En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

En god man åt ensamkommande asylsökande minderåriga (som nu blivit vuxna), skriver till mig:

Jag är så frustrerad över att politikerna skapat en situation som kan gå helt överstyr. Nu har vi unga män som i väntan på gymnasielagens vara eller inte vara, inte har någon sysselsättning och inte är välkomna till någon utbildning.

Är det här humanitet då är jag mycket elak.

Vi betalar höga skatter och politiker förväntar sig att civilsamhället ska ta sitt ansvar! Nog tar vi ansvar, de folkvalda är utan personligt ansvar.

Hon bifogar ett sprakande, rungande öppet brev

Till politikerna som av “medmänsklighet” valde att rösta igenom den s.k. gymnasielagen!

“Humanitet”

Visste ni vad ni röstade för? Nej, naturligtvis inte. Ni frågade inte oss som varje dag ser effekterna av era godhjärtade insatser. Nej, ni visste bäst. Ni är etablissemanget och vi är medborgare i en alltmer totalitär stat där vi inte blir lyssnade på i de frågor där vi har kunskap. Kunskap vi varje dag skaffar oss i mötet med asylsökande barn, vuxna män som uppger sig vara barn, vuxna personer som söker återförening med anhöriga.

Gymnasielagen skulle bli grädden på moset. För vissa. Absolut inte alla. Nej, vi gör inte skillnad, vi är ju för människors lika värde och då väljer man, när man har makten, att välja ut den grupp som man anser vara värd något mer än andra.

Tänk också på att denna grupp har större svårigheter i och med att de flesta fått avslag i flera instanser, de har fått beslut att asylskäl saknas och att de därmed ska utvisas.

Nu har det blivit ytterligare väntan på att Migrationsöverdomstolen ska ge besked om gymnasielagen går att tillämpa.

Under tiden. Väntan. Skolan tar inte emot ungdomarna som är 18 år. KomVux tar inte emot ungdomar som inte fyllt 20 år. Skolorna följer lagen. Kommunerna kan välja att göra olika. Det kommunala självstyret är ledstjärnan i demokratin.

Ungdom med betyg som skulle ge inträde till gymnasiet nekas skolgång på grund av att ungdomen är:

*  asylsökande med avslagsbeslut men befinner sig i en pågående asylprocess ännu ej slutligt avgjord.
*  asylsökande som är över 18 år.

Hur tänkte ni när ni av “humanitet” drev igenom gymnasielagen?

Vem ska medverka till att ungdomarna, i väntan på beslut, har någon form av sysselsättning? Vem är ansvarig för att situationen för de unga männen ser ut som den gör: en tillvaro som tillbringas i sängen med noll motivation, efterfrågade av ingen.

Borde vi inte se till att återvändandeprogrammet fungerar? Avslag, överklagande, snabba beslut och utvisning där asylskäl saknas. Var det inte så det var sagt av flera politiker?

Varför gör ni inget? Varför pratar ni hela tiden, men gör inget? Vi som lever i vardagen utan personskydd är så innerligt trötta på ert malande och era ordkaskader.

Vi är varken rasister, fascister eller islamofober. Vi är vanliga skattebetalare som fått nog av er vanskötsel av ett tidigare välmående samhälle. När vi protesterar rasiststämplas vi. Då är det svårt att föra ett intellektuellt samtal. Tomheten står som en gloria kring er.

Den streberpolitik ni för måste få ett slut!

God man och skattebetalare utan personskydd med ett liv i verkligheten.

Kommentar: Om jag vore djupt troende kristen skulle jag kanske säga:

Herre, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra.

Men nu önskar jag inte alls att de ska förlåtas, tvärtom. Jag önskar i stället att alla flosklande partiledare och andra politiker som agerar aktivistiskt i stället för med det ansvar för folket och landet som är deras skyldighet att agera, ska ställas till svars för vad de gjort. Mot såväl afghanerna som mot oss som betalar skatt här och som tvingas bekosta och på olika sätt hantera följderna av politikernas urusla, orättvisa, felaktiga, skadliga uppåtväggarna-beslut.

 

©denna sajt. Vid ev citat ur texten, vänligen länka till originaltexten.