Klicka på textrutan för att komma till uppropet.

Så här skriver Axel Blom, Nationella unionen för romer och resande:

Vi från romska civila organisationer och som erkänd minoritetsgrupp ställer oss frågan varför är kulturminister det är så angeläget att inrätta ett nationell myndighetsbaserad center för oss romer? Varför initieras en utredning för 20 miljoner kronor vars syfte redan verkar vara bestämt på förhand eftersom förankring och dialog undviks?

Utredningen påbörjades i juli 2017 och ska redovisas och presenteras redan den 15 februari 2018.

Det är inte lätt att förstå hanteringen av den nationella minoriteten romer; jag får lite av en déjà vu-känsla när jag läser deras upprop och minns att jag har skrivit en hel del om “hanterandet” av romerna genom åren:

•  Allan Schwartz: ‘Vi är trötta på det sätt som regeringen väljer att lösa de egna interna personalproblemfrågorna.’ – 1 februari 2011. Ur texten:

Nu skräms vi romer av de förslag som föreslås av demokratiambassadören Maria Leissner i betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55). Hon skyr inga medel när det gäller att försöka svartmåla svenska folket i romernas namn, något som vi inte alls önskar göra. Hon talar i vårt namn på ett sätt som inte sammanfaller med vad vi tycker, tänker och vill.

Vi, berörda romer, är mycket kritiska till det tillkännagivande som integrationsminister Erik Ullenhag gjorde den 30 januari som rör en Vitbok och en Sannings- och försoningskommitté samt ett myndighetsstyrt Sekretariat för romska frågor. Vi romer har redan i vårt remissyttrande motsatt oss dessa förslag.

Klicka på textrutan för att läsa mer.

Nu, idag, den 14 november, blir jag åter uppmärksammad av samme Allan Schwartz, sakkunnig romsk konsult som samordnar ansvariga  för åtta riksförbund och 100 lokalföreningar, som också skrev till mig för nära sju år sedan (läs texterna efter detta inlägg). Han skriver bland annat:

Tiden går och vi kämpar på och egentligen står vi fortfarande i samma underläge som tidigare. Uppropet är skrivet av resande romerna Axel Blom och Dennis Berg utifrån vår begäran. Anledningen är att Kulturministern, utan samråd, information och vetskap inom de romska och resandes civila organisationer, utdelar ett uppdrag att utreda om att man nu ska bilda ett nationellt myndighetsbaserat, myndighetsstrukturerat, myndighetsadministrerat romskt center. En utredning som saknar såväl förankring som stöd från oss berörda. Kostnaden för denna ca åtta månaders utredning angavs till 20 miljoner. Men efter vår kritik och upprördhet så togs den angivna utredningskostnaden bort helt och hållet. När vi sedan efterfrågat underlagen för utredningsbeslut så erhåller vi endast utredningsbeskrivningen. De menar även att vi misstolkat summan och att det är centret i sig som årligen skulle kosta 15 till 20 miljoner kronor, vilket i sig är korrekt. Men att man nu döljer utredningskostnaden är en skam. Vi har även en inspelning med den utredningsansvariga Charlotta Wikman där hon påstår att utredningen helt saknar medel och att de får betala fika till de närvarande från egen ficka. Senare uppger hon att utredningen trots allt har en budget på ca 900.000 kronor. Vad är sanning, vad är osanning?

Allan Schwartz berättar vidare:

De säger att de har kontaktat ett 50-tal organisationer och att vi romer ställer oss positiva till centret, vilket är ren lögn. Majoriteten av oss romer och organisationer säger nej . När vi frågar vilka dessa organisationers ställt sig positiva är, så upplyses vi endast att: “Vi för inte anteckningar om sådant”.

Trots vårt tydliga protest så driver man frågan som om centret redan är ett fast beslut från deras sida. Många har ringt och mejlat och sagt att de inte vill ha ett center i den form som det presenteras men då vänder de på våra ord och omvandlar det till att vi stödjer deras uppdrag. Det finns live-inspelningar, mejl med mera som romer gjort för att visa sin inställning, där det tydligt framgår att vi säger nej och inte stödjer detta, ändå går utredaren ut offentligt och påstår att livesändningarna skulle vara deras eget sätt för att informera och sprida upplysning för romer. Utan att tänka på att inspelningarna har fångat både hennes osanningar och våra ifrågasättanden. När vi ber om ett möte för att ställa frågor som är relevanta för oss så menar att vi i så fall måste betala resorna själva.

Klicka på bild- och textrutan för att komma till Facebooksidan.

Vi har startat en Facebooksgrupp som säger nej till centret men vår protest tycks vara förgäves. Nu försöker vi på skilda sätt nå ut till allmänhet och övriga för att försöka stoppa denna galenskap. Detta är inte vad vi vill utan vad de berörda, utsedda tjänstemännen vill, då de därigenom kan lyfta höga löner och arvoden utan att egentligen lyfta ett finger. Vi ser det som ett klart slöseri med skattemedel.

Kommentar: Jag kan inte alla turer i den här frågan. Därför citerar jag vad som berättas för mig och hoppas att andra med större kapacitet och möjligheter uppmärksammar detta och lyssnar på de romer som för fram sin oro och sin motvilja mot ett romskt center så som det beskrivs och är på väg att skapas och ledas av, som jag förstår det, icke-romer. Jag vet dock att det finns många motstridiga viljor bland romer och resandefolk och jag kan som utomstående omöjligt ha hela bilden klar för mig. Det måste däremot givetvis de ha/skaffa sig, som vill grunda det nationella centret.

Mer läsning:
•  Om hur romerna, en av Sveriges fem nationella minoriteter, behandlas av integrationsdepartementet – 30 juli 2011. I den här texten finns länkar till ytterligare åtta texter förutom den ovan länkade av Allan Schwartz:
Romerna ska ha samma rättigheter som de andra nationella minoriteterna! 
– 16 juli 2011
”Om att kuva en nationell minoritet” – 21 juli 2011
Statssekreteraren hos integrationsministern har replikerat på min krönika – 26 juli 2011
”Selimovic ignorerar dem det gäller” – 27 juli 2011
Några kommentarer från romskt håll – 28 juli 2011
”Huka er i bänkarna, för nu laddar han om!” – 28 juli 2011
DO:s kritik mot hur romerna behandlats – 29 juli 2011

©denna sajt. Vid ev citat, vänligen ange adressen till originalinlägget.