Klicka på rutan för att läsa texten.

Sverige blir bara märkligare och märkligare. En riksdagsledamot, Hanif Bali, Moderaterna, har gjort det som i första hand Migrationsverket och den i sammanhanget relevanta migrationsdomstolen borde ha gjort. Och som medierna borde ha granskat.

Kort utdrag ur Hanif Balis text, som givetvis bör läsas i sin helhet:

På bloggen uppges han med persiska årtal vara född 1372-11-11 (1994-01-31), det skulle göra honom 23 år. På bloggen länkades ett Facebook-kontot där han återigen är registrerad som född, men denna gång med västerländsk kalender, 1994-01-31. I den svenska folkbokföringen är Amir registrerad som född 1999-01-31 (18 år). Inläggets tidsstämpel är daterat till den 8 Juni 2012. Till bloggen är kopplat en äldre blogg, ett Facebook-konto och ett Google Plus-konto.

Man måste förutsätta att Migrationsverket nu granskar om det här rör sig om ett asylbedrägeri och i så fall – i enlighet med utlänningslagen – återkallar det bedrägligt erhållna uppehållstillståndet. Migrationsverket går förstås till botten med detta när nu, som det verkar, uppgifter från olika håll talar för att det mycket väl kan röra sig om ett bedrägeri.

Den här, som det ser ut, 23-årige 18-åringen (!?) har också polisanmält en annan riksdagsledamot, Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, för att ha antytt att han och andra på ett foto inte skulle vara ”barn”. Vilket slöseri med polisresurser. Polisen bedömer förstås nu om den ska ta upp anmälan om att en riksdagsledamot fått fram att en 23-årig 18-åring – som det verkar – kan ha blivit ”kränkt” av att ha antytts vara det han med stor sannolikhet är: en vuxen man och inte ett ”barn”.

Här kan man läsa två av ett ganska stort antal texter som finns här på bloggen om den aktivistiska och högljutt krävande rörelsen #ungisverige och den aktiviströresle som kallar sig #vistårinteut och allehanda andra aktörer som stöttar den. Och för vilken ovannämnde 23-årige 18-åring är en av talespersonerna…

•  God natt, Sverige! ”Och för alla oss som har mött många av de här så vet vi att det är väldigt ambitiösa, fina ungdomar och, efter ett par års tid som sagt… det är fel att skicka tillbaka dem.” – 21 augusti 2017. Kort ur texten:

I inslaget i Sveriges Radio säger en av paneldeltagarna så här:

Vad vi ser nu på Medborgarplatsen är att de som vanligtvis står i samhällets skottglugg har helt plötsligt tagit initiativet själva. De gör det på sina villkor, de är extremt välorganiserade och människor ser att det här är en fråga om liv eller död, det här är deras sista utväg

Tror hon verkligen att de har organiserat detta helt själva? Vet hon inte vilka som står bakom/bredvid dessa hazarer som sitter på Medborgarplatsen? Aningslöst, i så fall. Eller medvetet vilseledande, jag vet inte vilket. Och hur kan man påstå att det är ”en fråga om liv eller död” när det lever ca 2,7 miljoner hazarer och totalt 35 miljoner människor i Afghanistan?

Ung i Sverige + Social Politik = Sant – 8 september 2017. Kort ur texten:

I början var rörelsen #vistårinteut mycket aktiva och krävde: ”Låt våra barn stanna!” Men allt eftersom tiden gått och allt fler åldersbedömningar gjorts och 83 procent av åldersbedömda afghanska män visat sig vara vuxna, har de ändrat sina slagord och nu heter det ”Låt de unga stanna”. Samtidigt har #vistårinteut på något sätt sidsteppats och allmänheten har fåtts att tro att de här asylsökande och före detta asylsökande har tagit saken i egna händer och själva arrangerat och drivit sin långvariga sittstrejk.

Det finns en del frågetecken, men de här personerna har, med hjälp av sina ”stöttare” svar på det mesta. Och de ska bygga Sverige starkt och hjälpa svenska pensionärer och bidra till en bättre förlossningsvård och en massa annat när de väl har tvingat fram amnesti åt alla hazarer och eventuella andra afghaner som inte är berättigade till asyl eller skydd i Sverige. Penningbidragen som den goda allmänheten swishar till rörelsen för de asylsökande och dem som fått besked om att de ska lämna landet, swishas till detta mobilnummer som verkar tillhöra en bror till den främsta talespersonen (det mobilnummer som man kan kontakta den här rörelsen på är ett annat, ett ”okänt nummer”):

I slutet av augusti angavs att #ungisverige via Swish hade mottagit 460.000 kronor (senare har uppgifter florerat om att 600.000 kronor samlats in, men det har inte verifierats). En ”redogörelse” för vart pengar gått/går fanns då på deras sajt, nu är den redogörelsen borta. Men den 6 september togs denna skärmdump som schematiskt sades visa vad en del av den närmare kvarts miljonen kronor som samlats in har gått till:

Det finns en del att undersöka och kontrollera kring den här osannolika kravrörelsen bestående av asylsökande och före detta asylsökande med afghanska och pakistanska medborgarskap som anser att ”alla har rätt att stanna i Sverige” och som agerar som om de ska ta över landet:

Det handlar om vilken sorts land Sverige ska vara.

Så säger alltså dessa hazarer och eventuellt andra från Afghanistan, Iran och Pakistan genom sin talesperson i artikeln Därför är 17-åriga Fatemeh Khavari beredd att höja rösten i Dagens Nyheter den 20 september 2017. Och vilken sorts land Sverige ska vara, det ska de bestämma. Att de aldrig ger upp, det har de gång på gång upprepat, dessa människor från Afghanistan, Iran och Pakistan som inte ens alla har uppehållstillstånd här och varav en del med stor sannolikhet har tillskansat sig uppehållstillstånd på falska grunder.

Ur artikeln Vi har bara börjat! i tidningen Flamman:

–Den blir nationell. Vår strejk är historisk och vi kommer aldrig ge upp innan utvisningarna har stoppats, säger Ung i Sveriges talesperson Fatemeh Khavari.

Ja, historisk är den. Också såtillvida att svenska poliser stod med armarna i kors trots att de visste, eftersom en del av de sittande uttalat sig i medierna och berättat att de hade fått flera avslag på sina asylansökningar, att här satt många som vistades olagligt i landet. Poliserna gjorde inte sitt jobb, de fullföljde inte statsministerns och justitieministerns tydliga uttalanden om att ”de som fått avslag ska lämna landet”, som förstärkte att de, enligt lagen, ska se till att personer utan tillstånd ska lämna landet.

På Medborgarplatsen hade rörelsen fått tillstånd att sittstrejka på en yta av 9 kvm mellan klockan 8.00 och 22.00 och på Norra bantorget utan samma tider och rätt att ställa upp ett partytält 3 x 3 m utan väggar. Inget av detta efterlevdes och polisen agerade inte på något sätt under nästan två månader då tillstånden gällde för att se till att strejktillstånden efterlevdes. Så lär man ut till hitkomna människor att svenska lagar och regler inte behöver följas, att Sverige är ett land dit man kan komma och göra precis som man vill och stanna i så länge man vill, också utan uppehållstillstånd.

Hur den här farsen ska sluta vet ingen. Alla så kallade ansvariga har känt till hur det ser ut och vad som sker men har låtit det pågå. Regeringen, Migrationsverket och Polisen – dessa institutioner som ska garantera rättssäkerhet, lagefterlevnad och trygghet för landets hårt skattade och allt otryggare befolkning – har inte på något enda sätt agerat för att upprätthålla lag och rätt i det här sammanhanget. Tvärtom. Därmed närmar sig dessa institutioner snabbt gränsen för när de helt mister sitt existensberättigande. Och då är de fritt fram också för andra länders medborgare att ta över under redan etablerad paroll:

Jalla! Jalla!
Sverige åt alla!

Tillägg två timmar efter att ovanstående text publicerats:

  NOTIS: Omprövning av uppehållstillstånd möjlig – ledarsidorna.se. Kort ur texten, som bör läsas i sin helhet:

Nabizadeh har idag ett tillfälligt uppehållstillstånd om tre år vilket han meddelar i en post på sin webbsida den 12 juni i år.

Migrationsverket låter förstå att ett uppehållstillstånd är att betrakta som en värdehandling. Dels för att den, vilket verket understryker, är det underlag som krävs för att bli del av det svenska socialförsäkringssystemet men även i övrigt. Ett uppehållstillstånd, oavsett karaktär, kan även återkallas i enlighet med Utlänningslagen.
—————–
Nabizadeh har gjort sig otillgänglig efter Balis artikel vilket även hans juridiska ombud, advokat Emma Persson vid advokatbyrån Emma Persson, med kontor i såväl Stockholm som Göteborg gjort varför det är okänt om polis eller Migrationsverket har öppnat Nabizadeh´s ärende igen för omprövning.

© denna blogg. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.