Allt detta konstrande, alla dessa nya påhitt, alla dessa undantag från lagen, tillfälliga bestämmelser, svårtolkade krångelskriverier och rena dumheterna såväl försvårar som fördyrar och förlänger asylprocesserna. Hur kommer det sig att man i Sverige inte klarar av att hålla fast vid sin utlänningslag och att vara tydlig och klar från första dagen en asylsökande sätter sin fot på svensk mark med att:

Det är du som har bevisbördan. Får du avslag ska du lämna landet, får du beslut om uppehållstillstånd, tillfälligt eller permanent, är det det som gäller. Punkt. Slut.

Här vet man knappt vad som gäller från månad till månad. Ska gällande lag plötsligt tolkas på ett annat sätt än tidigare genom nypåhittade ”rättsliga ställningstaganden” som går i en annan riktning än lagen? Kommer det nya bestämmelser i morgon om åldersbedömningar? Ska allt en asylsökande säger tas som ”sanning”? Ska ålder som inte styrks plötsligt inte längre behöva göras trovärdig trots dom i Migrationsöverdomstolen? Ska det inte längre vara ett krav att den som söker uppehållstillstånd i Sverige med allt vad det innebär av försörjning, utbildning, boende och andra förmåner, styrker sin nationalitet, varifrån han kommer och varför? Ska utlänningslagen överhuvudtaget längre efterlevas eller ska ett lösbladssystem med alla undantag och nya påhitt samlas i pärmar på Migrationsverkets hyllor och i mappar på verkets datorer och uppdateras stup i kvarten, ibland så snabbt att det som gällde i går inte gäller idag?

Jag har fått frågor från olika håll om den märkliga och onödiga ”gymnasielagen”. Lärare och alla möjliga människor som kommer i kontakt med påstått och faktiskt minderåriga som sökt asyl undrar vad som gäller. Okej, här kommer en del av Migrationsverkets svar, hoppas att någon – i första hand miggorna, förstås – förstår dem och kan tillämpa de här reglerna.

Generella frågor och svar om gymnasielagen

Jaha. Nu blir det lite oklart här ovan, när Migrationsverket använder begreppen ”vuxen” och ”ungdom”. ”Vuxen” kan man väl vara överens om att man är när man fyllt 18, det vill säga här menas väl med ”vuxen” då en person som är över 18 år gammal. Men vad menar verket med ”ungdom”? Hade det stått ”minderårig” så hade man vetat att det gäller personer som inte fyllt 18 år. Men många talar om 18-, 19- och 20-åringar som ungdomar också. Migrationsverket borde kunna vara tydligare.

Vidare, bland annat för den/dem som vill förklara för ”ungdomar”, ”minderåriga” och vuxna asylsökande om huruvida den här tillfälliga ”gymnasielagen” gäller just dem:

Inte är svaren på frågorna här ovan heller precis lättbegripliga. Svaret på fråga 2 förstår man (kanske) efter att ha läst det två gånger. När det gäller svaret på fråga 3 så undrar man vad som menas med ”ensamkommande barn”? Handlar detta nu om personer som är minderåriga och genom åldersbedömning konstaterats vara det? Och när det gäller svaret på fråga 4 så är det lätt att bli förvirrad av att det nu plötsligt talas om att man ”i stället kan få ett uppehållstillstånd i tretton månader” – är inte alla tidsbegränsade uppehållstillstånd (utom för personer med flyktingskäl vilket de flesta inte har) just tretton månader?

Vad gäller svaren på frågorna 5 och 6 så får man tänka till ordentligt och fundera på hur man ska förstå dem. Konstateras kan att man i fråga 5 igen talar om ”barn” och man får väl gissa sig till att det betyder ”person som efter åldersbedömning konstaterats vara under 18 år”. Enklast hade det varit, vilket jag ”predikat” om i 15 år, att rakt och tydligt kalla sådana personer för ”minderåriga” och för tydlighetens skull dela upp dem i ”påstått minderåriga” (personer som inte styrkt sin ålder och inte genomgått åldersbedömning) och ”konstaterat minderåriga” (personer som antingen styrkt sin ålder eller efter åldersbedömning visat sig vara under 18 år) .

I fråga 6 är det samma sak som i fråga 5: man talar om ”barn”. I övrigt är svaret ändå tämligen begripligt, men en reflektion som man kan göra här är att det kanske inte finns några ”barn” kvar bland dem som kom före den 24 november 2015, det vill säga personer som fortfarande är under 18 år och som studerar på gymnasiet…

Kommentar: En tanke som slår en när man läser de här snåriga krumbukterna är, att det knappast kan finnas så värst många ensamkommande asylsökande som uppfyller kriterierna och som, på mycket kort tid, har lärt sig så god svenska att de klarar att studera på gymnasiet. Dessutom måste man väl – om skollagen ska gälla lika för alla och inte har blivit ändrad nyligen, den också – att man ska ha kunskaper och vara godkänd förutom i svenska ett ganska stort antal andra ämnen. Annars kan man knappast tas in på ett svenskt gymnasium.

Det ska bli intressant att se vad det här experimentet, med alla bedömningar som nu ska göras och som tar tid och mänskliga resurser, kommer att resultera i. Sedan återstår förstås också den stora frågan:

Varför ska skattebetalarna bekosta boende, försörjning och gymnasieplats åt personer som befunnits sakna asyl- eller skyddsskäl och därmed inte uppfyllt utlänningslagens krav på att få uppehållstillstånd i Sverige?

Påpekande: För alla som brukar vara snabba att anklaga Migrationsverket för felaktiga beslut, orättvisa beslut, icke korrekta beslut etc och kommer att vara snabba med sina anklagelser också i detta fall, bör framhållas att det inte – jag upprepar: inte – är Migrationsverket som hittar på alla avvikelser från och tillägg till den befintliga utlänningslagen.

Det är regeringen och riksdagen som inte klarar av att hålla sig ifrån utlänningslagen och som, utan att tänka längre än deras korta näsor räcker, ger efter för allehanda påtryckningar från högljutt hojtande håll och skapar en oreda och osäkerhet utan like på asylområdet. Glöm inte detta när Migrationsverket nu tvingas börja tillämpa de nya påhitten som läggs ovanpå den lag som allt mer urholkats för att de kortnästa, klåfingriga människorna, det vill säga de som vanstyr Sverige, inte kan låta bli att lägga sig i och göra asylområdet ännu mer rättsosäkert än det redan är. Så rikta en stor del av kritiken dit där den i första hand hör hemma: regeringen och riksdagen.

© denna blogg. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.