Först – ur UNHCRs rapport om UASC (Unaccompanied and separated children) från oktober 2016:

Inte ett enda ord om skyddsbehov i enlighet med utlänningslagen…

De väljer att söka asyl för att de upplevt att Sverige erbjuder goda möjligheter till utbildning, respekterar mänskliga rättigheter, har en rättvis och effektiv asylprocess och ger möjlighet till ekonomisk utveckling.

“Väljer att söka asyl”. Som om det handlade om charterresor! De missbrukar faktiskt asylrätten, de kommer för att få ett bättre liv. Vilket också visats i tidigare liknande rapporter, där det med stor tydlighet framgår just att de här människorna gör vad vi alla skulle göra om vi levde i ett fattigt land, om vi fick höra om ett land som sa “refugees welcome” och från första dagen bekostade hela våra liv och gav oss “gratis” utbildning, bostäder, vård, tandvård, fritidsaktiviteter etc.

I ett pressmeddelande från rörelsen #vistårinte ut – det kommer sådana var och varannan dag – den 8 juli, meddelar de att de:

läser med intresse Expressens artikel om att “en fråga har förföljt” statsministern under hans turné genom Sverige – frågan om ensamkommande barns och ungas situation i Sverige. Vi har några funderingar kring statsministerns sätt att närma sig denna vår tids viktigaste fråga.

“Vår tids viktigaste fråga” för denna rörelse är att pojkar och män, företrädesvis hazarer från Afghanistan Pakistan och Iran, som inte har asyl- eller skyddsskäl, ska få stanna i Sverige. Detta för att rörelsens medlemmar vill det och har börjat kalla dessa unga och ofta lite äldre män för “våra barn” och fäst sig starkt vid dem. Och för att “de är så duktiga” och för att “de har lärt sig svenska så snabbt”… Och därför kräver (!?) de helt enkelt att den här mycket stora gruppen – av med största sannolikhet mestadels vuxna män – helt ska undantas från vad utlänningslagen stadgar.

I artikeln i Expressen säger statsminister Stefan Löfven:

Vi ska inte tillbaka till den situation vi hade hösten 2015. Det måste folk lita på.

Nå, nu är det ju knappast särskilt många som riktigt litar på någonting när det gäller det som sägs, respektive görs och inte görs, på asyl- och migrationsområdet i Sverige. Men statsministern försöker åtminstone ge sken av att utlänningslagen ska gälla. Samtidigt motarbetar andra politiska partier just detta, bland dem Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, som alla har krävt att utvisningarna till Afghanistan stoppas tillfälligt eller längre.

Och de människor som var under 18 år när asylansökan lämnades in i här Sverige ska bedömas utifrån den åldern när beslut fattas, skriver Centerpartiets Annie Lööf och Johanna Jönsson.

Jag blir mörkrädd när jag ser att svenska politiker är så kortnästa (inte kan tänka längre än näsan räcker) att de, på allvar, går ut och kräver att lagen inte ska tillämpas! Personer ur Migrationsverkets ledning har, bland annat i Almedalen, tålmodigt och på en nivå som alla – inklusive politiska makthavare – borde kunna förstå, förklarat att “det är situationen och åldern vid tillfället för beslutet som gäller, inte åldern för ett eller två år sedan”. Man kan inte behandla en myndig person som om han vore omyndig och i asylprocessen låta föråldrade förhållanden spela roll. Det är märkligt att två ledande centerpartister har så korta näsor på det här området.

Ytterst märkligt ter sig också detta uttalande av de aktivaste i aktiviströrelsen #vistårinteut med – enligt egen utsago – cirka tiotusen medlemmar:

För det första vill vi framhålla Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin som i Ekots partiledarutfrågning i morse sa följande:det här är ju barn [ensamkommande barn, vår anm] som i normala fall hade haft uppehållstillstånd för länge sen, känt en trygghet i Sverige även med de regler som vi har nu, men som nu har stängts ute därför att de under tiden har hunnit fylla 18 eller har fått en åldersbedömning på att vara 18, och där står ju Miljöpartiet på samma sida som #vistårinteut, de bör få en chans, det finns ingenting som gör Sverige bättre av att vi skickar ut ungar som har rotat sig här.”

Att en miljöpartistisk minister i Sveriges regering öppet går emot vad den regering han sitter i har slagit fast ska gälla, det vill säga ordning och reda i asyl- och migrationspolitiken, är anmärkningsvärt:

Där står ju Miljöpartiet på samma sida som #vistårinteut.”

Ja, men avgå då rakryggat ur regeringen och ställ dig på aktivistbarrikaden!

Fridolins ord om att “det finns ingenting som gör Sverige bättre av att vi skickar ut ungar som har rotat sig här” är häpnadsväckande. Dels att han kallar dessa – ofta – män för “ungar” (av de första 1500 som åldersbedömdes av Rättsmedicinalverket, var 82 procent över 18 år gamla…); dels att han har en så slarvig inställning till den lag som reglerar invandringen till Sverige att han tycker att pojkar och män från Afghanistan, Iran och Pakistan som tagit sig hit ska få stanna utan skäl som anges i lagen för att “ingenting gör Sverige bättre av att vi skickar ut ungar…”! Han har uppenbarligen inte förstått att asyldelen av utlänningslagen inte på något sätt handlar om vad som gör Sverige bättre och här rör det sig ju dessutom, som sagt, till stor del inte ens om “ungar”. Hur kommer det sig att varken ministern eller de aktiva i rörelsen #vistårinteut inte förstår det?

Och var har Fridolin fått det ifrån att dessa asylsökande “i normala fall hade haft uppehållstillstånd för länge sen”? Hur kan han veta att de hade haft uppehållstillstånd för länge sedan, när varje asylärende ska avgöras separat och på individuell grund och samma krav på att man har asyl- eller skyddsskäl ställs på minderåriga som på vuxna? Fridolin är utbildningsminister, inte migrationsminister i Sveriges regering, varför tillåts han agera mot den regerings politik och uppfattning som han sitter i? Dessutom okunnigt. Det är helt obegripligt.

Och så detta, som ju stöds av “extra-mammorna” och andra goda hjälpare av afghanska pojkar och män som tagit sig hit, samt Sveriges utbildningsminister, Centerpartiets partiledare och många andra:

Läs artikeln “Vi kräver amnesti oavsett ålder” i Upsala Nya Tidning den 7 juli 2017.

Alltså nu kräver hazarer från olika länder att de ska särbehandlas och inte omfattas av svensk lag. De vädjar inte ens, de kräver. De har tagit sig hit och de tänker se till att de får vad de vill ha. Kraftfullt uppbackade av ovanstående redan nämnda samhällselit samt aktivisterna i #vistårinteut.

Måtte regeringen och andra politiska partier än de ovan uppräknade, klara av att hålla huvudena kalla och näsorna långa. Jag befarar att de inte kommer att göra det, många av dem har redan varit med och skapat en helt onödig och mycket snårig “gymnasielag” (läs bland annat här och här) som ytterligare rör till situationen, tvingar Migrationsverket att lägga ner massor av tid på nya bedömningar och kostar oss skattebetalare mer pengar…

Läs också ”Europa skickade mig en gång till Afghanistan och nu andra gånger jag kommer till Europa finns nån reglar som migrationsverket får inte sticka mig till andra gång?” – 4 juli 2017. Kort ur texten:

Det är behjärtansvärt att stödja och hjälpa asylsökande, både barn och vuxna. Men det minsta man borde kunna begära är absolut att dessa barn och unga ges korrekt, sanningsenlig och faktabaserad information om vad asylprocessen i Migrationsverket och i migrationsdomstolen innebär. Inte att man inger dem falskt hopp. Gör man det, då blir man medskyldig till den obehagliga överraskning de riskerar att drabbas av när sanningen går upp för dem. Alla som har med dessa pojkar och unga män (och i betydligt färre fall flickor och unga kvinnor) att göra måste ta ansvar och också förbereda dem på att det inte finns någon självklar rätt att beviljas uppehållstillstånd i Sverige och att det kan blir så att de måste resa tillbaka.

© denna sajt. Vid eventuell citat (kort) ur texten, vänligen länka till originalinlägget för undvikande av missförstånd.