmå myndigheter och organisationer i Afghanistan att samverka så bra som möjligt när de hjälper personer som återvänder. Det innebär också att jag ofta finns på flygplatsen när utvisade från Sverige anländer – i fall mottagandet skulle krångla på något sätt.

Enligt Kjell-Terje Torvik finns det ett bra mottagande för unga vuxna afghaner som återvänder under den första tiden.

– Vid behov blir de hämtade på flygplatsen av International Organization for Migration, IOM, och körs till ett boende med 100 platser där de kan vara de första två veckorna. Sedan får de möjlighet att träffa en handledare som hjälper dem att ordna bostad och arbete. Det är svårt att få avlönade jobb, så ofta handlar det om att starta en liten rörelse. Dessutom finns det en grupp unga återvändare som reser vidare till sina familjer i Iran.

Migrationsverket informerar också i sin rapport om att alla vuxna som återvänder självmant har möjlighet att ansöka om ett återetableringsstöd på 30.000 kronor per person eller max 75.000 kr för en familj. De kan dessutom få olika stödinsatser via EU-programmet European Reintegration Network, ERIN, till ett värde av max 2.500 euro per person. Till och med personer som återvänder till Afghanistan med tvång kan få stödinsatser från ERIN-programmet även om de inte är lika omfattande. Värdet är högst 2.000 euro per person.

Det finns även ensamkommande afghanska minderåriga (Migrationsverket skriver “barn”) som återvänder självmant. De flesta av dem har tagit tillbaka sina asylansökningar. Också minderåriga kan få både ett återetableringsstöd, högst 15.000 kronor, och reintegreringsstöd. Kjell-Terje Torvik:

– Barnen tas emot av sina familjer eller andra släktingar strax utanför flygplatsen. Min erfarenhet är att de då får ett varmt mottagande.

Kjell-Terje Torvik berättar att återvändarna från Sverige inte syns i folkvimlet eftersom många andra också är västerländskt klädda. Men de skiljer ut sig genom dialekten eftersom många har bott länge Iran.

Under årets första nio veckor återvände 60 personer självmant från Sverige till Afghanistan. Av dem var 8 ensamkommande minderåriga.

Hela texten och ytterligare information finns att läsa på Migrationsverkets hemsida.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.