Regeringen har hafsat fram en hel del ogenomtänkta regler och bestämmelser på asylområdet. Detta när den i stället borde ha stått fast, rak och tydlig i asyl- och migrationsfrågor och låtit sin myndighet hantera sitt redan innan så svåra uppdrag i enlighet med befintliga lagar och regler.

På grund av att regeringen betett sig som en hoper yra höns har Migrationsverket, men även landets kommuner och skolor och socialtjänster och andra samhälleliga institutioner, tvingats lägga ned tid på att försöka tolka och implementera regeringens slarviga och svårbegripliga påhitt. Det är skandalöst att inte den statliga myndigheten Migrationsverket fått sköta sitt grunduppdrag utan ständig inblandning av – alltför ofta – okunniga och mycket, mycket kortsiktiga politiker i regeringen som verkar låta sig påverkas av allehanda hashtagsaktivister med all den tid det extra arbetet medfört. Bortkastad tid som i stället hade kunnat användas till att fatta så säkra och korrekta beslut enligt gällande lagar och konventioner som möjligt.

Så här skriver en luttrad socialtjänstanställd i en mellansvensk kommun om regeringens nya påhitt om att kommuner ska kunna låta asylsökande som befunnits vara över 18 år eller som under sin tid i asylprocessen fyllt 18 år, bo kvar i kommunen som om de var “barn” – tvärtemot redan gällande lag:


Nu börjar vi i kommunerna se resultat av det nya ersättningssystemet för ensamkommande minderåriga asylsökande på ett sätt som vi inte hade räknat med.

Migrationsverket gör åldersbedömningar och väldigt många “ensamkommande barn” befinns vara äldre än de angett. Det är inte ovanligt att det också är förenat med ett avslag på asylansökan. Intressant i sammanhanget är, att från det datum som Migrationsverket registrerar det nya födelsedatumet så har kommunen inte längre rätt till statlig ersättning. Det kan sedan dröja innan verket delger den enskilde beslutet och erbjuder personen plats på ett boende i sin regi, vilket innebär kostnader för kommunens invånare, kostnader som inte ersätts. I vissa fall har det varit 1,5 månad mellan dag för beslut och dag för flytt till Migrationsverkets boende. En placering för 2.000 kr dygnet kostar då kommunens invånare 90.000 kr. För en enda person.

Migrationsverket hänvisar ersättningsfrågan till att regeringen i budgetarbetet utlovat pengar till kommunerna för att ha kvar asylsökande tidigare minderåriga som antingen angett fel ålder från början eller som fyllt 18 år och därmed enligt lag är vuxna. Men det är ju inte riktigt de pengarna presenterats för den breda allmänheten!

Flera organisationer, bland annat kyrkliga, hör av sig till kommunen och vill ha del av dessa pengar efter att de, på eget bevåg, börjat “ta hand om” asylsökande som är vuxna och gett dem boende. Det går ju bra att vara god med andras pengar…

Flera kommuner har till förvaltningsrätten överklagat den uteblivna ersättningen i samband med åldersuppskrivningarna och att asylsökande fyller 18 år. Vi väntar på vägledning i rättstillämpningen.

Vår kommuns ställningstagande är att:

ensamkommande som blir vuxna och inte har uppehållstillstånd ska flytta till boende i Migrationsverkets regi.
(i själva verket var ju många vuxna redan när de kom… vilket vi, som såg verkligheten, redan visste).

Men väldigt många blir kvar hos “goda” människor i kommunen under tiden de överklagar sina avslag om uppehållstillstånd eller inväntar sitt beslut.

Kommunens ställningstagande om pengarna som regeringen utlovade är, att de ska behållas av kommunen. Det är förstås det enda rätta. Vi har ju en hel del kostnader för asylsökande och nyanlända som vi inte får täckning för.

Jag hoppas bara att politikerna inte ändrar sig för att det snart är val… Mina kollegor och chefer på socialförvaltningen har, såvitt jag vet, samma oro. Vi har ju ett antal svarta hål att fylla igen då kostnaden hos socialtjänsten har ökat med anledning av inflödet av asylsökande och nyanlända till vår kommun. Politikerna vet vi inte riktigt var vi har. De lyssnar ju och de är ju ytterst ansvariga för verksamheten och budgetöverskridandena, men när det närmar sig val blir valfläsk viktigt…

Jag frågar den socialtjänstanställda:

Är de “goda” människorna medvetna om konsekvenserna av sitt obetänksamma agerande när de hyser dessa myndiga och emellanåt klart äldre asylsökande männen i sina hem? Förstår de att de de facto har påtagit sig ansvaret att stå för kostnaderna för dessa män? Det är ju inte kommunen som ska stå för det ansvar “de goda” frivilligt valt att påta sig när det finns boende för de här asylsökande ordnat av Migrationsverket och lagen säger att det är vad som erbjuds? Kostnader som eventuellt uppkommer ska hanteras med statliga pengar i den kommun där männen placeras i väntan på asylbeslut eller, i förekommande fall, utvisning. De som får avslag på sina asylansökningar har 30 dagar på sig att lämna boendet och landet.

De här vuxna, i en del fall klart äldre, männen går väl inte i skola i er kommun? En skolplats kan kosta minst 100.000 kronor per person, är “de goda” beredda att betala det?

 Den socialtjänstanställda svarar:


Jo, kostnader hamnar ju i kommunen när de stannar kvar. Jag gissar att de här före detta minderåriga som nu är vuxna går kvar i skolan. Det är väl den främsta anledningen till att alla verkar slå knut på sig: “De är ju baaarn och de måste ju få gå i skolan…” Trots att de alltså inte är “baaarn”. Ingen verkar tänka på att det kostar stora summor för vår lilla kommun – som styrs av S med stöd av MP och V  och med färre än 30.000 invånare och inte så stora skatteintäkter – och ingen bryr sig heller om våra tonåriga flickor och pojkar som tvingas gå i skolan med vuxna män.

Kommentar: Ingen har, såvitt jag kunnat finna, skrivit eller talat om just detta. Alltså de problem och kostnader som uppstår när “goda” människor lägger sig i kommunens angelägenheter och myndighetsutövning och anarkistiskt tar in vuxna män i sina hem eller i andra lokaler och sedan kräver att kommunens invånare ska bekosta deras civila olydnad.

Det här är viktiga frågor, de berör snart sagt varenda kommun i Sverige.

© denna blogg. Vänligen länka till originalinlägget vid  (endast) korta citat.