En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

12 dagar efter den första domen (i migrationsdomstolen i Malmö) och fem dagar efter den andra domen som var om möjligt ännu skarpare (i migrationsdomstolen i Stockholm) som fullständigt sågade den så kallade gymnasielagen, slår Migrationsverket idag fast att:

Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Verket meddelar nu – “bättre sent än aldrig” – också det självklara som många andra redan påpekat direkt i samband med att den första domen kom den 6 juli:

Om Migrationsverket inte avvaktar med att fatta bifallsbeslut i ärenden skulle det leda till en rättsosäker situation där beslutet skulle bero på om ärendet prövas av Migrationsverket eller domstolen.

Det borde ha sagts redan någon dag efter den 6 juli. Men som tur är så har verket inte fattat beslut i fler än 100 ärenden och, meddelar verket:

Av dessa var omkring 10 bifall och resterande var avslagsbeslut.

De tio bifallen torde behöva återkallas i och med att de fattats utan lagligt stöd. Det är “tur i oturen” att det inte hann bli fler sådana bifall.

Att Migrationsverket ska avvakta med att fatta beslut i dessa ärenden tills Migrationsöverdomstolen har sagt sitt, är en självklarhet, och det meddelar verket ju alltså nu att det kommer att göra.

Här är Migrationsverkets information till dem som sökt/söker uppehållstillstånd i enlighet med lagen som dömts ut av två migrationsdomstolar:

 

© denna sajt.