Klicka på textrutan för att komma till artikeln på Expressens ledarsida.

I Eskilstuna har trångboddheten gått så långt att barn tvingas uträtta sina behov i trapphusen. Följden blir att människor söker sig ut i trapphusen för att uträtta sina behov. Att städa bort avföring har blivit vardag för fastighetsskötarna.

Så beskriver ledarskribenten Anna Dahlberg, Expressen, läget i trångbodda svenska bostadsområden, i detta fall Eskilstuna. Men inte är det normalt för människor att använda trapphus som toaletter? Folk var oerhört trångbodda i Sverige också förr i tiden men att de skulle ha använt sina trapphus som toaletter har jag då aldrig någonsin hört.

Dessutom: Tiggare utan rätt att ens befinna sig i landet enligt reglerna för den fria rörligheten inom EU-området, uträttar sina behov i parker och på lekplatser och i buskage och mellan bilar. Det innebär att man i Sverige accepterar att landet kan användas som offentlig toalett, svenskarna städar upp.

Till Sverige, ett före detta blomstrande välfärdsland, kan andra länders medborgare komma, ockupera mark och bostäder – det finns knappast någon seriös hyresvärd som ger sitt tillstånd för 15, 16 personer att bo i en tvåa – förstöra, uträtta sina behov, skräpa ner. Och skattebetalarna tvingas betala för att någon städar bort det.

Anna Dahlberg, Expressen, skriver vidare:

På papperet ska Eskilstuna bara ta emot två nyanlända under 2017, eftersom staden redan har axlat ett så stort ansvar för flyktingmottagandet. I likhet med andra hårt pressade kommuner som Södertälje och Ronneby har Eskilstuna i princip undantagits från den statliga fördelningen av nyanlända.

Men samtidigt har människor fortsatt att strömma in via självbosättningen. Totalt räknar kommunen med att det kommer att flytta in runt 1.000 nyanlända under året. Dessa människor flyttar in hos släktingar och bekanta eller hyr svart i redan trångbodda utanförskapsområden.

Jag tar kontakt med anställda på kommunens fastighetsbolag som berättar att trångboddheten har ökat enormt de senaste två-tre åren.

Varje vecka upptäcker man nya sovcentraler där 15-16 personer kan bo i en 2:a. Ventilationen räcker inte till och fuktskador är legio. Ibland upptäcks sovcentralerna genom att grannen under ringer och undrar varför det droppar genom taket.

Kostnaderna för dessa skador och för annat som tillkommer när människor flyttar in utan att ha bostäder och utan att samhällsservice (skola, sjukvård, tandvård etc) är planerad för dem, läggs givetvis på skattebetalarna. Skattebetalarna som inte har bett om detta kaos och som larmat i åratal, vilket också den S-märkta kommunstyrelseordföranden Jimmy Jansson gjort. Utan att få gehör. Anna Dahlberg skriver:

Han var tidigt ute och varnade för att svensk migrationspolitik var ohållbar. I Eskilstuna märks konsekvenserna av decennier av stor flyktinginvandring och misslyckad integration.

Kommentar och reflektioner: Och nu gör kortnästa och blåögda politiker i Stockholm vad de kan för att förslumma också Stockholms innerstad. På mycket kort tid har delar av staden redan förändrats och blivit otryggare, skräpigare, otrivsammare. Och otvivelaktigt farligare. De oansvariga politikerna har i sin oerhörda dumhet pytsat ut hundratals människor från helt främmande levnadsomständigheter i mycket eftertraktade bostäder i innerstaden som dessutom svenskar köat för i 15, 20 år för att få flytta in i, vilket knappast på något sätt är rättvist.

Människor utan den minsta aning om svensk kultur och hur vi lever och vill leva, hur vi beter oss och vill ha det, placeras mitt i en för dem helt okänd miljö där den första tidens blåögda “refugees welcome”-välvilja rätt snart försvinner när främmande och inte sällan störande eller envist irriterande beteenden börjat märkas och skava. Det blir otrivsamt, man känner sig inte hemma i sina hus, i sina kvarter och på gator och torg med alla plötsligt påtvingade främlingar i sin vardag.

Det normala – och det rättvisa mot landets egen befolkning – borde ju vara att man först när man kan försörja sig själv och kan betala för sin bostad själv, kan göra bostadskarriär och flytta till exempelvis Stockholms innerstad. Inte att oansvariga politiker tar sig rätten att handskas så vårdslöst med skattemedel att de köper bostadsrätter eller tvingar fram hyresrätter åt nyligen hitkomna personer utan förmåga att orientera sig i samhället och som inte kan betala för sig.

De politiskt ansvariga har inte lyssnat, inte tagit det ansvar de faktiskt har. Och har betalt för att ta. Också en stor del av journalistkåren bär skuld för hur det ser ut i Sverige genom sin underlåtenhet att rapportera korrekt och sanningsenligt om de största frågorna för Sverige idag och framgent. Trots att vi är ett inte alltför litet antal personer som ihärdigt i över ett decennium förutspått, informerat och förklarat vad som kommer att ske och hur livet i Sverige kommer att försämras. Bli farligare, råare, mer våldsamt och rättsosäkert genom den urusla efterlevnaden av utlänningslagen och oförmågan och den oförklarliga oviljan att skydda det egna landet och dess medborgare.

Underlåtenheten att upprätthålla en reglerad invandring har skadat Sverige på ett sätt som inte längre går att reparera. Knappt någon vikt alls har lagts vid att behålla den svenska kulturen och sättet att leva och knappt några krav alls har ställts på de hundratusentals utomeuropeiska människor som tagit sig hit med och utan skyddsskäl och helt sonika stannat kvar oavsett vilka beslut som fattats i två rättsinstanser.

Sverige är idag ett segregerat, otryggt och farligt land som inte längre alls liknar de övriga nordiska grannländerna. Där man ser Sverige som ett skräckexempel på hur ett land kan totalförändrats snabbt, ett land där det finns politiker som inte förmår tänka långsiktigt och som hårdnackat vägrar ta ansvar för sitt land och sitt folk.

© denna blogg. Vid ev citat ur texterna, vänligen länka alltid till originalinlägget.