Detta är text nr 9035 på denna sajt som existerat oavbrutet sedan den 5 maj 2005, i 4561 dagar. Det innebär att jag under drygt 12,5 år i genomsnitt publicerat och/eller publicerat två texter per dag.

Det är mer vanligt än ovanligt att de som har ansvar och makt att styra över landet och folket har korta näsor. Alltså att de alltför ofta inte tänker längre än deras näsor räcker. Och är så övertygade om sin egen förträfflighet när ideologi, enögdhet och subjektivitet råder, att de inte förmår/vill ta in vad experter och andra betydligt kunnigare än de själva, framför. Så har skett – och sker ständigt – på alla samhällsområden i Sverige där politikerväldet torde vara större än i något annat europeiskt land. Inte minst när det gäller precis allt som berör asylinvandringen. Och nu är återigen åldersbedömningsmetoderna på tapeten.

I otaliga artiklar, tv- och radio-debatter, på seminarier och konferenser har det, som fungerar utmärkt i grannlandet Finland liksom i Danmark, Norge och såvitt känt också i övriga EU-länder, vridits och vänts på. Under alltför många år gjordes ingenting alls utan den asylsökande man som sa att han var 17 år gammal, accepterades i Sverige som 17-åring även när vem som helst kunde se att han var minst 25 eller 35 eller ännu äldre. Ett katastrofalt och rättsvidrigt sätt att hantera åldersbedrägerier, för att inte tala om hur ohyggligt dyrt för skattebetalarna det har varit.

Jag har skrivit om asylsökande män (det finns också ett antal kvinnor som ljugit om sin åder men den överväldigande majoriteten är män) som säger sig vara “barn” och rapporterat om en hel del av konsekvenserna som varit förödande när man accepterat uppenbara lögner och hanterat sedan länge vuxna män som “barn”. När man placerat 22-, 28-, 32-åriga män i klasser med svenska tonåringar 15, 16 och 17 år gamla med bland annat sexuella ofredanden och trakasserier mot tonårsflickor till följd. Placerat dessa vuxna män på svindyra HVB där de inte velat följa de regler och bestämmelser som gällt för minderåriga och trakasserat och hotat personal och slagit sönder all inredning och förstört på olika sätt. En 28-åring som ska spela 17-åring klarar det inte hur länge som helst och anställda vid HVB och personer som varit familjehem har i åratal vittnat om det förödande i att de tvingats spela med i spelet att vuxna män är “barn”. För det har inte varit accepterat att anmäla till Migrationsverket att man har en vuxen man boende hos sig som sitter och skypar med sin åttaåriga dotter trots att han säger att han är 15 år gammal. Eller att vuxna män som är “17 år och har ingen släkt i livet”, skypar med hela familjen, bland dem sin fru och inte sällan två, tre barn. Hade man tagit ansvar så hade man, som bland annat jag i tio års tid fört fram och krävt: gjort åldersbedömningar direkt när männen sökte asyl så att de hade hamnat i rätt kategori och på rätta boenden etc. Men som bekant för många så har svaga politiker inte satt ner fötterna (Reinfeldt-regeringarna) och Svenska barnläkarföreningen, som inte ens borde ha med saken att göra alls, har kunnat domdera och diktera och stoppa allt vad åldersbedömningar heter under många år.

Klicka på textrutan för att komma till artikeln i Svenska Dagbladet.

Trots många välformulerade, faktabaserade varningar gällande metoden MR knä här på denna sajt men också i andra fora, har de kortnästa och deras rådgivare vägrat lyssna. De ansvariga har vägrat ta varningarna på allvar, vägrat väga in dem innan beslut äntligen, minst tio år för sent, fattades om hur åldersbedömningarna i Sverige skulle gå till. Och nu senast den 2 december kunde man i Svenska Dagbladet läsa om tre läkares frustration kring ämnet. De skriver bland annat:

Metoden MR knä baseras på tre studier, varav endast två var originalstudier. En senare originalstudie av Ottow och medarbetare med bättre metodologi ger inte stöd till de tidigare studierna och därmed inte heller till de grundantaganden som RMV:s modell utgår ifrån. Detta framgår även av Fredrik Tamsens i Läkartidningen publicerade analyser av RMV:s egna resultat. Med hänsyn till det av RMV accepterade magra och divergerande vetenskapliga underlaget var utfallet inte helt oväntat, och risken för ett sådant utfall har påpekats i ett möte med RMV:s metodgrupp och i ett mail till den metodansvarige för ungefär ett år sedan. Att det vetenskapliga underlaget var tunt har också påpekats.
—————————-
Vi ser nu att flera specialister i rättsmedicin säger upp sig för att de känner samvetsstress. Rättsläkarkåren är numerärt mycket liten och varje avhopp blir kännbart för dem som väljer att stanna inom specialiteten. Inom kort kan bemanningssituationen bli ohållbar och vi menar att det nu är hög tid att reformera delar av RMV:s verksamhet, där byte av metod för åldersbedömningar bör vara den första åtgärden.

Återigen har okunnigheten bedragit kunnigheten. Det ter sig ibland som om jag skriker för full hals i starkast tänkbara motvind och talar till väggar om att åldersbedömningar fungerar utmärkt i Finland och i andra länder och att det inte borde vara några som helst problem i Sverige heller. Jag har lärt mig en hel del om de olika metoderna av specialisten i ortopedi och handkirurgi Nenad Zeba som förklarat såväl här på denna sajt som i olika andra medier, se nedan. Och kan jag sätta mig in i och förstå rapporterna och utredningarna i ämnet, så borde väl andra också kunna göra det.

Texter om och med Nenad Zeba, specialist i ortopedi och handkirurgi:
•  Fel påstå att vi inte vill göra åldersbedömningar – Dagens Samhälle 29 mars 2016 (för nästan två år sedan…)
•  Äntligen har frågan om åldersbedömning av asylsökande som säger sig vara minderåriga på allvar nått de lätt dimhöljda korridorerna på Gärdet – 8 juni 2016
•  Lyssna på Nenad Zeba: ”Regeringen bör kräva att det görs en offentlig avbön och att Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell lämnar sin post.” – 18 november 2016
•  Nenad Zeba, specialist i ortopedi och handkirurgi: ”Från hafsverk till haveri”. – 20 december 2016
•  Tysk pilotstudie har visat att knäleder kan vara färdigvuxna redan vid 17-års ålder vilket betyder att den metoden för åldersbedömning inte bör användas – om Nenad Zebas medverkan i SR P1 Studio Ett där han alltså redan för 1 år och 3 månader sedan sa det som nu också tas upp av professorerna i debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Några av mina texter i ämnet de senaste åren i andra medier:
•  Hur många ensamkommande barn är vuxna? – Svenska Dagbladet 5 oktober 2014
•  Sverige ligger efter med ålderstester – Svenska Dagbladet 7 januari 2017
•  Hur kan säkerheten på HVB öka? – Svenska Dagbladet 11 februari 2016
•  Börja ålderstesta unga asylsökande redan nu – Dagens Samhälle 26 april 2016

Ytterligare texter i ämnet här på denna sajt:
•  Vad har barnläkare överhuvudtaget att göra med åldersbedömningar av asylsökande som uppger sig vara minderåriga? – 22 maj 2016, där bland annat detta sägs:

Det finns givetvis mängder av litteratur i frågan om åldersbedömning och många verkliga experter att lyssna på. Man kan till exempel ta del av Forensic Age Estimation in Unaccompanied Minors and Young Living Adults, publicerad på sajten intechopen.com – open science, open minds och studera deras ”practical cases” och resultaten av dem. Rapporten är skriven av bland andra professor Andreas Schmeling, Universitätsklinikum Münster Münster, Tyskland.

I ovannämnda text finns också länkar till ännu fler texter i ämnet.

Åldersbedömningar av män som uppger sig vara barn borde ha gjorts på tiotusentals asylsökande det senaste decenniet, på samma sätt som till exempel i Finland, det vill säga direkt vid ankomsten. Detta för att man då genast kan sålla minderåriga från vuxna av alla de viktiga anledningar som också påpekats otaliga gånger:
–  olämpligheten i att vuxna män bor och går i skola med minderåriga
–  de enorma pengar som minderåriga asylsökande i Sverige kostar: kring 1,5 miljoner skattekronor per person och år
–  den uppenbara rättsosäkerhet som det faktum att man inte känner till om en person är minderåriga eller ej medför

Jag har tillhandahållit viktig information för alla som velat ta del av den; de styrande och makthavande har till stor del valt bort den under tio år, men det finns undantag. Till stor del har medierepresentanterna gjort detsamma, även om många journalister nog både läst och plockat valda delar ur mina texter och använt dem i sina egna artiklar, givetvis utan att ange var de fått idén eller fakta för sina texter. Även här finns några få uppskattade undantag. I fallet med metoder för åldersbedömning har specialisten i ortopedi och handkirurgi, Nenad Zeba, som besitter stor kunskap på området, knappt lyssnats på. Eller kanske har de kortnästa lyssnat och läst, men valt att strunta i det han framfört eller kanske finns det andra okända, dolda anledningar till ointresset. Eller så har de varit för obegåvade för att klara av att sätta sig in i de inte helt okomplexa rapporterna och utredningarna… Men, som sagt: har jag klarat det borde de också ha gjort det.

Tips:
Ta läkaren Nenad Zeba på orden! Han sa redan för nära två år sedan i sin artikel i Dagens Samhälle (29 mars 2016):

Jag står till förfogande.

© denna sajt. Vid citat och användning av uppgifter i texterna, vänligen länka till originalinlägget och ange i förekommande fall att uppgifterna kommer härifrån.
Du som läser texter och tankar, information och förklaringar med mera på den här sajten och uppskattar det, bidra gärna till verksamheten. Den är tidskrävande och bedrivs ideellt, alltså utan stöd från finansiärer eller från något annat håll. Tack!
Abonnera

Swish