Sedan början av augusti har afghaner sittstrejkat och meddelat att de kommer att sitta på offentliga platser tills de får “rätt” svar: att de, trots avslag och icke befintliga asyl- eller skyddsskäl får uppehållstillstånd i Sverige.

I början var rörelsen #vistårinteut mycket aktiva och krävde: “Låt våra barn stanna!” Men allt eftersom tiden gått och allt fler åldersbedömningar gjorts och 83 procent av åldersbedömda afghanska män visat sig vara vuxna, har de ändrat sina slagord och nu heter det “Låt de unga stanna”. Samtidigt har #vistårinteut på något sätt sidsteppats och allmänheten har fåtts att tro att de här asylsökande och före detta asylsökande har tagit saken i egna händer och själva arrangerat och drivit sin långvariga sittstrejk.

Ingenstans på sajten Ung i Sverige finns heller uppgifter som tyder på något annat. Det framstår som en aning märkligt att de strejkande afghanerna dessutom plötsligt börjat driva politiskt färgade krav. Vid en kontroll av vem som äger domännamnet ungisverige.nu framkom följande:

Och vidare:

Och går man då vidare och ser vad Föreningen socialpolitisk debatt är så hamnar man här (klicka på text- och bildrutan för att komma till sajten):

Och vilka frågor tas, bland annat, upp på den här sajten? Jo:

•  Kärlek dominerade demonstrationsdag – om afghanernas sittstrejk
•  
Majoritetsmissförstånd om ensamkommande – om “bilden av ensamkommande pojkar och unga män”
•  
BB-ockupationen fortsätter – om den BB-ockupation som de sittstrejkande nu ivrigt stödjer

Varifrån de strejkande afghanerna har fått för sig att också ställa inrikespolitiska krav på höjt LSS-stöd och höjda pensioner är inte klart, men att det skulle komma från dem själva torde man kunna utesluta.

Tidigare texter.

© denna blogg. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.