EMN, European Migration Network har på begäran av EMN i Sverige, samlat information om hur andra EU-länder hanterar tvångsutvisningar till Afghanistan. Flera av de länder i Europa som tagit emot många afghanska asylsökande genomför utvisningar med tvång till Afghanistan, visar rapporten.

– Rapportens syfte är att bidra med fakta och statistik till en aktuell debatt, säger Bernd Parusel, expert inom EMN Sverige.

Den presenteras så här:

Background information:

Forced returns of rejected asylum seekers to Afghanistan are currently a much debated topic in Sweden. For example, a group o f young Afghan asylum seekers has been staging a protest against returns in the centre of Stockholm, and the Swedish Migration Agency’s decision – making practice concerning Afghanistan as well as forced returns by the Police Authority have been under scrutiny by the media, human rights groups and civil society. The Swedish government has been confronted with demands to take legal action to change the existing practices, which has so far been ruled out, however.

Och frågorna till EUs medlemsländer lyder:

1. Is your (Member) State currently carrying out forced returns to Afghanistan, in principle but also in practice?

2. If the answer to question 1) is no, please briefly explain why.

3. Among rejected asylum seekers from Afghanistan in your (Member) State, are specific groups of persons or persons with certain profiles (e.g. unaccompanied minors, families with minor children, women, etc.) exempted from forced returns to Afghanistan, or are forced returns restricted to certain groups or profiles (e.g. criminals, persons that pose security risks, etc.)?

4. How many forced returns to Afghanistan has your Member State carried out recently? Please provide numbers for a recent period of time, e.g. first half of the year 2017.

5. Regarding decisions on asylum applications by Afghan nationals – what is the share of positive decisions (out of all decisions) in your (Member) State? Please prov ide a protection rate for a recent period of time, e.g. first half of the year 2017.

Klicka på textrutan för att läsa rapporten (på engelska).

Svaren kan läsas i detalj i rapporten, här är en kort och enkel genomgång av dem, land för land (som har svarat):

Tvångsutvisningar genomförs av:
Österrike, Belgien, Ungern, Litauen, Nederländerna, Slovakien, Sverige, Storbritannien, Norge.

Övrigt:
Cypern: 2016 fick ingen afghansk medborgare asyl på Cypern, 2017 har fem afghanska medborgare fått skydd.
Estland: har inga afghanska asylsökande
Kroatien: endast 341 personer hittills 2017 har beviljats internationellt skydd; 39 var från Afghanistan.
Tjeckien: har inga afghanska medborgare
Lettland: under första halvåret sökte fyra afghanska medborgare asyl i landet.
Luxemburg: 2016 beviljades åtta afghanska medborgare flyktingstatus; totalt beviljades endast 11 procent av afghanska asylsökande uppehållstillstånd 2016. Januari – augusti 2017 har 102 afghanska medborgare bevisats asyl eller skydd.
Malta: har ett obetydligt antal afghaner som väntar på utvisning.
Portugal: Det finns ytterst få afghanska asylsökande; de som finns är ännu under utredning.

17 länder har svarat (här saknas Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike, Danmark, Finland bland annat), men det är känt att åtminstone såväl Tyskland som Finland tvångsutvisar till Afghanistan. En kvalificerad gissning är att även Danmark gör det; hur det är med Frankrike känner jag inte till. Eller resterande länder.

Inget av länderna under Övrigt har heller sagt att de inte tvångsutvisar till Afghanistan; det är bara inte aktuellt för dem, av anledningar som framgår i informationen för varje land.

Länderna följer med andra ord respektive gällande asyl- och migrationslagar och utvisar dem som inte beviljas asyl eller skydd. Något som varje rättsstat är skyldig att göra.

© denna blogg. Vid ev citat ur texten, vänligen länka till originalinlägget.