De här unga männen med sina starka drivkrafter och visioner behövs för att “bygga landet”, sitt eget land.

De här unga männen med sina starka drivkrafter och visioner behövs för att “bygga landet”, sitt eget land.

Idag skriver aktiviströrelsen #vistårinte ut i ett nytt pressmeddelande:

Ensamkommande behöver lösningar – inte tomma ord.

Men de har ju redan fått tydliga besked! Inga”tomma ord” utan tydliga och klara lagakraftvunna beslut i svensk domstol och besked från Migrationsverkets generaldirektör om vad som gäller. Rörelsen kräver också:

Pröva ensamkommandes ärenden på nytt, mot den tid de varit i Sverige och hur gamla de var när de kom.

Vet de verkligen inte att utlänningslagen inte har några sådana specialparagrafer för vare sig minderåriga eller vuxna hazarer från Iran, Pakistan och Afghanistan? Eller andra. Det finns ingen specialparagraf i lagen som säger att den här mycket stora gruppen hitkomna hazarer först kan gå igenom dyra asylprocesser i två instanser och i båda dessa få avslag för att de saknar asyl- eller skyddsskäl och att de sedan kan gå in i ytterligare en ny asylprocess och då – fortfarande utan lagliga skäl – ges uppehållstillstånd.

Dessutom, att som den här aktiviströrelsen gör, påstå följande är ganska magstarkt:

Gemensamt för dem alla är att de hanterats oerhört illa i sin asylprocess i strid med alla konventioner, lagar och direktiv som finns. Den situation de är i just nu visar hur urholkad asylrätten har blivit i Sverige.

“i strid med alla konventioner, lagar och direktiv som finns”? Det är ju faktiskt  #vistårinteut och de här människorna själva som vill att de ska behandlas “i strid med alla konventioner, lagar och direktiv som finns”!

Kan inte Migrationsverket än en gång informera om att det inte blir någon ändring? Att många ju redan har fått, och andra snart kommer att få, svar på sina asylansökningar i laga ordning och att det är dessa beslut som gäller? Nog måste det gå att få både de hitkomna och rörelserna bakom dem att förstå detta. Kanske behöver man upprepa det några gånger till, det kanske inte räcker med två gånger: en gång genom de skriftliga besluten och en gång genom det som Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik, som avböjt att träffa demonstranterna, redan meddelat tydligt och klart:

Konflikten i Afghanistan har inte nått en nivå där den drabbar alla i hela landet.

Migrationsverket har till och med, under den tid dessa tusentals människor sittstrejkat och demonstrerat över hela landet (så många är de att de kan demonstrera på mängder av orter samtidigt…), gjort en ny bedömning av läget i Afghanistan och kommit fram till exakt detsamma som man gjort i alla andra EU-länder: människor lever och bor i Afghanistan, det pågår inte ett regelrätt krig och man kan – särskilt som ung man – återvända dit.

Vad mer ska till för att hazarerna och den uppbackande rörelsen #vistårinteut, Social Politik (som står bakom domänen ungisverige.nu, läs här) och andra som agerar bakom hazarernas demonstrationer, ska förstå vad som gäller?

Kanske att polisen stoppar sittstrejkeriet på offentliga platser i Stockholm och Migrationsverkets generaldirektör än en gång uttalar att svensk lag gäller, svenska bedömningar gäller, svenska lagakraftvunna beslut gäller och att sittstrejkande och demonstrerande inte förändrar det?

Den som inte har rätt att stanna i Sverige ska inte heller ges “mixed signals”. De ska inte som vuxna män utan rätt att vistas i landet gå i skolan här, inte ges bostäder eller ekonomiska bidrag utan fås att förstå att de inte har någon framtid i Sverige utan enligt lag ska återvända. Med den enorma drivkraft de har att vilja “bygga landet” och skapa bättre förutsättningar för handikappade och funktionshindrade; se till att äldre får höjda pensioner och att kvinnor får god förlossningsvård så har de ju alla möjligheter att göra något bra och viktigt i det land där de är medborgare! De här unga männen med sina starka drivkrafter och visioner behövs för att “bygga landet”, det vill säga sitt eget land. Inte lämna kvinnor, barn och gamla att göra det.

Migrationsverket behöver kanske bli tydligare med att det inte går att “strejka sig till uppehållstillstånd” i Sverige.

© denna blogg. Vid ev citat, vänligen länka alltid till originalinlägget.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier