En text i en serie texter som  publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.
Klicka på textrutan för att komma till partiledardebatten. Replikskiftet i vilket nedanstående yttras, börjar ca  24.30 in i programmet.

Det finns många tillfällen då man tänker att “nu är väl ändå botten nådd”. Ett sådant tillfälle, då ännu en botten nåddes, var när jag hörde följande sägas av Annie Lööf, Centerpartiet, i partiledardebatten i Studio Ett, Sveriges Radio, den 29 augusti:

Vad den här frågan handlar om är att det finns ett antal personer som kom hit som barn till Sverige, som sökte asyl under tiden de var minderåriga. Under den här tiden när de sökte asyl så ändrade den rödgröna regeringen migrationslagstiftningen och det blev orimligt långa handläggningstider. Det gjorde att de här ärendena inte kunde avgöras efter de asylskäl som man sökte efter. Därför sa Centerpartiet, för att inte de ska drabbas av medmänskliga, humanistiska “ohörbart”, så ville vi att de skulle få möjlighet till förnyad möjlighet till ansökan under juli, augusti och september. Därför släppte vi igenom lagen.

Det här handlar om personer som har vuxit upp… eller som har bott, under några år, i svenska familjer. Många har lärt sig svenska , en del jobbar till och med.
———-
Jag tycker det är rimligt att de som pluggar här och som jobbar här ska få möjlighet att stanna och inte utvisas.
———-
Jag tycker det är orimligt att långa handläggningstider är skäl för utvisning. Är man här, jobbar man här, studerar man här så ska man få möjlighet att få förnyad prövning. När staten och samhället har fallerat.

Först en generell kommentar: Det här måste vara bland det mest okunniga och aktivistiskt sagda jag har hört från en ledande politiker, en partiledare, en person som inget hellre vill än sitta i en regering och implementera ännu mer av vad hon tycker är “rimligt”, helt oavsett vad svensk lag stadgar att ska gälla för alla. Det här är verkligen så hårresande att jag var tvungen att lyssna två gånger och skriva ner varje ord samt länka till debatten för att vara säker på att jag hade hört rätt. Men också så att den som vill kan kontrollera att det som sägs verkligen har sagts.

Jag ska här kommentera de felaktigheter som det korta uttalandet av Annie Lööf innehåller:

ALVad den här frågan handlar om är att det finns ett antal personer som kom hit som barn till Sverige, som sökte asyl under tiden de var minderåriga.

Kommentar: Annie Lööf har ingen aning om ifall dessa personer var “barn”. Av dem som ålderstestades bedömdes kring 80 procent vara vuxna. Det borde hon veta och inte påstå något som inte stämmer. Läs bland annat:
  Migrationsverket: ”Andelen personer som är aktuella för medicinska åldersbedömningar har ökat, och majoriteten av dessa bedöms vara myndiga utifrån RMV:s bedömningar.” – 25 oktober 2017
•  Val 2018. Av 954 åldersbedömningar av påstått minderåriga, manliga asylsökande befanns noll med säkerhet vara minderårig. – 29 juli 2018.

AL: …det blev orimligt långa handläggningstider.

Kommentar: Ja, det blir långa handläggningstider när det kommer 163.000 asylsökande under ett år. Långa handläggningstider förekom under hela den tid jag var asylombud, jag har haft många klienter som fått vänta i tre, fyra och till och med sex år, också barnfamiljer och ungdomar. Det finns ingen som helst anledning eller rätt enligt svensk rättstradition att låta långa handläggningstider utgöra skäl för att låta personer, som i minst två instanser enligt utlänningslagen inte befunnits ha asylskäl.

ALDet gjorde att de här ärendena inte kunde avgöras efter de asylskäl som man sökte efter.

Kommentar: Fel! Ärendena avgjordes i två instanser enligt de åberopade och angivna skälen i vars och ens asylansökan. Det fanns inga som helst hinder för att avgöra “de här ärendena efter de asylskäl man sökte efter”, det är helt enkelt inte sant. Som jurist, som partiledare och som en person med stor – i detta fall avgörande – politisk makt, borde Annie Lööf känna till att åldern inte har betydelse för själva asylprövningen. Samma regler vad gäller krav på asyl- eller skyddsskäl gäller för minderåriga som för vuxna. Den enda skillnaden är att om någon bevisligen är – eller efter åldersbedömning visar sig vara – under 18 år så kan den inte skickas tillbaka utan ett ordnat mottagande. Om personen då närmar sig myndighetsåldern så får personen ett tillstånd som gäller tills den blir myndig/vuxen enligt lag, varvid den ska återvända om den alltså inte ansetts ha asyl- eller skyddsskäl.

ALDet här handlar om personer som har vuxit upp… eller som har bott, under några år, i svenska familjer. Många har lärt sig svenska, en del jobbar till och med. 

Kommentar: Asyl eller skydd kan inte ges i Sverige för att man har bott i svenska familjer. Inte heller för att man lärt sig svenska. Ingetdera är asylgrundande på minsta sätt. När det gäller arbetskraftsinvandring så vet Annie Lööf mycket väl att det finns en särskild lagstiftning som reglerar den.

AL: Jag tycker det är rimligt att de som pluggar här och som jobbar här ska få möjlighet att stanna och inte utvisas.  rimligt

Kommentar: Vad “jag, Annie Lööf tycker” är inte relevant vid tillämpning av utlänningslagen. Och var får hon det ifrån, att det skulle vara “rimligt” att kringgå svensk lag för hitkomna utan asyl- eller skyddsskäl som flera gånger har fått avslag på sina ansökningar, inte ska utvisas??? Det är helt fel, lagen ger inte den rätten, Sverige har inte fri invandring.

AL: Jag tycker det är orimligt att långa handläggningstider är skäl för utvisning. Är man här, jobbar man här, studerar man här så ska man få möjlighet att få förnyad prövning. När staten och samhället har fallerat. 

Kommentar: Återigen är det irrelevant vad “jag, Annie Lööf” tycker är rimligt eller orimligt. Det är beklämmande att hon uttalar sig så respektlöst, som om utlänningslagen, som ju gäller alla andra och som ska gälla alla eftersom alla ska vara lika inför lagen, inte är något hon behöver förhålla sig till. Som om det räckte att “jag, Annie Lööf” tycker något annat. Hon säger också att “är man här så ska man få möjlighet att få förnyad prövning”. Jaha, ja. Det är ju faktiskt detsamma som fri invandring. Samma sak om man jobbar eller studerar här så tycker Annie Lööf att man ska få stanna, oavsett vad lagen säger; det räcker med att hon “tycker”.

Och nej, nej, nej! Staten och samhället har inte fallerat! Det är Annie Lööf och de andra partisterna från S, MP och V som har fallerat när de knåpat ihop alla tiders mest orättvisa, utskällda och hårt kritiserade lag. Staten och samhället har gjort vad som på dem ankommer. En kvarts miljon asylansökningar som inkommit under åren 2014 och 2015 har avgjorts. Plus de som avgjorts 2016, många från 2017 och nu också 2018. Plus anhörigansökningar. Och skattebetalarna har fått betala enorma summor, tiotals och åter tiotals och åter tiotals miljarder kronor för de asylsökandes boende, uppehälle, skolgång och utbildning, tandvård, sjukvård, tolkar, gode män etc, etc, etc. Så att säga att staten och samhället har fallerat är inte schysst när det de facto är politikerna som fallerat.

Lästips:
•  Med åldersbedömning av ”ensamkommande minderåriga asylsökande” hade massor av problem kunnat undvikas – 20 oktober 2016
•  En minderårig afghansk flicka står som anordnare och därmed ansvarig för den 1,5 månader långa sittstrejken som har ett flertal olika syften – 6 september 2017
•  Snedvriden syn på rätten till skydd och asyl – 29 maj 2017
•  Afghaner utan rätt att vistas i Sverige: ”Vi har bara börjat! Vi ska fortsätta utmana makten och bygga landet – nu med ny strategi!” – 2 oktober 2017
•  Hur menar aktivisterna att politiker ens ska kunna kalla sig ”förtroendevalda” om de sviker det förtroende de fått när de valdes till sina politiska poster för Socialdemokraterna? – 6 november 2017
•  Val 2018. Vem har sagt att svenska folket vill att afghaner som inte har asylrätt ska ”ta hand om Sverige”? – 25 april 2018
•  Val 2018. Många som berörs i samhället har frågor om ”gymnasielagen”: ”Var finns dessa tusentals gymnasieplatser? Var ska de bo?” Etc. – 12 juli 2018
•  Val 2018. Också Migrationsdomstolen i Stockholm underkänner ”gymnasielagen”. – 13 juli 2018
•   Val 2018. 13 maj 2013: ”Världsunikt att asylsökande pressar myndigheter och domstolar att ge dem uppehållstillstånd genom hungerstrejk och när det inte lyckas vänder de sig till företrädare för det land de flytt ifrån för att dessa ska ta upp asylkraven med den svenska riksdagen!” – 18 juli 2018
•  Val 2018. Det korrekta beskedet från Migrationsverket kom 12 dagar efter domen i migrationsdomstolen i Malmö som fann den så kallade gymnasielagen icke tillämplig. – 19 juli 2018
•  Val 2018. Regeringen måste, på ett så tydligt sätt att det inte går att missförstå, meddela: Det blir inga särlösningar för afghaner, utlänningslagen ska gälla lika för alla. – 21 juli 2018.
•  Val 2018. Aktivisterna för drygt 9000 vuxna afghanska män, tillsammans med politiker i fyra partier, måste rannsaka sig själva och ta på sig skulden för den situation som de skapat. – 26 juli 2018

 

© denna sajt. Korta citat går bra. Vänligen länka alltid till originalinläggen.