Klicka på textrutan för att läsa hela texten.

Jag citerar den centerpartistiske, rakryggade riksdagsledamoten Staffan Danielsson, som på sin blogg under rubriken Beröm från Ledarsidorna, Johan Westerholm, skriver:

Den socialdemokratiske fritänkaren Johan Westerholm driver den intressanta bloggen Ledarsidorna med enligt uppgift 450.000 besök per vecka. Den finansieras i hög grad av de som läser den.
—————-
Jag ingår bland de 6 nämnda personerna tillsammans med SvDs ledarskribent Per Gudmundsson samt 4 modiga utlandsfödda kvinnor; Merit Wager, Hanna Gadban, Sara Mohammad och Nalin Pekgul.

Jag är hedrad över att omnämnas av Johan Westerholm och har stor respekt för de som jag nämns tillsammans med.

Under rubriken Extremism – ett existentiellt problem skriver Ann Heberlein intresseväckande och skrämmande just om det ämnet, bland annat:

SÄPO uppger att antalet våldsbejakande extremister på några år har ökat från ett par hundra till 3000. Majoriteten av dessa våldsbejakande extremister är islamister, cirka 2000, medan mellan 600 och 700 återfinns i vitmaktmiljöer eller inom den autonoma vänstern. Var femte svensk kommun uppger att de under 2016 haft kontakt med barn eller unga vuxna som är involverade i, eller riskerar att involveras i, våldsbejakande extremism. Religiös extremism är vanligast – trettiosju kommuner uppger att de haft kontakt med människor som har kopplingar till en sådan miljö. Femton kommuner har mött personer som tillhör politiskt extrema miljöer.

Under den texten kan man läsa Redaktörens val och där skriver Johan Westerholm:

Idag, efter utgivningen av bland annat Magnus Norells “Kalifatets återkomst” samt andra rörelser, inte minst de personliga prestationerna av riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) samt debattörerna Merit Wager, Hanna Gadban, Sara Mohammad, Nalin Pekgul samt Per Gudmundson har debattklimatet förändrats något. Dessa sex personer har, genom sitt enträgna arbete, banat vägen för andra genom sin ofta folkbildande opinionsbildning. Det som förenar fyra av dem är att de är utrikes födda kvinnor men det som förenar alla sex är att de betalat ett högt pris med inget eller litet politiskt stöd.

Utan dessa sex personers personliga offer och prestation är det långt ifrån självklart att jag själv skulle börjat intressera mig och adressera frågorna. Vikten av deras gärning, att våga ligga i första vågen, kan inte övervärderas.

Jag kan faktiskt inte annat än hålla med Johan Westerholm. Men vill också tillägga att inte minst han själv också, sedan han “kom till insikt” – eller vad man ska kalla det – på sin sajt Ledarsidorna.se starkt bidragit till att på ett faktabaserat och tydligt sätt beskriva Sveriges i detta fall både största utmaning och problem: den enorma asylinvandringen det senaste dryga decenniet och särskilt år 2015.

 

© denna blogg. Vid ev citat, vänligen länka alltid till originalinlägget.