En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

 

Klicka på textrutan för att läsa artikeln.

Vem skriver dessa sanslösa artiklar åt Khavari? Vilka “barn” åsyftas? Och vilka är det som själva,  i allra högsta grad, bidragit till att männen “våndats i väntrummet”? Och hur kan den som skrivit texten påstå att:

Svenska folket kan och vill växa och vara välkomnande. Men regeringen valde att kliva rakt över det svenska folkets önskan och in i ett politiskt spel där de ensamkommandes liv var insatsen.

Att pompöst och ogrundat tala i “svenska folkets” namn på det sättet är förstås inte seriöst. Skulle en enkät göras skulle troligen inte “svenska folket” anse att den här cirkusen och det aktivisterna försökt åstadkomma var något det skulle ställa sig bakom. Alltså att ytterligare 9000 afghaner (förutom de som redan fått uppehållstillstånd) skulle tas in och försörjas av just svenska folket helt utan någon som helst anledning, via en oseriös särlösning som kommit till stånd genom hårt lobbyarbete från aktivister som tycker att svensk lag inte ska gälla alla.

Sverige kan inte, som medlem i EU och mot de regler och lagar som gäller i den europeiska gemenskapen samt vid sidan av landets egen, gällande utlänningslag, skapa den här typen av försörjningsinvandring för ca 9000 vuxna afghanska män. Det borde regeringen ha kunnat klara av att förstå redan från början; det måste regeringen åtminstone klara av att förstå nu. EU kan inte acceptera att Sverige bryter mot gemensamma bestämmelser och inför egna påhitt som att ta in 9000 afghanska män som redan i flera instanser fått avslag på sina asylansökningar och som ingen ens vet vilka de är eftersom de inte styrkt sin identitet. Den här typen av “medmänskliga” påhitt finns det inte utrymme för att enskilda länder självsvåldigt implementerar inom EU. Det borde åtminstone någon i regeringen eller i stödpartierna Vänsterpartiet och Centerpartiet ha förstått och informerat ansvariga regeringsföreträdare om. Men ingen sa något och cirkusen rullade på.

Att den svenska regeringen låtit det gå så här långt är en skam för Sverige. Sverige, som högljuddast av alla ständigt krävt att andra länder ska ta sitt ansvar. Den svenska regeringen har låtit sig påverkas av det enorma bombardemanget från mycket högljudda och oerhört aktiva grupperingar och nätverk som av outgrundlig anledning agerat för att afghanerna ska få stanna. Att regeringen så till den grad låter sig påverkas att den försöker skapa en särlagstiftning för en grupp och att den sågas av alla experter i förväg och av minst två domstolar i efterhand, är unikt. Det skulle regeringen ha tänkt på, att det är inte ihärdigt lobbande aktivistgrupper som ska styra lagstiftningen, det är en ansvarskännande, kunnig och kompetent regeringen, i samråd med sina remissinstanser.

De asylsökande som fått avslag för att de inte ansetts ha asyl- eller skyddsskäl ska lämna Sverige. Regeringen ska inte komma med några nya krumbukter och påhitt nu, den ska klart och tydligt meddela att utlänningslagen gäller för dessa individer på samma sätt som för alla andra, att det inte blir fler försök till särlagstiftning, att det inte kommer att bli några fler rundor i detta spel, att det inte blir några fler försök till “afghanamnesti”. Så att aktivisterna och afghanerna får 100 procent klara besked: De som enligt svensk lag fått avslag på sina asylansökningar kommer inte att få stanna i Sverige, inga nya ansökningar, inga nya påhitt för att ytterligare förlänga tiden här. Cirkusen är slut. Afghanerna är vuxna, kapabla individer. De flesta har familj och släkt i Afghanistan eller Iran, dit många av dem som fått uppehållstillstånd redan rest och hälsat på. Och hur som helst så är vuxna människor från andra länder utan rätt att vistas i landet, under inga omständigheter Sveriges ansvar. Inte på något sätt.

 

© denna sajt. Vid citat ska alltid länkas tll originalinlägget, så att det som citeras kan läsas i sitt sammanhang.