Klicka på textrutan för att läsa reportaget i Göteborgs-Posten.

I artikeln skriver Valerie M Hudson, professor och ansvarig för the Program on Women, Peace and Security, Texas A&M University, USA:

Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Min forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar, något som Sverige behöver diskutera på allvar.

Och hon skriver också det som de flesta med öppna ögon också sett och förstått:

Ensamkommande barn och ungdomar har haft särskilt stora incitament att komma till Sverige på grund av goda villkor och avsaknad av medicinsk åldersbestämning (som regeringen nu vill införa), något som kraftigt ökat antalet asylsökande i den här gruppen. Bland ensamkommande under 2015 var könsfördelningen 11 pojkar per flicka. I genomsnitt anlände 90 ensamkommande pojkar varje dag under 2015, jämfört med åtta flickor.

Hon beskriver också varför “den abnorma dominansen av unga män ett problem för Sverige”:

Det första skälet är att samhällen med ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor. Abnorma skillnader i könsfördelning är definitivt inte den enda orsaken till ökad brottslighet, men forskningen visar att en ökning av antalet män i förhållande till kvinnor kan kopplas till ökningen i antalet brott. Unga vuxna män utför fler brott än någon annan kategori i samhället, och marginaliserade män känner ett än större utanförskap när det dessutom råder ett underskott av kvinnor i deras åldersgrupp. Detta gäller även när den ojämna könsfördelningen inte beror på migration, som i till exempel Kina och Indien.

Dessutom tenderar dessa marginaliserade män utan partner att samlas i grupper eller gäng. Forskningen visar att sådana grupper av män är benägna att ta avsevärt större risker och uppträda utanför de sociala ramarna än vad de skulle gjort var och en för sig. Kriminella gäng är en naturlig följd, och Göteborg är inte obekant med konsekvenserna av dessa gängbildningar.

Grupptrakasserier och ofredanden av kvinnor är fler exempel på asocialt beteende hos dessa gäng. Under sådana omständigheter blir kvinnors möjlighet att röra sig fritt på offentliga platser avsevärt svårare, vilket massövergreppen på kvinnor i Köln under nyårsaftonen och festivalen We are Sthlm 2015 påminner oss om.

Artikeln är lång, ovanstående texter är bara en del utdrag ur den, artikeln bör läsas i sin helhet.

Klicka på textrutan för att läsa och lyssna på reportaget i Sveriges Radio.

Socialdemokraterna, det stora regeringspartiet, tycks inte bry sig om det som så tydligt och med sådan skärpa förs fram av professor Hudson. Socialdemokraterna tycks finna stora svårigheter i att låta lagen ha sin gång och relevant myndighet – Migrationsverket – och migrationsdomstolarna hantera asyl- och migrationsfrågorna på det sätt som de enligt stiftade lagar ska göra. Redan det är skrämmande, att regeringen inte kan vara rak och tydlig och uttala att:

Ordningen är sådan att asylbeslut fattas av Migrationsverket och eventuella överklaganden hanteras av migrationsdomstolarna.

Det var ju bland annat – kanske rentav främst – därför Utlänningsnämnden lades ner den 31 mars 2006. Alltså just för att regeringen inte skulle lägga sig i de rättsliga prövningarna. Att regeringen nu homsar med Miljöpartiet, ett litet max 4 procentsparti med orealistisk syn och knappt någon ansvarskänsla alls på asylområdet, är både obegripligt och huvudläst.

Men en ytterst skrämmande, odemokratisk och farlig syn på politiska uppdrag återfinns i det reportage i Sveriges Radio som länkas till i början av texten. Där säger Sylve Qvillberg, ordförande i arbetarekommunen i Skurup (tror jag SR menar, det är lite oklart uttryckt i deras text):

Ja, jag vet bara att det finns många väljare som har sagt att, nu lämnar vi Socialdemokratin om ni inte fixar detta, och det tycker jag är det största problemet.

Den här mannen, och andra som eventuellt resonerar som han, har tappat fokus eller förstår helt enkelt inte sitt uppdrag. Och tar inte ansvar för vare sig sina kommuner eller hela landet. Det han här säger är skrämmande. Alltså att han tycker att det största problemet är att många väljare har sagt att de lämnar S om S inte kör över Migrationsverket, domstolarna och lagen och “fixar” så att tiotusentals afghaner utan skäl att vara här, ges “amnesti”!!!

Här fungerar inte tankemaskineriet riktigt som det ska. Det största problemet är ju de facto att man inte låter demokratiskt stiftade lagar gälla, att man är beredd att idka minister/regeringsstyre för att “många väljare har sagt att de lämnar S om ni inte fixar detta”. Det är ju så huvudlöst så man vet inte vart man ska vända sig. För att ett antal okunniga människor tycker och känner och vill att tiotusentals afghanska män ska få bättreliv-invandra och försörjas i Sverige utan någon som helst anledning och utan laglig rätt så kräver diverse lika okunniga och känslostyrda S-politiker i Växjö och Skurup med flera orter, att vi alla ska ta på oss den här försörjningsbördan och att vi alla acceptera den enorma obalansen mellan kvinnor och män som en sådan massinvandring av män skulle utgöra för Sverige. Det är hårresande!

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.