Klicka på textrutan för att läsa artikeln.

Ur artikeln, publicerad den 15 december 2017:

I Sverige görs i dag två undersökningar för att avgöra om en person är under eller över 18 år. En röntgenundersökning av visdomständer och en magnetkameraundersökning av knäled. Resultat från dessa undersökningar ligger sedan till grund för Rättsmedicinalverkets åldersbedömning av personen.

Andreas Schmeling menar att den aktuella undersökningen av knä inte är en vetenskapligt säkerställt metod. I en skriftlig intervju med SvD förklarar han att knät kan vara färdigvuxet före 18-årsåldern.

Det är en skandal att de så kallade ansvariga inte tagit till sig vad experter på området varnat för och som kontinuerligt, tydligt och noggrant rapporterats med länkar och citat här, på denna sajt.

Klicka på text- och bildrutan för att komma till artikeltexten.

Det som nu skrivs om i Svenska Dagbladet är långt ifrån någon nyhet. Den 29 mars 2016, för 1 år och 9 månader sedan, skrev läkaren Nenad Zeba, specialist i ortopedi och handkirurgi, i Dagens Samhälle om detta. Ansvariga (som visat sig vara oansvariga) borde ha tagit det till sig. Och i alla dessa texter nämns eller citeras också professorn i rättsmedicin, Andreas Schmeling… Nenad Zeba skriver i sin artikel i Dagens Samhälle bland annat:

Migrationsverket har fel – som läkare erbjuder jag gärna mina tjänster för att åldersbedöma ensamkommande flyktingbarn. Om regeringen är osäker på hur dessa undersökningar kan göras kan man ta reda på hur de övriga nordiska länderna gjort under många år.

Och:

Om det verkligen är regeringens ambition att Migrationsverket ska se till att medicinska åldersprövningar görs och man är osäker på hur de kan göras, då kan man ta reda på hur de övriga nordiska länderna gjort dem under många år. Eller lyssna på svenska läkare och tandläkare som vet.

En hel åldersbedömning består av bedömning av könsmognad, röntgen av vänster handled, eventuell datorröntgen av nyckelben och bedömning av tandstatus. Sverige behöver göra ett stort antal åldersprövningar vilket givetvis bör göras på ett effektivt sätt.

Till sitt brev till Justitiedepartementet 2016-04-26 (JU 2016/03341), undertecknat av
Lars Breimer, docent, klin. kemi
Leif Kullman, spec. oral radiologi medicin, ”spec.” rättsodontologi
Karl-Johan Kärrström, spec. allmänmedicin
Håkan Mörnstad, prof. em. oral patologi och oral medicin, ”spec” rättsodontologi
Aina Teivens, leg. tandl. MS, ”spec.” rättsodontoloi
Nenad Zeba, spec. ortopedi och handkirurgi
bifogade de, för justitieminister Morgan Johanssons kännedom, professorn i rättsmedicin, Andreas Schmelings “svar på det upprop som sändes ut till 37 forskargrupper i ämnet”:

Läkaren och specialisten på området, Nenad Zeba, avslutar sin text i Dagens Samhälle:

Jag står till förfogande.

Antog någon erbjudandet? Svar: nej. Lyssnade någon på all den information som Nenad Zeba gav i Dagens Samhälle, Läkartidningen (läs här Från hafsverk till haveri), Svenska Dagbladet (klicka här för att läsa artiklarna i ämnet i SvDav Nenad Zeba) och här på denna sajt? Svar: Nej. Varför? Svar: Obegripligt.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln.

Denna text skrev jag för 1 år och 3 månader sedan här på denna sajt efter att ortopedspecialisten, handkirurgen Nenad Zeba uttalat sig i Studio Ett den 9 september 2016. Här citerar jag honom ur programmet:

Det är konstigt att de har valt en obeprövad metod, i och med att de har valt magnetkamera-knä. Det är en metod under utveckling som man hoppas ska bli bättre, det är inte säkert att den blir det. Det finns beprövade metoder internationellt via en studiegrupp i Tyskland och det är dem jag använder när jag gör mina åldersbedömningar. Då gör vi röntgen hand-, tand- och nyckelben och den kombinationen har en mycket större säkerhet än tand magnetkamera-knä.

Därför att nyckelbenet sluter sig ännu längre bort från 18-årsgränsen. Har du ett slutet nyckelben så är det 0,06 procents sannolikhet att du är under 18 år. Men det kan man också tillägga, att man har inte hittat en person som är yngre än 26,6 år med ett slutet nyckelben. Så det blir nästan nog 100 procentigt.

Under några år har jag haft kontinuerlig kontakt med Nenad Zeba och försökt rapportera, twittra, länka om det han (och andra framstående svenska läkare, bland annat Håkan Mörnstad) fört fram för att få Socialstyrelsen att lyssna och inte fatta felaktiga beslut. Men dövöronen slogs till trots att de absolut har känt till detta som ihärdigt rapporterat som här på denna sajt och som läkaren och ortopedspecialisten Nenad Zeba också skrivit om i andra medier. Länkar vidare till andra medier finns i de texter som länkas till i denna text.

Vidare ur min text ovan:

För mig berättar Nenad Zeba att han också hade tänkt – om han hade getts tid i stället för att Studio Ett lade ner tid på att dra en lång harang om Barnläkarföreningen som knappast var särskilt relevant i just den här diskussionen – att komma med följande nya och intressanta information:

Knäledsröntgen, som RMV förespråkar och även talat om, rekommenderas inte i förhållande till 18-årsgränsen av experter bland annat i Tyskland. Där har det i en stor pilotstudie omfattande 700 personer visat sig att knäleder kan vara färdigvuxna redan vid 17-års ålder!

Alltså: Knäleder kan vara färdigvuxna redan vid 17-års ålder!

Detta sågar ju faktiskt helt och fullt det som RMV nu vill använda för att bedöma åldern hos påstått minderåriga som kan misstänkas vara äldre!

Läs hela texten, där finns mycket mer information.

Lästips:
 ”En av undertecknarna har erbjudit sig att bistå med sin kunskap, men detta har avfärdats med motiveringen att han genom sin professionella verksamhet med åldersbedömningar varit jävig.” – 28 april 2016
•  Lyssna på Nenad Zeba: ”Regeringen bör kräva att det görs en offentlig avbön och att Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell lämnar sin post. – 18 november 2016
•  Varför lyssnar inte de okunniga på de kunniga? – 3 december 2017

På denna sajt finns otaliga texter om åldersbedömningar ur olika aspekter. Också om hur de utförs i Finland och andra länder där frågan inte är kontroversiell utan det ses som en självklarhet att den som söker asyl styrker sin ålder. Många av texterna kan man hitta här.

© denna sajt. Vid ev citat ur texterna, eller användning av dem på något annat sätt, ska det anges samt länkning till originalinläggen göras.
För att den tids- och kunskapskrävande research, analys och sammanställning av ofta komplexa fenomen och förhållanden ska kunna fortsätta, tas bidrag tacksamt emot.  Sajten drivs helt ideellt, utan stöd från några finansiärer. Tack!
Abonnera

Swish