En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

 

Klicka på textrutan för att läsa artikeln på SVT:s sajt.

Det är möjligt att det ligger något i det som MSB säger, det vet jag inte eftersom jag inte blint litar på MSB. Men jag tycker ju förstås att det är Sverige självt som har splittrat sig på egen hand och gjort det utan “hjälp” från vare sig Ryssland eller någon annan som man nu försöker skylla på. Jag tror inte heller att folket går på detta, alla har ju sett och upplevt hur illa de senaste regeringarna hanterat/hanterar just migrationsfrågan.

Det är kortnästa, ofta inte tillräckligt kunniga politiker i de senaste regeringarna som på ett unikt sätt (jmfr övriga nordiska länder), genom blåögdhet och oförmåga att tänka i mer än ett steg åt gången, har skapat ett splittrat och farligt Sverige.

Ett av MSB:s fyra påståenden:

Det finns fyra narrativ (verklighetsbilder) som dominerar: att lag och ordning inte upprätthålls, att Sverige är moraliskt dekadent, styrs av USA och att svenskar är russofober. Narrativen sprids både genom traditionella och sociala medier.

Migrationsfrågan utgör en del av narrativet om att Sverige inte kan upprätthålla lag och ordning. Syftet är enligt MSB att angripa en svag punkt i det svenska samhället.

Åtminstone det första påståendet är ju solklart korrekt, om att “lag och ordning inte upprätthålls”. Det behövs inga ryssar för att tala om det för svenska folket. Dessutom är ju svenskarna faktiskt betydligt mer “russofobiska” än t.ex. finländarna, trots att finländarna krigat mot ryssarna. Så det är också ett sant påstående.

Och att Sverige på migrationsområdet inte klarar att upprätthålla lag och ordning är även det ett synnerligen väl känt faktum som det inte behövs några ryssar för att berätta för oss.

“Syftet är enligt MSB att angripa en svag punkt i det svenska samhället”, är bland det mer korkade jag läst på ett tag. Liksom detta uttalande av Fredrik Konnande, verksmahetsansvarig på MSB:

När du vill påverka ett samhälle genomför du en målgruppsanalys för att hitta svagheter. Migrationen är en infekterad fråga som det finns många olika emotionella uppfattningar om. Man driver in en kil för att skapa splittring, det är den gamla söndra och härska-tekniken.

Ryssland har inte behövt göra någon målgruppsanalys eller driva in några kilar. Folket, till skillnad från MSB (som ju behöver hålla sig framme och försvara sin existens) vet mycket väl att det inte är (enbart) ryssarna som kör med allehanda “narrativ”, det gör i allra högsta grad även svenska politiker och myndigheter som undanhåller fakta, inte klarar av att lagstifta och därmed själva skapar kaos på migrationsområdet, eller inte har kapacitet och kompetens att se hela bilder och tänka längre än näsorna räcker.

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka alltid till originalinlägget!