Klicka på textrutan för att läsa artikeln i Expressen.

Paulina Neuding, chefredaktör för Kvartal, skriver i Expressen idag. Och det hon säger hörs av alla utom de så kallade ansvariga för de har skaffat öronproppar som inte släpper igenom misshagliga ljud. De lyssnar inte på faktabaserade argument, de är upptagna med att vårda sina handhjärtan och sin godhet. Men främst med att vara Miljöpartiet till lags. Trots att de ska styra ett land för hela landets och hela folkets bästa. Men högljudda, manipulerande aktiviströrelser och afghanska och pakistanska medborgare har fått deras öron och då biter ingenting, inga varningar, inget tal om ordning och reda, inga hänvisningar till rättsosäkerhet och orättvisa. Ingenting biter. Ingenting alls. Inte ens fakta och förutsägelser som kommer att visa sig stämma, precis som förutsägelser i många år (bland annat på den här sajten) har visat sig stämma. Förutsägelser om en kraftigt försämrad situation för invånarna i Sverige. Där är vi redan nu, och de “ansvariga” jobbar stenhårt på att försämra situationen ytterligare. På alla plan och för alla. Utom för afghaner som tagit sig hit för kanske uppemot 100.000 kronor, något som ingen ens undrat över hur “ensamkommande barn” utan släktingar i livet har lyckats skrapa ihop. Visa mig gärna de svenska minderåriga pojkar vars alla släktingar är döda som, om det skulle behövas, kan få ihop sådana belopp…

Ur artikeltexten:

Vad regeringen inte alls tycks ta med i beräkningen om de ensamkommande, är tänkbara konsekvenser för brottsligheten. Det finns starka indikationer på att kriminaliteten varit särskilt oroväckande i denna grupp.

Kommentar: Inte bara “indikationer” utan det finns ju ovedersägliga fakta att tillgå. Vilket regeringen helt förbigår, mer eller mindre hjärntvättad som den låtit sig bli av den oerhört kraftfullt agerande aktiviströrelsen och andra som konsekvent talar om “sina barn” trots att dessa män varken är “deras” eller “barn”. Men med skicklighet och stora resurser har de orkestrerat kampanjen som går ut på att alla afghaner utan tillstymmelse till asyl- eller skyddsskäl och av okänd anledning absolut måste få stanna i Sverige och “bidra” och “bygga Sverige”. Aktivisternas pressmeddelanden med inte sällan vinklade och/eller ofullständiga historier och handhjärtetexter har under lång tid svämmat ut över medieredaktioner och politiker i en aldrig sinande ström. Ingen utanför den här nästintill fanatiska kretsen förstår varför de håller på som de gör. utom att det förstås finns ekonomiska intressen hos en del. Än mindre förstår “vanligt folk” varför de ska behöva bekosta afghanska mäns utbildning, boende och försörjning här när Migrationsverket och migrationsdomstolarna redan prövat deras asylskäl enligt gällande lag och i två instanser avslagit deras asylansökningar.

Dessutom berättar nu allt fler lärare att de pressas och ibland också hotas att sätta oriktiga betyg på afghaner som inte har ens basala kunskaper för att de ska kunna befolka gymnasierna och vara kvar i landet. Det är cyniskt och grymt att utsätta en redan pressad lärarkår också för detta, och regeringen bidrar medvetet till att göra deras situation värre och farligare. Sedan finns det också gott om lärare som är med i vistårinteut-rörelsen och är beredda att medvetet tumma på sin lärarheder och fuska in “sina” afghanska män på svenska gymnasier. Systemet har tvingat svenska lärare för vuxna män som kallas “ensamkommande” och som alla vet inte är minderåriga, att spela med i ett sjukt skådespel. Och ingen vågar stå upp och ropa att “Kejsaren är naken”! En del av männen bryr sig inte ens längre om att låtsas att de är “barn”, de vet att ingen kommer att göra något åt deras lögner och de skrattar åt svenskarna som “kämpar” för dem. De vet att de kan ljuga och bedra utan att vistårinteut-folket slutar hålla upp handhjärtan och gråta över att “våra barn” inte får stanna här och försörjas av skattebetalarna i Sverige. Nu har de ju till och med den svenska regeringen på sin sida.

Ur Paulina Neudings text i Expressen igen:

Vad man dock inte alls syns ta med i beräkningen är tänkbara konsekvenser för brottsligheten. Inte heller journalister tycks betrakta frågan som värd att granska. Att överhuvudtaget ta emot en så stor grupp män i ett samhälle, och därmed snedvrida könsbalansen, medför en risk för ökad våldsbrottslighet, oavsett männens härkomst. (Se den amerikanska statsvetarprofessorn Valerie Hudson, som särskilt framhållit riskerna för Sverige.)

Att överhuvudtaget ta emot en så stor grupp män i ett samhälle, och därmed snedvrida könsbalansen, medför en risk för ökad våldsbrottslighet, oavsett männens härkomst.

Detta med den snedvridna könsfördelningen som redan råder i Sverige har också uppmärksammats av både GP (redan den 19 januari 2016!) och här på den här sajten – ”Det finns många väljare som har sagt att nu lämnar vi Socialdemokratin om ni inte fixar detta.” (28 november 2017). Inte heller detta har regeringen nämnt med ett ord, inte ens brytt sig om att sätta sig in i, i sin märkliga iver att behaga Miljöpartiet, ett av de absolut minsta men absolut mest skadliga partierna i Sverige.

Nog för att jag tyckte att en hel del på asylområdet var oansvarigt och direkt farligt och dumt – vilket det också bevisligen var – under  Reinfeldt-eran, men den här regeringen tar alla priser i kategorin “förstör ditt eget land på kortast möjliga tid”. En tävling som jag för övrigt inte kan tänka mig att något enda annat land någonsin skulle vilja delta i. Det som regeringen står i begrepp att göra är ett övergrepp på landets egen befolkning. Det kommer att få mycket allvarliga konsekvenser om övriga partier tillåter regeringens försök till rättsvidrigt ministerstyre. Det är inte detta som S-väljarna har röstat för. Dessutom – och det är mycket viktigt:

En regering representerar hela folket, inte bara sina egna väljare.

Att svenska folket skulle önska se att regeringen kör över landets lagar och bestämmelser som dessutom statsministern och migrationsministern själva för bara några veckor sedan bedyrade skulle gälla, det är helt otänkbart. Och det måste stoppas!

Att läsa. OBS! I listan nedan finns bara texter från november 2017, mängder av annan viktig läsning finns att tillgå genom användningen av Sök-rutan. Här finns till exempel alla texter som innehåller ordet “ensamkommande”.
•  Sverige lider av en allvarlig form av självskadebeteende. Eller ofattbar inkompetens. Någotdera. Eller båda. – 2 november 2017
•   Inte ska en kommun låta sig påverkas till skattehöjningar för att aktiviströrelser skriver en massa protestbrev och kräver att vuxna afghanska medborgare ska särbehandlas – 5 november 2017
•  Hur menar aktivisterna att politiker ens ska kunna kalla sig ”förtroendevalda” om de sviker det förtroende de fått när de valdes till sina politiska poster för Socialdemokraterna? – 6 november 2017
• Migrationsöverdomstolen i februari 2014: ”Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig” – 9 november 2017
•  Enskilda människor och aktiviströrelser ska inte överpröva Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i asylfrågor – 10 november
•  ”Ensamkommande”? ”Rättigheter”? – 16 november 2017
•  God man: ”Samtidigt har jag en situation där HVB-personal och familjehem har egna agendor och är dåligt – eller inte alls – insatta i asylprocessen. Ger löften om att allt ska ordna sig och att de ska ”kämpa” och så vidare.” – 16 november 2017
•  ”Det finns många väljare som har sagt att nu lämnar vi Socialdemokratin om ni inte fixar detta.” – 17 novemmber 2017
•  Thomas Gür: Det duger inte med att skriva ”våra hjärtan är öppna”. – 18 november 2017
•  Regeringspartiet Socialdemokraterna måste stå fast vid den lagstadgade och livsnödvändiga reglerade invandringen till Sverige . – 20 november 2017
•  Asylrätten handlar inte om schyssta arbetsvillkor för socionomer, lärare, sjuksköterskor med flera – 23 november 2017
•  Aktivisterna för att afghanska män utan asylskäl ändå ska få uppehållstillstånd uttalar sig märkligt och ställer absurda krav – 25 november 2017•  ”Det abnorma antalet unga män är ett problem för Sverige” – 28 november 2017
•   Verkligheten börjar sjunka in hos allt fler. Men inte hos MP (MiniPartiet) och tyvärr inte heller hos S. – 29 november 2017

© denna sajt. Vid citat ur texterna, vänligen länka till originalinläggen.