I texten (klicka på textrutan för att läsa den) citerar jag Valerie M Hudson, professor och ansvarig för the Program on Women, Peace and Security, Texas A&M University, USA, som i en intervju i Göteborgs-Posten sagt att “det abnorma antalet unga män är ett problem för Sverige”. Och:

Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Min forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar, något som Sverige behöver diskutera på allvar.

Klicka på bildrutan för att se och höra regeringens presskonferens den 27 november 2017. Uppdatering 3 maj 2021: Videon från detta tillfälle verkar inte finnas kvar, men däremot finns där information om ämnet med rubriken “En ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande”).

Men nu beslutar några få opålitliga vindflöjelpersoner som råkar sitta i regeringen för tillfället, att uppåt 10.000 afghaner ska tas in trots att de inte uppfyller kraven som förknippas med den ständigt så framhävda “asylrätten”. Regeringen vet inte själv hur många som berörs och de har överhuvudtaget inte ens titta på kostnaderna, framgick av deras presskonferens på eftermiddagen den 27 november. Regeringen har skapat ett nytt begrepp: “asylorätten”. 

Det handlar dessutom om män från ett land som ses som ett av de mest kulturellt avlägsna och på alla sätt fjärran från Sverige. Det är fullständigt obegripligt att de som arbetar och betalar skatt, nu av Socialdemokraterna (vilken besvikelse!) och Miljöpartiet (deras oansvarighet är känd) kommer att tvingas bekosta dessa mäns liv här. Betala deras boende, kläder, mat och utbildningar, deras sjukvård, tandvård och samhällets kostnader för rättegångar efter sexuella ofredanden, våldtäkter och narkotikabrott med mera. Samtidigt som pensionärer som arbetat hela sina liv inte har mat för dagen och inte har råd att laga sina tänder eller köpa mediciner. När det inte finns bostäder åt dem som har rätt enligt gällande lag att vistas här. När det är, som professor Valerie Hudson säger, att “det abnorma antalet unga män är ett problem för Sverige”. Och det sa hon redan innan det här utspelet kom.

Det här är alltså män utan någon som helst koppling till Sverige. Män som – många, många men inte alla – ljugit om sin ålder, asylhistoria, nationalitet och som själva i intervjuer både i Sverige och i andra länder uttalat att de kommit för att söka ett bättre liv. Vilket, så länge asylrätten skulle värnas, det vill säga till och med den 26 november 2017, inte var asyl- eller skyddsgrundande. Det kommer att få förutsebara – dock inte av regeringen – och mycket långtgående konsekvenser på många olika plan och förändra Sverige för alltid. Det är inga överord, men svenska grodor vaknar till först när vattnet kokar. Och då är det för sent.

Klicka på textrutan för att läsa och höra inslaget i Sveriges Radio.

Och eftersom afghanerna inte är nöjda med detta utan redan klagar på beslutet och kräver mer, så kommer de att fortsätta med sin kamp för sin “rätt” att stanna i Sverige under den paroll som de skanderade vid sina marscher för några månader sedan: “Jalla, jalla! Sverige åt alla!” Inte heller de, som själva kallat sig “stolta batikhäxor”, aktiviströrelsen #vistårinteut, är nöjda. Alla ska få stanna, permanent. Det kommer de att fortsätta att kräva, oavsett vad det överkörda Migrationsverket, tillika överkörda migrationsdomstolarna kommer fram till i sina asylutredningar och beslut. Ur deras pressmeddelande den 27 november:

Vi konstaterar att förslaget är det absolut bästa vi kan få i nuläget och att Miljöpartiet och många socialdemokrater kämpat hårt för att få en överenskommelse. Det är en framgång! Men nätverket #vistårinteut är samtidigt smärtsamt medvetna om att det finns många unga som inte kommer att omfattas. Eftersom vi har som krav att alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år ska få stanna kommer vi att fortsätta kämpa för det – på alla sätt vi kan.

Sveriges statsminister och hans regering har nu tydligt visat att “gatans parlament” genom högljuddhet och kampanjer, manifestationer, marscher etc kan sätta lagar och regler ur spel. Med hjälp av ett udda 4 %-parti, Miljöpartiet. Och dessa aktivister, som ju sett att de kan få en regering att agera ologiskt och oansvarigt, är övertygade om att fortsatt “kamp” kommer att ge dem det de av outgrundlig anledning vill ha: att alla afghaner ska få stanna i Sverige utan asyl- eller skyddsskäl. Så länge Miljöpartiet, detta miniparti, finns med i bilden så tycks också vad som helst vara möjligt.

De kortnästa människorna i Sveriges vindflöjelregering har agerat så att all trovärdighet och legitimitet för det redan tidigare svajiga svenska asylsystemet nu är helt bortsopade. Hur man tänker kring detta i Migrationsverkets slutna rum, det kan man bara ana. Och i migrationsdomstolarna, som med stora, dyra resurser hanterat tusentals asylansökningar, avslagit dem enligt gällande lag och ska hantera den nya villervalla som nu kommer att råda. Fast å andra sidan så är det väl ändå under ett bra tag framöver nuvarande lagar som gäller och det är dem domstolarna har att följa. Även om manifestationer och sittstrejker skulle börja hållas utanför deras lokaler också.

Råd till Skolverket: Skolverket måste snabbt få lärarna i de svenska skolorna, som enligt uppgifter från olika skolhåll nu jublar, dansar, sjunger och kramar afghanska pojkar och män i glädjeyra över att “de ska få stanna i Sverige”, att förstå att riktigt så klappat och klart är det inte och att det inte är svenska lärares sak att dansa och sjunga och krama elever i ett sådant här sammanhang utan att de ska bete sig som de lärare och auktoriteter de är. I vilket annat land som helst där en situation som den här hade uppstått (svårt att tänka sig, men…), skulle lärarna ställa sig i klasser som berörs och lugnt och sansat berätta det lilla de vet och säga att “det här är en sak mellan er och era gode män (om eleverna är under 18) eller era ombud eller Migrationsverket”. Det är inte på något sätt skolans sak att ge dem felaktig eller ofullständig information och att spä på med falska förhoppningar. Enligt de tre skolkällor jag hört från, tycks lärarna tro att afghanerna har fått “amnesti”. Lärarna vet inte ens hur samhällsordningen ser ut: att regeringen måste konferera med partierna i riksdagen, att det kommer att bli ett förhandlande hit och dit och att någon ny “anti-lag” inte finns idag och därmed inte heller gäller. Hur allt detta påverkar de svenska eleverna och deras ovillkorliga rätt, skattefinansierad av deras föräldrar med flera, till en god utbildning i god studiemiljö, det vet man inget om…

Sammantaget är det här märkliga beslutet ytterst beklagligt. Att Sverige inte har en socialdemokratisk regering som kan stå vid sitt ord. Att socialdemokraterna låter oansvariga regeringspartners från det mest udda och ett av de allra minsta partierna samt högljudda aktivister kullkasta det som de – socialdemokraterna – sagt till väljarna. Ytterst, ytterst beklagligt.

Några få lästips:
•  ”Man får inte asyl utifrån hur man rotat sig” – Aftonbladet 11 november 2017. Ur texten:

Miljöpartiet vill att de som fått vänta länge på besked om uppehållstillstånd ska få stanna eftersom många av dem hunnit rota sig här. Medan statsminister Stefan Löfven har slagit fast att han inte vill se någon amnesti.

Magdalena Andersson är på samma linje. Hon framhåller att asylprocessen ska styras av en persons skyddsbehov – inte huruvida man har hunnit etablera sig i samhället.

– En amnesti ligger inte i linje med vårt rättssystem. I Sverige får man stanna om man har asylskäl, har man inte det får man inte stanna.

•  S utan självbevarelsedrift – NWT 28 november 2017. Ur texten:

Förhandlingarna inom regeringen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om de ensamkommande har varit långa och hårda, och till sist så vek S ned sig. Många unga män från Afghanistan kommer nu att få stanna i Sverige, trots att de saknar asylskäl. En något märklig prioritering för en regering som säger sig vara feministisk kan tyckas.
——————
Självklart måste det vara skyddsbehovet som avgör, och inte hur aktiv opinionsbildade man varit. Och lika självklart måste det vara ur ett rättssäkerhetsperspektiv att det är de skäl som gällde vid prövningen som måste gälla. Allt annat öppnar för ett stort godtycke, och att den som skriker mest och högst får en orättvis fördel gentemot andra. Även de som ljög om sin ålder 2015 omfattas av de nya reglerna. Gustav Fridolin (MP) sade själv att ”de skall behandlas utifrån den ålder de angett vid ankomst till landet”. Alltså får de runt 7 000 som fått sin ålder uppskriven chans till en ny prövning, medan de som tog asylprocessen på allvar och var sanningsenliga får lämna landet. Detta är rödgrön asyl”rättvisa”!

 Kristersson varnar Löfven för att göra upp med MP om ensamkommande – Dagens Nyheter 22 november 2017

– Det vore mycket problematiskt om vi skulle börja ändra i det grundläggande rättssäkerhetssystemet. Vi har redan alldeles för många som i praktiken stannar i Sverige, fast de fått ett lagakraftvunnet avslag, säger Ulf Kristersson.

Han varnar statsminister Stefan Löfven (S) att gå med på MP-kraven på att mjuka upp reglerna.

– Om vi frångår den idén att det bara är de som har asylskäl som får stanna kommer vi snabbt tillbaka till de problem som vi hade 2015, säger Ulf Kristersson.

Han bekymrad över att Miljöpartiets inflytande är stort på migrationspolitiken. Men Socialdemokraterna tror att det går att komma överens med MP.

Här på sajten finns också mängder av texter i ämnet att ta del av via sök-funktionen.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget. Det är inte tillåtet att använda lösryckta meningar, länkning måste ske så att läsaren får ta del av hela texten och inte korta, valda avsnitt ur den.